Sidosryhmät

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta tekee yhteistyötä usean eri tahon kanssa. Tälle sivulle on koottu muutamia tärkeimpiä ylioppilaskunnan sidosryhmiä ja yhteistyötahoja.


Juvenes

Juvenes-Yhtiöt Oy:n omistavat Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY) ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) tasaosuuksin. Juvenes-Yhtiöt Oy:n toiminta-ajatuksena on opiskelijoihin kohdistuvien palveluiden järjestäminen ja sitä omistavien omistajayhteisöjen päämäärien tukeminen kannattavalla liiketoiminnalla. TTYY:llä on edustukset Juveneksen hallituksessa sekä yhtiökokouksissa.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö vastaa terveydenhuollostasi Tampereen teknillisessä yliopistossa opiskelusi ajan. YTHS:llä on toimipiste kaikilla maamme korkeakoulupaikkakunnilla ja voit tietyin rajoituksin käyttää myös Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Oulun toimipisteiden palveluja. TTYY:llä on edustus YTHS:n hallintoelimissä.

Opiskelijan Tampere

Opiskelijan Tampere ry. on tamperelaisten opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä Tampereen kauppakamarin liikkeelle laittama yhteistyöhanke. Yhdistyksen alkuperäisenä ajatuksena oli lähentää opiskelijoita ja yritysmaailmaa toisiinsa mm. opiskelijaetujen kautta, mutta sittemmin palvelutarjonta on laajentunut kattamaan opiskelijan elämää monipuolisesti.

Tampereen seudun noin 35 000 korkeakouluopiskelijaa muodostavat merkittävän työvoimaresurssin alueen työnantajille sekä asiakaskunnan yrityksille. Yhdistyksen merkittävin palvelu on OpiskelijanTampere.fi -sivusto ja maksuton mobiililomppako Pivo. Opiskelijan Tampere ry:n varsinaisia jäseniä ovat TTYY, Tamy ja Tamko.

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOAS

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää opiskelija-asuntoja Tampereella tarjoten noin 9000 asuntopaikkaa. TTYY:llä on edustus TOASin hallintoelimissä.

Tampere 3 -työryhmät

Tampere3-hankkeen tavoitteena on synnyttää Tampereelle kansainvälisesti arvostettu monialainen yliopisto yhdistämällä Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu yhdeksi yliopistokonserniksi, jolla on yhteinen strategia ja hallinto. TTYY on mukana useissa Tampere3-työryhmissä.


Tampereen Teekkarisäätiö

Tampereen Teekkarisäätiö on perustettu vuonna 1976, ja sen toimialaan kuuluu asunto- ja muu opintososiaalinen toiminta. Peruspääomana säätiöllä on Tupsulan tontti Annalassa, jonka Tampereen kaupunki on lahjoittanut. Säätiön tarkoituksena on Tampereen teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden asunto- ja opiskelumahdollisuuksien edistäminen ja parantaminen rakennuttamalla tai hankkimalla rakennustavaltaan tarkoituksenmukaisia ja hintatasoltaan kohtuullisia opiskelija-asuntoja tarpeellisine lisätiloineen sekä vuokraamalla niitä mainituille opiskelijoille. Teekkarisäätiön asioista päättää sen hallitus.

Tampereen ylioppilastalosäätiö

Tampereen Ylioppilastalosäätiö on yhtä kuin Kauppakatu 10. Vuonna 1901  rakennettu rakennus on lahjoitettu Tampereen kaupungin toimesta ylioppilaskuntien käyttöön vuonna 1968. Tila palautettiin Tampereen kaupungille vuonna 2014, joten tällähetkellä ylioppilastalosäätiöllä ei ole hallinnoitavaa tilaa. Säätiön ylin päättävä elin on TTYY:n ja Tamyn edustajistojen nimeämä valtuuskunta, joka valitsee säätiölle hallituksen.


Teekkariylioppilaskunnat ja -opiskelijayhdistykset sekä Tampereen alueen ylioppilas- ja opiskelijakunnat

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY)

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (LTKY)

Oulun teekkariyhdistys ry (OTY)

Vaasan yliopiston teknisten tieteiden opiskelijoiden ainejärjestö (Tutti)

Turun Teekkarikomissio

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy)

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Tamko)

Tampereen seutu

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen kaupunki

Teknologiakeskus Hermia Oy

Tampereen teknillinen seura (TTS)

Tampereen kaupungin liikennelaitos (TKL)

Valtakunnallinen vaikuttaminen

Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL)

Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL)

Tekniikan akateemisten liitto (TEK)

Opetusministeriö

Valtioneuvosto

AKAVA

Muut

Nyyti ry.

SEFI – Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs