Anna palautetta

Vastaukset palautteisiin

Palaute jätetty: to 12.7.2018 11:22
Palaute:

Olisiko mahdollista valmistuville-osioon liittää hankinnassa avustavia linkkejä esim. TEK:in DI-sormukseen- tai muiden alojen vastaaviin ”salaseurahankintoihin” liittyen.

Vastaus:

Kiitos ehdotuksesta! Valmistuneelle-sivu kaipaisi kyllä päivitystä, se on tällä hetkellä turhan suppea. Näiden ehdottamiesi lisäksi on paljon kysymyksiä, joihin kaipaisi vastausta valmistumisen jälkeen. Pyrimme päivittämään sivua, joskin on todettava, että monet asiat jäävät tällä hetkellä yhdistymiskiireiden jalkoihin. Näiden tunnusten tilaamisessa täytyy lisäksi arvioida mitä toimijoita voimme suoraan markkinoida omilla sivuillamme.

Palaute jätetty: 5.5.2018 15.32
Nimi: Ympäristöstä huolestunut teekkari
Palaute:

Hei,
En ole aivan varma minne ottaa yhteyttä, mutta ajattelin tämän olevan sopiva paikka asioiden eteenpäin viemiseksi. Eli tässä Hervannassa kulkiessani olen näin keväällä huomannut paljon roskia varsinkin Insinöörinkadulla.

Koska teekkarit ovat vastuullisia ihmisiä, ajattelin että voisikohan tulevaisuudessa järjestää teekkarien oman siivouspäivän, jossa teekkarit kulkevat roskapussien kanssa ja keräävät roskia Hervannan kaduilta? Fukseja voisi kannustaa leimoilla ja eniten kerännyt kilta voisi saada jonkin kivan palkinnon. Hyödyllistä ajanvietettä sekä hyvää mainosta ylioppilaskunnan vastuullisuudesta. Sivuun voi keksiä jotain, mikä saisi ihmiset liikkeelle.

Vastaus:

Kiitos palautteestasi! Olet tärkeän asian äärellä. Otamme asian keskusteluun hallituksen kokouksessa, ja katsotaan jos keksisimme tavan edistää tätä mainiota ideaa.

Lisäys:

Valitettavasti yhdistymiskiireiden vuoksi emme ylippilaskuntana pysty lähteä järjestämään siivoustapahtumaa tänä syksynä, mutta laitetaan idea korvan taakse tulevia (rauhallisempia) vuosia varten.

Palaute jätetty: 6.11.2017 12.19
Nimi: Teekkari, 4. vsk.
Palaute:

Parahin TTYY:n hallitus,

Kuten varmaan nokkelimmat Teistäkin ovat jo huomanneet, ensi vuosi tulee olemaan Tampereen teekkarien viimeinen vuosi yksin omassa pyhätössämme Herwannassa. Jotta TTY ja tamperelainen teekkarius pysyisi muistoissamme vielä tulevaisuudessakin, ehdottaisin TTYY:n harkitsevan vakavasti uuden vaate-/muun malliston lanseeraamista vuodelle 2018.

On sanomattakin selvää, että monet kanssateekkarimme tilaisivat varmasti ensi vuonna muistoesineitä ja vaatekappaleita, joilla voisi ns. tunnustaa väriä. Tämä myös lisäisi jo entuudestaan loisteliasta teekkarien yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun omaa koulua ja teekkariutta voidaan mainostaa näkyvästi.

Tulevan Tampereen korkeakoulujen fuusioitumisen seurauksena olisi vaikeampaa lanseerata TTY:lle tarkoitettua vaate-/muuta mallistoa, sillä tällöin TTY:tä ei enää sellaisenaan olisi. Tämänkin takia toivoisin, TTYY:n hallituksen kartoittavan mahdollisuuksia tähän pikaisesti. Näen tässä myös oivallisen tilaisuuden osallistaa koko TTYY:n jäsenistöä; esimerkiksi logokilpailulla ja äänestyksellä voitaisiin saada erittäin hyviä ideoita. Tämän lisäksi tuleva mallisto olisi varmasti täysin meidän näköinen.

Mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi Aallon yliopistotuotteista: https://shop.aalto.fi/c/2-yliopistotuotteet/. Oma henkilökohtainen mielipide on, että kaikkea turhaketta sieltä ei tarvitse kopioida (kuka haluaa ostaa melkein 50 eurolla laatan, kysynpä vain?!). Myös lappeen Ranta on tässä asiassa edellä: https://lutshop.lut.fi/PR-tuotteet. Toki täältäkään ei tarvitse kopioida omaan mallistoomme esimerkiksi pyöreät 75 euroa maksavaa puulautasta.

Tsemppiä TTYY:n hallitukselle vielä loppuvuoteen!

Ystävällisin terveisin,
Teekkari, 4. vsk.

Vastaus:

Hei Teekkari 4 vsk.,

Syvimmät pahoittelumme vastauksen viipymisestä. Asia oli päässyt unohtumaan. Otamme asian käsittelyyn TTYY:n hallituksen seuraavassa kokouksessa to 18.1. ja palaamme päätöksen jälkeen asiaan sekä antamaasi sähköpostiosoitteeseen, että tämän vastauksen jatkoksi.

Ystävällisin terveisin,
TTYY:n toimiston väki

Lisäys:

Käsittelimme asian hallituksen kokouksessa, ja tulimme siihen tulokseen, että haluamme mieluummin käyttää viimeisen toimintavuoden uuden ylioppilaskunnan rakentamiseen ja uudesta viestimiseen. Katsomme, että TTY:hyn ja TTYY:hyn sitoutunut vaatemallisto voisi kyllä ehdotuksen mukaisesti saada aikaan innostusta ja osallistumista, mutta lisäksi se voisi välittää vääränlaisia viestejä, joissa sitoudumme liiaksi vanhaan identiteettiimme. Näistä syistä emme tällä kertaa tartu tähän muutoin hyvin perusteltuun ehdotukseen.

Palaute jätetty: to 11.1.2018 14.57
Nimi: Anonyymi
Palaute: 

Hei,

muistan nähneeni TTY:llä ruokaloissa pöytäkolmioita, joissa on kerrottu lukuvuoden 2018-2019 ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus. En kuitenkaan löytänyt tätä tietoa nopealla vilkaisulla nettisivuiltanne.

Vastaus:

Kiitos palautteesta, se on varsin aiheellinen. Luvut tosiaan näkyivät vuoden viimeisissä pöytäkolmioissa, mutta emme ole vielä ehtineet päivittää niitä verkkosivuillemme. Korjaamme tilanteen niin pian kuin mahdollista. Lukuvuoden 2018-2019 jäsenmaksu on perusopiskelijalta 112,50 € ja jatko-opiskelijalta 30 €. Perusopiskelijan maksuun tulee siis 0,50 € korotus, jatko-opiskelijan maksu pysyy ennallaan. YTHS-maksun osuus on myös ensi vuonna 54 € perusopiskelijan maksusta. (Vielä 2018 keväällä maksetaan maksuja lukuvuoden 2017-18 vahvistettujen maksujen mukaan.)

Palaute jätetty: ke 5.7.2017 13:57
Nimi: Anonyymi
Palaute: 

Hei,

Opiskelijakortin tilauslinkki ei toimi, vaikka sen piti aueta heinäkuussa. Voitteko korjata tämän.

Kiitos!

Vastaus:

Opiskelijakortin tilauslinkin avaaminen viivästyi tilausjärjestelmän testauksessa ilmenneistä ongelmista johtuen. Pahoittelemme viivästystä. Lisäsimme linkin heti kun tilausjärjestelmä saatiin kuntoon.

Ystävällisesti,
Nelli, tiedotus- ja järjestösihteeri

Palaute jätetty: Maanantaina, Toukokuu 8, 2017
Nimi: Anonyymi
Palaute: 

Lukeeko kukaan näitä palautteita….

t. PalautteenKuukausiaSittenJättänyt93

Vastaus:

Hei, kiitos viestistäsi. Luemme kyllä palautteita ja reagoimme niihin mahdollisimman nopeasti. Pahoittelut jos meillä on joku palaute jäänyt julkaisematta nettisivuilla, otan asiasta selvää ja julkaisemme vastauksen mahdollisimman pian.

Ystävällisesti,
Nelli, tiedotus- ja järjestösihteeri

Palaute jätetty: Keskiviikkona, Maaliskuu 22, 2017
Nimi: Anonyymi
Palaute: 

Nyt maaliskuun naistenpäivän kunniaksi järjestettiin TARAKIn toimesta Tupperware-kutsut. Ymmärtänette varmaan, miksi tämä ei edistä tasa-arvoa opiskelijayhteisössämme. Tapahtuman liittäminen naistenpäivään edistää perinteisiä sukupuolistereotypioita ”emännistä”, joiden elämien ongelmakohdat ratkeavat pakasteastioilla, joista ei irtoa kemikaaleja ja ”äijistä”, joita ei kipot kiinnosta.

Tapahtuma oli selkeästi järjestetty epäironisesti. Järjestäjät varmaan pyrkivät tekemään jotain kivaa killan naisille. Vastakohtana voisi mainita esimerkiksi TeLen Tosimiessitsit, jotka ovat selkeästi provosointia. On toki todella kiva, että yritetään järestää näin tärkeänä päivänä jotain puhuttelevaa, mutta tapahtuman järjestämisessä on epäonnistuttu täydellisesti.

Olen lähettänyt TARAKIlle palautetta asiasta pari viikkoa ennen tapahtumaa, mutta he eivät reagoineet. Toivoisinkin nyt, että voisitte kommentoida asiaa, sillä uskon, että TTYYtä kuunnellaan enemmän kuin yksittäistä kiltalaista.

Vastaus:

TTYY pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassa. Yhdenvertaisuus on käsite, jolla tarkoitetaan kaikkien mahdollisuutta osallistua toimintaan riippumatta iän, sukupuolen, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Olemme keskustelleet tapahtumanjärjestäjien kanssa, emmekä koe, että tapahtuma suoraan loukkaisi sukupuolten välistä tasa-arvoa. Killoille ja kerhoille on annettu ohjeet tapahtumien järjestämisestä niin, että tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki jäsenet ilman ennakko-oletuksia tai stereotypioita henkilöistä. Ymmärrämme, että tämänkaltaisen tapahtuman järjestäminen juuri naistenpäivänä voi aiheuttaa ihmetystä ja olemme samaan mieltä siitä, että tulevaisuudessa naistenpäivän tapahtumat voisivat olla hieman avarakatseisempia. Haluamme myös kannustaa kiltoja järjestämään kaikenlaisia tapahtumia yhdenvertaisesti koko jäsenistölleen ja rikkomaan perinteisiä sukupuoliin liittyviä stereotypioita. Emme kuitenkaan halua, että kukaan kokee, että olisi jotenkin väärin pitää asioista, jotka voidaan ajatella liittyvän sukupuolistereotypioihin. Kilta ei päätynyt vaihtamaan tapahtuman päivää, sillä kilta on myös järjestänyt kutsuja useamman kerran aiemminkin ja ne ovat pidettyjä tapahtumia. Tapahtuman tarkoitus on ollut järjestää jotain kivaa koko jäsenistölle, se on ollut tarkoitettu kaikille ja sinne on osallistunut sekä miehiä että naisia.

Terveisin
häirintäyhdyshenkilöt
Leena Jarkko
Joonas Pekkonen

Palaute jätetty: Maanantaina, Tammikuu 2, 2017
Nimi: 
Anonyymi
Palaute: 

Pivon sisältämö opiskelijakorttiko piti olla selkeä, yksinkertainen ja helppokäyttöinenkö kaikkiin älypuhelimiin? Ei kyllä minun Samsungin GALAXY S III mini -kännössäkin onnistunut.

Kommenttini voi julkaista nettisivuilla vastauksineen, jos siitä on hyötyä ja se käyttäjiä palvelee. Tämä ohjeistus oli selkeä: https://ttyy.fi/nyt-voit-ladata-mobiiliopiskelijakortin-puhelimeesi/ Ongelma lienee ohjelmistotekninen, että sovellus ei siis välttämättä kaikissa puhelimissa toimikaan.

Vastaus:
Kiitos palautteestasi.

Ikävä kuulla, että Pivo-opiskelijakortin latauksen kanssa on ollut ongelmia. Kuten sanoit, kyse on luultavasti sovelluksen toimimattomuudesta tietyn käyttöjärjestelmäversion kanssa. Pivon pitäisi toimia seuraavilla käyttöjärjestelmillä:  Android 4.1 tai uudempi, iOS-versiota 7.0 tai uudempi ja Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8. Välitämme palautteen Pivoon ja lisäämme ohjeistukseen listan käyttöjärjestelmistä missä Pivo toimii ja missä ei. Pivo on vasta hiljattain lanseerattu, joten yhteensopivuusongelmia pyritään varmasti vielä korjaamaan. Pivolta on tulevaisuudessa tulossa ”Usein kysytyt kysymykset” -sivu osoitteeseen https://pivolompakko.fi/opiskelijantampere/

Terveisin,
Nelli, tiedotus- ja järjestösihteeri

Palaute jätetty: Lauantaina, Joulukuu 12, 2016
Nimi: Anonyymi
Palaute: Hei,

viime viikolla Titen saunaillassa ja tänään ESN INTO:n saunaillassa laulettiin teekkarihymniä vanhoilla sanoilla, eli saimme taas kaikki kuulla neekerin pimeästä sielusta. On ärsyttävää selittää kansainvälisille opiskelijoille samaa asiaa kerta toisensa jälkeen, eikä tuota jaksaisi itsekään kuunnella. Voiko tälle tehdä mitään?

Vastaus:
Kiitos palautteestasi.

Edustajistomme päätti vuoden 2016 3. kokouksessaan muuttaa teekkarihymnin sanoja TEK:n teekkarivaliokunnan suositusten mukaisesti eli Tampereella lauletaan nykyään teekkarin pimeästä sielusta. Varmasti jonkin aikaa osa jäsenistämme laulaa vanhan tavan mukaisesti, mutta huomattavaa on, että muutos on käynnissä ja esimerkiksi saunailloissa suurin osa laulaa teekkarin pimeästä sielusta. Lisäksi sitsien laululäsyissä sekä uusimmassa fuksipassissa on teekkarihymnin sanat muutettu.

Terveisin
Tiina, hallituksen jäsen, teekkarikulttuuri

Palaute jätetty: Lauantaina, Joulukuu 10, 2016 – 01:25
Nimi: Anonyymi
Palaute:
Etusivuolla on linkki blogiin jonka otsikossa lukee ”Suomi kuuluu kaikille”. Kuka on blogin kirjoittanut (kirjoittajan nimeä ei ole kirjoituksessa)? Edustaako kirjoitus TTYn Ylioppilaskunnan kantaa ja samalla kaikkien opiskelijoiden kantaa?

Vastaus:
Kiitos palautteestasi.

Kirjoitus on kolumni ja olet aivan oikeassa, että siinä olisi ehdottomasti pitänyt olla tekijän nimi, sillä nyt se ei erottunut ylioppilaskunnan virallisista kannanotoista riittävästi. Kirjoitus ei siis edusta ylioppilaskunnan virallista kantaa vaan tekijänsä, Amanda Vonkin näkemyksiä. Olemme nyt lisänneet selvennykseksi otsikkoon, että kirjoitus on kolumni sekä lisänneet kirjoittajan nimen, tittelin ja kuvan kirjoituksen yhteyteen. Näin tulemme toimimaan myös aina jatkossa, jotta tämän kaltaisia valitettavia epäselvyyksiä ei pääsisi enää syntymään. Pahoittelemme erehdystämme sekä mahdollisesti aiheuttamaamme mielipahaa. Oli hyvä, että nostit asian esille, jotta se saatiin korjattua nopeasti.

Terveisin,
Nelli, tiedotus- ja järjestösihteeri

Palaute jätetty: Lauantaina, Huhtikuu 23, 2016 – 02:55
Nimi: Anonyymi
Palaute: Missä ylioppilaskunnan hallituksen päätökset luuraavat?
Sharepoint huutaa tyhjyyttään vuoden 2016 kohdalla. Vai enkö vain osaa?

Vastaus:
Hei,
kiitos palautteestasi ja asian tuomisesta tietoomme. Ylioppilaskunnan päässä oli tapahtunut sekaannusta päivitysvastuusta sekä Sharepointin työpöytäkäyttöliittymän päivityksestä, joten nämä ovat jääneet päivittämättä. Asia on nyt korjattu ja päätösluetteloiden pitäisi ilmestyä normaalisti myös Sharepointiin. Päätösluettelot löytyvät kuitenkin aina ylioppilaskunnan viralliselta ilmoitustaululta Tietotalon ensimmäisestä kerroksesta toimistomme vierestä.

Terveisin,
Tuomas
Pääsihteeri

Palaute jätetty: Sunnuntai, Helmikuu 14, 2016 – 13:49
Nimi: Anonyymi
Palaute:
Arvoisa ylioppilaskunnan hallitus! Satunnaisena teekkarisaunan käyttäjänä haluaisin ilmaista huoleni ainoan kiinteän omaisuutemme Teekkarisaunan puolesta. Olen vieraillut kiinteistössä syksyn aikana noin kaksi kertaa – en siis kovin usein, mutta joka kerta olen suuresti ihmetellyt, miten syyskuussa eli nopeasti laskettuna puoli vuotta sitten hajonnutta ikkunaa ei vain saada korjattua. Kyykkäviikonloppuna ihmetys kasvoi sellaisiin mittoihin, että päätin turvautua tähän välineeseen. Oletan, että puoli vuotta kestävä veto ja sisälle tuleva kosteus ei tee kiinteistölle millään lailla hyvää. Ja jos vastoin luulojani ikkunan voi korvata jätesäkillä, niin miksei näin säästösyistä ole tehty kaikkialla?

Pyytämässäni julkisessa vastauksessa odotan hallituksen joko ilmoittavan, että välittömiin toimenpiteisiin on ryhdytty tai esittävän kattavat perustelut sille, miksi ikkunankorjausta joudutaan odottelemaan vielä lisää. Asia lienee kuitenkin kiinni yhdestä puhelinsoitosta.

Käytävän suunnalta muistutellaan varsin usein jäsenistölle arvostuksesta saunaa kohtaan ja sen hyvästä kohtelusta. Onko vastuutaholla erityinen syy tehdä tähän poikkeus?

Peace and out.

Vastaus:
Kiitos palautteestasi.

Mitä tulee ikkunan vaikutukseen rakennuksen kuntoon, niin ikkunasta on rikkoutuneena vain sisempi lasi uloimman lasin ollessa ehjä. Täten kosteus ei rakenteisiin pääse sisälle ehjää ikkunaa enempää. Myöskään vetoa ei sanottavammin samasta syystä ikkunassa ole.

Projektina sinänsä ikkunan vaihto ei juuri puhelinsoittoa ole kummallisempi, mikäli kyseinen ikkuna vain korvattaisiin uudella. Kuitenkin jo ennen ikkunan rikkoutumista tavoitteenamme on ollut parantaa saunan toimivuutta ja esteettömyyttä. Suunnitelmissa on lisätä yksi sisäänkäynti laajennetun terassin kulmasta nykyiseen eteiseen. Tästä tulevan oven kohdalta poistuva ikkuna siirtyy särkyneen tilalle. Tavoitteena tällä järjestelyllä on parantaa saunan esteettömyyttä ja sisäpihan käytettävyyttä sekä hiukan säästää kustannuksissa.

Se, että lasi on peitetty jätesäkillä, on ollut tarkoituksenmukainen ratkaisu ja täten huomiota herättävä. Ymmärrettävästi se saattaa Teekkarisaunalla viihtyvyyttä vähentää, mutta ajatuksena on ollut se, että ratkaisu herättää huomiota siinä määrin että saunalla olijat osaavat varoa rikkinäistä lasia vahvemmassakin juhlakunnossa.

Mitä tulee aikatauluun, on uudesta mittatilausovesta pyydetty tarjouksia. Hankinta tulee olemaan saunan mittapuulla kohtuullisen hintava ja vaatii rakenteellisia töitä, joita ei pysty suorittamaan saunan kiivaimman varausjakson aikana.

On totta, että projekti olisi voinut edetä rivakammin. Etenemisen hitaus on yksin allekirjoittaneen vastuulla. Pahoittelen niin projektin hidasta etenemistä kuin esteettisesti rumaa väliaikaisratkaisua.

Kunnioittavasti,
Saunaisäntä

Palaute jätetty: Tiistai, Helmikuu 2, 2016 – 20:36
Nimi: Anonyymi
Palaute:
Moro!
Suoritin juhlavuoden Nyyrikin kierroksen. Pitikö siitä saada jotakin, esim.
haalarimerkin? Hyvin alkanut kierros kuivui näemmä kokoon loppua kohden.
Loppuiko juhlavuositiimiltä motivaatio kesken vuoden, vai onko vielä
odotettavissa jotain aiheeseen liittyvää?

Vastaus:
Kiitos palautteestasi!

Nyyrikinkierroksen kokonaisuudessaan suorittamisesta on tarkoitus saada haalarimerkki kuin myös puolikkaiden kierrosten (Kevät ja Syys) suorittamisesta. Kriteerinä Emänyyrikki merkkiin on kierroksesta saanut mennä ohi kaksi tapahtumaa ja vastaavasti puolikkaiden merkkien kriteerinä kaikissa kyseisen ajanjakson tapahtumissa käyminen lukuun ottamatta yhtä tapahtumaa. Haalarimerkit olivat tilapäisesti kateissa ylioppilaskunnan muuton myötä, mutta nyt ne ovat jälleen löydetty. Kun saamme vielä ajettua ulos listaukset siitä, ketkä ovat oikeutettuja merkkeihin, niin alamme jakaa niitä ensi maanantaista (29.2.) lähtien.

Valitettavasti loppuvuotta kohden juhlavuosi hiukan hiipui osaltaan vuosijuhlien ja ylioppilaskunnan toimiston muuton aiheuttamien ponnistusten myötä sekä osaltaan juhlavuosisihteerien muualle työllistymisen takia. Juhlavuosi on nyt kokonaisuutena paketissa ja ylioppilaskunta on jo täysin suuntautunut tämän vuoden koitoksiin. Kokonaisuutena vuosi meni kuitenkin hyvin, mistä iso kiitos teekkarivastaavalle ja projektisihteereille (juhlavuosi, wappu, vuosijuhlat) sekä tapahtumissa avustaneille (erityisesti teekkarijaosto).

Näytä lisää

Palaute jätetty: Keskiviikko, Lokakuu 14, 2015 – 11:34

Nimi: Anonyymi

Palaute:

Moi,

miten on mahdollista, että TTYY:n edustajistovaalit 3.-4.11 -mainoksessa on Stalinia muistuttavan piiroshahmon kuva? Lisäksi kuvassa TTY:n logo muistuttaa sirppiä ja vasaraa, mutta ei sentään oikeinpäin.

Miksette samantien laittanut mainoksiin kuvaa Hitleristä ja natsi merkistä? Tai muodostanut jotenkin yhtä hullunkurisesti swastikaa TTY:n logosta?

Lukemalla historiaa teille älykääpiöille selviäsi, että Stalin oli massamurhaaja. Onko hän sopiva mainoshenkilö TTYY:lle? Muutenkaan Neuvostoliitto ei ole varmaan mikään paras esikuva TTYY:n edustajistovaaleille.

  1. mitä aktuaalista vit###

Vastaus:

Hei, kiitos yhteydenotostasi ja huolestuneisuudestasi vaalien mainontaa kohtaan. Pahoittelemme mahdollista aiheuttamaamme mielipahaa sinulle.

Vaikka juliste ei meidän tekemä olekaan, vaan saimme sen muulta taholta, niin otamme tietenkin kaiken vastuun sen käyttämisestä. Mehän tuon päätöksen teimme. Mainoksessa on tosiaan kuten ounastelit Neuvostoliiton diktaattori Stalin, kuten myös julisteen pohjana toimineessa alkuperäisessä propagandajulisteessa. Alkuperäistä julistetta voit katsella täältä:http://api.ning.com/files/92z0Qhq1gv*rzFHnZ8N3lP0x1nrRnWi7oUccIL3m-hLBgAtyFywKAs7BAvOZ325-pguveSgoeWxz1J8Bx51sxSzUX6LtY644/P1930sCaptain.jpg

Päädyimme julisteen käyttöön sen takia, että näimme että se voisi herätellä ihmisiä äänestämään, lähtemään ehdolle ja vaikuttamaan. Tarkoituksenamme oli maalailla symbolisesti uhkakuvia, eikä niinkään värvätä diktaattoria, tai kuten sinä historiaakin lukeneena oikein myös muotoilit massamurhaajaa, johtamaan ylioppilaskuntaamme. Emme halunneet mainostaa käyttäen muita toisen maailmansodan valtion päämiehiä, sillä uskoimme että sopiva vaikutus saavutetaan jo ihan Stalinillakin ja pysytään riittävässä minimalismissa. Stalin kuitenkin on helposti tunnistettava hahmo ja siitä syntyy mielikuva sorretusta demokratiasta ja kansasta.

Emme näe Stalinia epäsovinnaisena henkilönä toimimaan mainoksessa, varsinkin kun asiayhteydestä johtuen mainos on tulkittava parodiana vanhoista neuvostopropagandajulisteista. Tässä yhteydessä Stalin tietenkin edustaa kaikkea muuta, kuin mitä TTYY edustaa. Mainostuksella olemme hakeneet vahvaa kontrastia nykyisiin arvoihimme ja edustajistovaaleihin.

Ystävällisin terveisin

Paavo Tawast                                                                         Masi Kajander
Vaalisihteeri                                                                            Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Palaute jätetty: Perjantai, Maaliskuu 20, 2015 – 00:21

Nimi: Anonyymi

Palaute: Hei,

Teekkarihymni ei sanoituksensa puolesta liity millään lailla teekkarikulttuuriin tai opiskeluun ylipäätään. Eikö olisi parempi, että

laulu, jonka tarkoituksena on ilmeisesti luoda yhteishenkeä, viittaisi edes jollain lailla kyseiseen yhteisöön? Olisi tietenkin myös vähintäänkin suotavaa, että hymniä kehtaisi laulaa julkisella paikalla. En kyllä katsoisi pahallakaan, jos uuden opiskelijan ei tarvitsisi ihmetellä sanat nähdessään, onko TTY todella moderni ja kansainvälinen opiskelupaikka. On hyvin vaikeata uskoa, että sellaisessa paikassa harjoitettaisiin jotakin niin typerää ja takapajuista.

  1. ”Pimiäsieluinen Neekeri”

Moikka,

pidättekö sopivana, että alati kansainvälistyvässä yliopistoympäristössä lauletaan Teekkarihymnin kaltaista avoimen rasistista kappaletta?  TTYY täyttää tänä syksynä 50 vuotta. Eikö tämä olisi loistava ajankohta ottaa henkinen loikka 2010-luvulle ja edelleen kohti tulevaisuutta?

Vastaus: Hei,

Kiitos palautteestasi!

Esimerkiksi TEK:n verkkolehti (saatavilla http://arkisto.lehti.tek.fi/node/649) tietää kertoa Teekkarihymnistä seuraavaa:

” Teekkarihymniä voidaan hyvällä syyllä pitää kaiken teekkarimusiikin äitinä. Siinä kiteytyvät samanaikaisesti iskevä teksti, tarttuva melodia sekä sopivan monimielinen tunnelma. Laulun alkuperää ei enää tunneta tarkasti, mikä lisää vain entisestään hymnin salaperäistä tenhovoimaa. Suosituimman teorian mukaan laulun on sepittänyt Turkin sodan (1877-78) aikoihin suomalainen yövartiosotilas.”

Teekkarihymniä ovat teekkarit laulaneet jo viime vuosisadan alkupuolelta lähtien, ja niinpä myös hymnin sanat kuvaavat aikaansa. Laulun perinteet ovat pitkät, ja siksipä laululla on erityinen asema Teekkarien perinteissä ympäri Suomen. Laulun laulamisesta ei taatusti olla lähitulevaisuudessa luopumassa emmekä myöskään usko minkään radikaalisti uudemman version laulusta olevan paikallaan. Luulen kuitenkin, että palautteesi viittaa enimmäkseen laulun säkeeseen ”Yö kuin sielu neekerin on pimiä”, ja tämä on täten myös kohta jonka otamme täällä tarkempaan käsittelyyn.

Laulun tarkoitus on, kuten sanoit, luoda yhteishenkeä. Lisäksi laulun vanhahtavat sanat kertovat teekkarien pitkistä perinteistä ja luovat siten opiskelijoille tunteen, että he ovat osa pitkää teekkarien traditiota. Silloin tällöin on kuitenkin paikallaan kyseenalaistaa, mitä kaikkea kannattaa historian ja perinteiden vuoksi yhä uusille Teekkarisukupolville välittää.

Teekkarihymni on yksi Teekkarikulttuurin keskeisimpiä tunnuksia ja sitä lauletaan kaikilla teekkaripaikkakunnilla. Tämän vuoksi otamme asian käsittelyyn teekkarivaliokunnan kanssa valiokunnan syyskuun kokouksessa ja harkitsemme, lähdemmekö etenemään suuntaan jossa hymnin sanoja hieman muutettaisiin. Teekkarivaliokunta on Tekniikan akateemisten TEK:n opiskelijoista koostuva valiokunta, joka yhdistää eri paikkakuntien teekkarit ja on siten varsin luonnollinen paikka ottaa tämä asia keskusteluun.

Palaute jätetty: Perjantai, Maaliskuu 20, 2015 – 00:21

Nimi: Anonyymi

Palaute: Hei!
Voisiko tänne sivuille lisätä suoran linkin tähän uuteen TTYY:n kuvagalleriaan. Nyt ei ainakaan heti sattunut silmään ja muuten sitä on melkein mahdoton löytää.

Vastaus: Moro! Totta kai lisätään. Pistetään banneri etusivulle piakkoin.

Palaute jätetty: Torstai, Marraskuu 27, 2014 – 13:10

Nimi: Anonymous user

Palaute: Hei, olen toiminut kiltatasolla hallitushommissa ja etenkin tämän vuoden aikana on noussut monesti esiin ihmisten heikko taito koskien palautetta monista tärkeistä asioista, etenkin hallituksen toiminnasta tai henkilön omasta toiminnastaan. Myös palautteen anto toteutetaan usein heikosti, mistä aiheutuu vahinkoa yhteishengelle. Kuulopuheiden perusteella olen kuullut että tälläinen ongelma olisi myös muissakin killoissa. Haluaisinkin ehdottaa, että kiltojen hallituksille (tai miksei muillekin) järjestettäisiin yhteinen, vapaamuotoinen, hyvässä hengessä toteutettu koulutus/luento tms. palautteen antamisesta sekä palautteen vastaanottamisesta, sillä tarvetta tällaiselle olisi. Esimerkiksi tänä vuonna totetutetun kiltagaalan yhteydessä tällaiselle voisi olla hyvä paikka, mikäli tilaisuuden järjestäminen jatkuu tämän vuoden mallin mukaan. Tämä ajatuksena seuraavan vuoden hallitukselle ja mahdollisen kiltagaalan (tai millä nimellä ja missä muodossa tullaan toteuttamaankaan) järjestäjälle.

Vastaus: Terve! Kiitos äärimmäisen hyvästä palautteesta. Olet äärimmäisen tärkeällä asialla liikenteessä.Otamme tästä varmasti huomion ylös, kun suunnittelemme parin viikon päästä ensi vuoden kiltakoulutuspäivää. Lisäksi tämä palaute viedään eteenpäin ensi vuoden toimijoille tiedoksi.

Välitimme jo keväällä edunvalvontajaoston valmisteleman “Palautekulttuurin kymmenen käskyä” killoille. Lisäksi ensi vuonna ylioppilaskunnalla on “Kopo takaisin kiltoihin”-projekti, jossa puhutaan palautekanavista ja palautteen vastaanottamisesta. Toivottavasti nämäkin edesauttavat asiaa. Mainitsemasi koulutus on varmasti oikein hyvä lisä kokonaisuudessa.

Palaute jätetty: Tiistai, Lokakuu 14, 2014 – 15:04

Nimi: Huolestunut vanhempi tieteenharjoittaja

Palaute: Olisko TTYY:n mahdollista laajentaa ja parantaa englannin kielisen Wikipedian artikkelia TTY:stä? Wikipedia lienee kuitenkin nykypäivänä se ensimmäinen paikka mistä haetaan tietoa, ja nykyinen artikkeli ei anna upeasta yliopistostamme parhainta mahdollista kuvaa. Tämä vaikuttanee sekä vaihto-opiskelijoiden määrään, että mahdollisesti myös rahoituksen saamiseen. Mallia voisi ottaa esimerkiksi Aalto yliopiston artikkelista, joka on kattava ja hyvin muotoiltu!

Vastaus: Pohdimme asiaa hieman. Tulimme siihen tulokseen, että Wikipediartikkelin täyttäminen suuremmalti osin on enimmäkseen TTY:n Viestinnän heiniä. Välitämme heille tietoa eteenpäin asiasta. Wikipediasivun ”Student Life” osiosta puolestaan otamme käytävän oman väen kanssa kopin kunhan kerkeämme! Kiitos palautteesta!