Toiminta

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY valvoo noin 7000 tekniikan alan tutkinto- ja vaihto-opiskelijan etuja Tampereella. TTYY on:

 1. Teekkarien edunvalvoja
  • koulutuspolitiikka
  • sosiaalipolitiikka
  • kansainväliset asiat
 2. Jäsenetujen tarjoaja
  • opiskelija-alennukset ja opiskelijakortti
  • teekkarikalenteri
  • Teekkarisauna Mörrimöykky
  • pakettiauto ja peräkärry
 3. Teekkarikulttuurin vaalija
  • teekkariwappu
  • teekkarilakkien tilaus
  • vuosijuhlat
 4. Monipuolisen kilta- ja kerhotoiminnan koti
  • 12 kiltaa
  • kymmeniä ammattiaine-, harraste-, kv- ja liikuntakerhoja

Lisäksi ylioppilaskunta vaikuttaa muun muassa seuraavissa asioissa: fuksien vastaanotto ja tutorointi, Wappulehti Tamppi, fuksimessut, WerkkoAnturi-lehti, koululla sijaitsevat opiskelijaravintolat, hätämajoitus, jäynäkilpailut, yliopiston hallinto ja opiskelija-asuminen sekä paljon paljon muuta.

”Ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään.”

Ylioppilaskunnan arvot

TTYY:n arvot kuvastavat nykyistä ylioppilaskuntaa ja antavat sitä kautta pohjan toiminnallemme.

Yhteisöllisyys
Hervannan sydämessä sijaitseva yliopisto muodostaa ainutlaatuisen yhteisön. Monipuoliset aktiiviset kerhot tarjoavat meille mahdollisuuden osallistumiseen ja opiskeluajasta nauttimiseen. Teekkareina tuemme toisiamme ja yhdessä uskallamme kohdata vaikeatkin asiat pilke silmäkulmassa.

Pitkäjänteisyys
Ylioppilaskuntamme toimii johdonmukaisesti ja linjakkaasti saavuttaakseen päämääränsä. Uskallamme rohkeasti seisoa mielipiteidemme takana. Kunnioitamme perinteitä, opimme menneistä ja arvostamme aiempien teekkaripolvien kokemuksia. Olemme luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani.

Rehtiys
Suoraselkäisyys asioiden hoitamisessa on toiminnan peruspilari. Tehtävien hoitamisessa korostuvat asiallisuus ja oikeudenmukaisuus. Kerromme avoimesti tavoitteistamme jäsenistömme edunvalvonnassa.

Tekemällä oppii
Jäsenistössämme korostuu halu puuhastella monenlaisten asioiden parissa. Uskallamme kokeilla uutta ja tarttua haasteisiin. Emme pelkää virheitä vaan otamme niistä opiksemme. Ylioppilaskunta on kasvualusta tulevaisuuden ammattilaisille.

Toimijoina tavallisia teekkareita

Ylintä päätösvaltaa ylioppilaskunnassa käyttää 35-henkinen edustajisto. Se valitaan joka toinen vuosi vaaleilla, jossa äänioikeutettuja ovat kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Myös sinulla on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi. Tärkeimpiä edustajiston päättämiä asioita ovat ylioppilaskunnan talouden suuntaviivat eli mihin sinunkin jäsenmaksurahojasi käytetään.

Käytännön toimijaksi edustajisto valitsee vuosittain ylioppilaskunnan hallituksen. Hallituksella on apuna palkattua henkilökuntaa. Suurin osa hallituksesta ja työntekijöistä on ihan tavallisia teekkareita tai arkkareita, jotka hoitavat tehtäviään opiskelujen ohessa – tai viettävät opinnoista välivuotta hoitaen yhteisiä asioita.

Jaostoissa pääset mukaan vaikuttamaan

Jokainen ylioppilaskunnan jäsen on tervetullut käymään jaostojen kokouksissa. Virallisen kuuloisesta nimestään huolimatta jaostoissa on rento tunnelma. Niissä on tarkoitus keskustella pinnalla olevista asioista ja vaihtaa mielipiteitä sekä ideoita. Esimerkiksi edunvalvontajaostossa kuulet uusimmat kuulumiset opintotukiasioista ja opiskelija-asunnoista sekä pääset vaikuttamaan opetuksen laatuun ja uusien opiskelijoiden tutorointiin. Teekkarijaostoon olet tervetullut vasta toisena vuonna teekkarikasteessa käytyäsi. Jaostossa suunnitellaan jäynäkisoja ja teekkaritempauksia. KV-jaostossa kokoontuvat kansainvälisistä asioista ja vaihto-opiskelusta tai tänne tulevista vaihto-opiskelijoista kiinnostuneet. Liikuntajaosto kehittää TTY:n opiskelijoiden liikuntatapahtumia. Jaostojen tapaamisista ilmoitetaan ylioppilaskunnan sähköpostilistoilla, nettisivuilla, POPissa sekä Tampereenteekkari-pöytäkolmioissa. Mielipiteitäsi voit tulla kertomaan myös suoraan ylioppilaskunnan väelle Päätaloon – tai lähetä sähköpostia.

Pysy kartalla!

TTYY viestii tapahtumista ja ajankohtaisista asioista:

Lue täältä ylioppilaskunnan linjoja!
 Ylioppilaskunnan toimintaa ohjaavat viideksi vuodeksi kerrallaan tehtävä teekkaritoiminnan paperi sekä kalenterivuoden käsittävä toimintasuunnitelma. Molemmat dokumentit hyväksyy ylioppilaskunnan edustajisto.

Toimintasuunnitelma 2018

Tampere3-linjapaperi (2017)

Teekkaritoiminta vuosille 2016-2020

Liitteitä lisätään tänne sitä mukaan kun ajantasaiset dokumentit saadaan päivitettyä. Suluissa koska tiedosto hyväksytty/suunniteltu hyväksyttäväksi.

Liite A: Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (2016)
Liite B: Yhdenvertaisuussuunnitelma (2016)
Liite C: Kansainvälistymis-ja kielisuunnitelma (2015)
Liite D: Viestintäsuunnitelma (2014)
Liite E: Tavoitetaulukot (2016)
Liite F: Juveneksen omistajastrategia (2017)
Liite G: Omaisuudenhallintastrategia (2016)
Liite H: Kunnallispoliittinen ohjelma (2016)
Liite I: Kopoa kiltoihin-ohje (2015)