Valiokunnat

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokuntaan kuuluu kustakin edustajistoryhmästä yksi edustaja, joista edustajisto nimittää yhden puheenjohtajaksi.

Hallintovaliokunnan tehtäviin kuuluu käsitellä edustajistossa esiintulevat asiat ja antaa niistä lausunto edustajistolle sekä erityisesti:
1) tarkkailla ylioppilaskunnan taloutta ja toimintaa;
2) tehdä havainnoistaan aloitteita edustajistolle;
sekä
3) valmistella tarvittavissa määrin edustajiston kokouksen menettelytapakysymykset

Hallintovaliokunnan jäsenet vuonna 2018:

Veli-Matti Korpelainen, puheenjohtaja
Ilmari Alenius
Sohvi Hyvärinen
Tuulia Kusmin
Henri Määttä
Jani Patrakka
Aliisa Saari
Valtteri Seppälä

Talousvaliokunta

Talousvaliokunnan tehtävänä on toimia asiantuntijaelimenä ja antaa tarvittaessa tai pyydettäessä lausuntoja hallitukselle tai edustajistolle tehtäväpiiriinsä kuuluvista asioista.

Talousvaliokuntaan kuuluu 3-10 talouteen ja hallintoon perehtynyttä henkilöä, joista enintään puolet voidaan valita ylioppilaskunnan ulkopuolelta. Puheenjohtajan tulee olla ylioppilaskunnan jäsen.

Edustajisto valitsee jäsenet talousvaliokuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Talousvaliokunnan tehtäväpiiriin kuuluvat:
1) ylioppilaskunnan talous;
2) ylioppilaskunnan säännöstö- ja organisaatiokysymykset;
3) ylioppilaskunnan henkilöstöasiat;
4) ylioppilaskunnan alaisuudessa toimivien kiltojen, harrastekerhojen ja muiden yhdistysten toiminta ja talous;
5) ylioppilaskunnan harjoittama yritystoiminta; sekä
6) ylioppilaskunnan omistuksessa ja hallinnassa oleva kiinteä ja irtain omaisuus.

Talousvaliokunnan jäsenet vuonna 2018:

Juha-Matti Väisänen, puheenjohtaja
Joonas Pekkonen
Juuso Koivula
Masi Kajander
Milla Väänänen
Pekka Leikas
Tiina Mikkonen
Tuomas Hirvonen
Verna Hahtola
Ville Korpiluoto

Kunniavaliokunta

Kunniavaliokunta on edustajiston alainen neuvoa-antava asiantuntijaelin. Kunniavaliokuntaan kuuluu kolmesta kymmeneen (3-10) jäsentä, jotka edustajisto kutsuu ylioppilaskunnan toiminnassa ansioituneiden henkilöiden joukosta.

Kunniavaliokunnan toimikausi on kolme (3) vuotta ja se kokoontuu ylioppilaskunnan hallituksen tai puheenjohtajansa kutsusta.

Kunniavaliokunnan jäsenet vuonna 2015-2017:

Kirsi Koski, puheenjohtaja
Petri Rosenlöf
Suvi Melakoski
Pekka Markkula
Mika Uusi-Pietilä
Jarl-Thure Eriksson
Hanna Kivelä