Teekkarijaosto

TTYY on ainoa teekkareista koostuva ylioppilaskunta Suomessa, joten TTYY:n Teekkarijaostolle on suotu tärkeä tehtävä teekkarikulttuurin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Teekkarijaoston, kavereiden kesken TJ:n, jäsenyys on hieno mahdollisuus päästä toteuttamaan omia hauskoja ideoita isolla mittakaavalla ja kehittää arvokasta kulttuuriperintöä Tampereen teekkarien keskuudessa. TJ järjestää vuosittain monipuolista teekkarihenkistä toimintaa, kuten tempauksia, lauluiltamia, teemasitsejä ja ylläpitää teekkarimuseota.

Vastuualueet

TJ:n toiminnasta vastaa, kokousasiat valmistelee ja esittää virkaatekevä puheenjohtaja.

Teekkarimuseo
TTYY:n teekkarimuseo sijaitsee Rakennustalossa. Teekkarijaoston museovastaavat kouluttavat uusia museo-oppaita, suunnittelevat uusia näyttelyitä ja keräävät materiaalia tulevaisuuden tarpeisiin.

Tempaukset
Teekkarijaosto suunnittelee ja toteuttavaa erilaisia ja -kokoisia tempauksia. Tempausten tarkoituksena on usein saada näkyvyyttä esimerkiksi teekkarikulttuurille, tekniikan opiskelulle tai jollekkin muulle hyvälle asialle.

Laulukulttuuri
TTYY:n laulukulttuuria johtaa TJ:n lukkari. Hän pitää erilaisia laulukoulutuksia kiltojen lauluvastaaville ja muullekin teekkarikansalle. Lisäksi lukkari johtaa laulua TTYY:n sitseillä ja vuosijuhlissa.

Teekkaritapahtumat
TJ:n tapahtumavastaavat ideoivat ja järjestävät TTYY:n koko jäsenistöä koskettavia tapahtumia

Muut jäsenet
Edellisten lisäksi teekkarijaostoon kuuluu Wappu- ja vuosijuhlaprojektisihteerit sekä fuksineuvoston virkaatekevä puheenjohtaja.
Teekkarijaoston puheenjohtajana toimii hallituksen teekkarivastaava ja sihteerinä toimii hallituksen osoittama sihteeri.

Vaikket olisikaan jaoston varsinainen jäsen, älä jätä visioitasi teekkaritoiminnan kehittämisestä hautumaan omaan päähäsi, vaan tuo ne julki teekkarijaoston ideointikokouksissa tai sähköpostilla teekkarijaosto(at)ttyy.fi!

Teekkarijaosto järjestää ideointikokouksia, joihin koko ylioppilaskunnan jäsenistö on tervetullut. Jaoston toimintaan voi vaikuttaa lisäksi ottamalla yhteyttä suoraan jaoston jäseniin.  Fukseilta pääsy teekkarijaoston varsinaisiksi jäseniksi on suljettu, koska he vasta tutustuvat teekkarikulttuurin saloihin. Ideointikokouksiin fuksitkin ovat enemmän kuin tervetulleita!

Kokoonpano

Teekkarijaosto 2017

Varsinaiset jäsenet Muut jäsenet
Virkaatekevä puheenjohtaja
Eeva Ylimäki
Kulttuurivastaavat
Sofia Suomala
Santeri Röning

Tapahtumavastaavat
Aapo Honkakunnas
Erika Sopanen
Jenna Suoranta
Lauri Suomela
Maria Järvelin
Panu Kortelainen
Perttu Leskinen
Tuulia Kusmin

Lukkari
Jere Rantalainen

 

 

Teekkarivastaava
Lauri Sahramaa

Fuksineuvoston virkaatekevä puheenjohtaja
Nico Ylirönni

Wappusihteerit
Riku Sinkkonen
Panu Kortelainen
Atte Lamminsalo

Sihteeri
Erik Erola

Vuosijuhlasihteerit
Niklas Pitkäkoski
Victoria Keskinen
Lauri Suomela