Edunvalvontajaosto

Kopo ja sopo?

KOPO = koulutuspolitiikka eli tuttavallisemmin kopo, käsittää opiskeluun, opetukseen, yliopistoon ja sen hallintoon liittyviä asioita. Ylioppilaskunnan koposektori tukee opiskelijaa niin arkipäiväisissä ongelmissa kuin myös pitää huolen äänemme kuulumisesta kansallisesti.

SOPO = sosiaalipolitiikka, käsittää opiskelijoiden toimeentuloon, opiskelija-asumiseen, opiskelijoiden terveydenhuoltoon ja opiskelijaruokailuun liittyvää edunvalvontaa sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin edellytyksistä huolehtimista. Kuten koposektori, myös soposektori on läsnä sekä opiskelijoidemme arjessa ruohonjuuritasolla että paikallisessa ja valtakunnallisessa vaikuttamisessakin.

Edunvalvontajaosto eli tuttavallisemmin EV-jaosto on avoin kaikille kiinnostuneille. Jaosto on oikea paikka vaikuttaa koulutus- ja sosiaalipoliittisiin asioihin. Lisäksi jaostoihin osallistumisesta saa fuksipisteitä ja kiltojen edustajille jaetaan jaostoaktiivisuusporkkanapisteitä.

Edunvalvontajaosto toteuttaa sääntömääräisten koulutuspoliittisen ja sosiaalipoliittisen jaoston tehtäviä.

Jaoston kokoonpano ja kokoukset

Edunvalvontajaostolla on omat vastuuhenkilönsä, joiden toimikausi on yksi kalenterivuosi, mutta kuka tahansa on aina tervetullut osallistumaan jaoston toimintaan – vaikka vain yksittäiseen kokoukseen. Vastuuhenkilöiden määrä vaihtelee vuosittain ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman mukana, sillä heiltä toivotaan apua ennen kaikkea toimintasuunnitelman projektien toteuttamiseen. Toivomme kaikkien edunvalvonnasta kiinnostuneiden ylioppilaskunnan jäsenien, erityisesti hallopedien sekä kiltojen ja edustajistoryhmien edustajien, löytävän mukaan jaoston toimintaan.

Edunvalvontajaoston vastuutiimissä on myös virkaatekevä puheenjohtaja, joka järjestää jaoston kokoukset yhdessä ylioppilaskunnan kopo- ja soposektorin kanssa.

Vuoden 2018 Edunvalvontajaoston vastuuhenkilöinä toiminvat:

  • Virkaatekevä puheenjohtaja (VTPJ) Heta Seinä: VTPJ valmistelee ja kutsuu koolle edunvalvontajaoston sekä vastuuhenkilöiden tapaamiset ja käy aktiivista keskustelua ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipoliittisten edunvalvontasektoreiden kanssa jaoston toiminnasta.
  • Hyvä luennoitsija -raati: Heta Seinä, Sanna Kallio, Tiia Virtanen
  • Kulttuuriappron suunnittelu: Heta Seinä, Olga Teräväinen, Olli Eloranta
  • Peli-illat: Tiia Virtanen
  • Jaosto XQ: Niina Numminen, Olga Teräväinen
  • Hyvinvointiviikon suunnittelu: Elina Ala-Mäyry, Laura Kaipia
  • Kopokonferenssi: Mikko Kauhanen, Tiia Virtanen, Sanna Kallio, Heta Seinä, Olga Teräväinen, Olli Eloranta 
  • Kupillinen kopoa: Sanna Kallio, Olga Teräväinen

Jaoston vastuuhenkilöt tavoittaa sähköpostilistan ttyy-evjvastuu()listmail.tut.fi kautta. Vuonna 2018 jaoston puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan hallituksen koulutus- ja sosisaalipoliittinen vastaava Elina Ala-Mäyry ja sihteerinä koulutuspoliittinen sihteeri Tiia Virtanen.

Jaoston toiminta

Edunvalvontajaosto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista, vastuuhenkilöiden viimeisimmistä aikaansaannoksista, suunnittelemaan tulevaa toimintaa ja vaihtamaan kuulumisia. Lisäksi jaostoissa on toisinaan vierailevia puhujia. Edunvalvontajaosto järjestää myös vuosittain excursion yhdessä kv-jaoston kanssa.

Edunvalvontajaostojen ajankohdista tiedotetaan POPissa, ylioppilaskunnan verkkosivuilla, jaoston Facebook-sivulla sekä jaoston sähköpostilistalla, jolle voit liittyä täällä.