Jaostot, neuvostot & foorumit

Ylioppilaskunnalla on useita sektorikohtaisia jaostoja, neuvostoja ja foorumeita. Kaikki foorumit ja suurin osa jaostoista ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Neuvostoihin pääsevät mukaan tiettyjen kiltapestien mukaiset henkilöt, joten ne ovat avoimen haun kannalta suljettuja.

Jaostojen toimintaan kuuluu erityisesti suunnittelua ja toteutusta. Kuhunkin jaostoon kuuluu jaostoa vetävä virkaatekevä puheenjohtaja sekä vastuuhenkilöt, jotka toteuttavat ylioppilaskunnan hallituksen ja jaostojen suunnittelemia projekteja. Edellä mainittujen lisäksi jaostoihin voi osallistua kuka tahansa asiasta kiinnostunut henkilö jaoston täysivaltaisena jäsenenä erikseen mainittuja suljettuja jaostoja lukuun ottamatta. Jaostoissa käydään läpi myös sektorin ajankohtaisia asioita. Jaostot ovat siis luonteeltaan niin toteuttavia, suunnittelevia kuin tiedottaviakin. Käsiteltäviä asioita on niin opiskelijaterveydenhuollon kehittämisestä ja opetuksen laadusta tempausten järjestämiseen. Jaostoissa ei pönötetä pikkutakit päällä, vaan asioista keskustellaan rennolla meiningillä.

Foorumit ovat luonteeltaan tiedottavia ja keskustelevia, eikä niissä toimi erityisiä vastuuhenkilöitä. Foorumeiden vetäjinä toimivat ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet ja niiden on tarkoitus toimia kohderyhmänsä tiedotus-, koulutus-, vertaistuki- ja keskustelutilaisuuksina. Epäkohdista on siis kuitenkin suotavaa purnata näissäkin toimielimissä.

Jaostosta ja foorumista riippuen kokouksia pidetään n. 2-6 kertaa vuodessa. Jaostoista tiedotetaan muun muassa jaostojen omilla sähköpostilistoilla, TTYY:n verkkosivuilla sekä POPissa.

Ylioppilaskunnan jaostot

Sääntömääräisiä eli ylioppilaskunnan säännöissä erikseen mainittuja jaostoja ovat Kiltaneuvosto sekä koulutuspoliittinen ja sosiaalipoliittinen jaosto, joista kahden viimeisimmän tehtävää toteuttaa Edunvalvontajaosto. Muita jaostoja ovat kansainvälinen eli KV-jaosto, TUrVoKe ry:n pyörittämä Liikuntajaosto ja Teekkarijaosto.

Ylioppilaskunnan foorumeita ovat  jatko-opiskelija-, Business– sekä Finanssifoorumi.

Jaostoihin ja foorumeihin voi muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta osallistua kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Poikkeuksen muodostavat kiltojen puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista koostuva Kiltaneuvosto, kiltojen fuksivastaavien/-kapteenien Fuksineuvosto sekä Teekkarijaosto, johon on haku kerran vuodessa.

Jaoston vastuuhenkilöksi hakeminen

Katso tietoa eri jaostojen vastuupesteistä vuodelle 2017 sekä jaoston tarkemmat kuvaukset kunkin jaoston omalta sivultaan: Edunvalvontajaosto, KV-jaosto, Liikuntajaosto ja Teekkarijaosto. Mikäli kaipaat vielä lisätietoja, niitä voi tiedustella seuraavista sähköpostiosoitteista:

Edunvalvontajaosto: kopo(at)ttyy.fi tai sopo(at)ttyy.fi
Liikuntajaosto: turvoke(at)tut.fi
KV-jaosto: kv(at)ttyy.fi
Teekkarijaosto: teekkari(at)ttyy.fi

Kerää jaostoista JAAPO- ja fuksipisteitä

Jaostohin ja foorumeihin osallistumisesta jaetaan killoille jaostoaktiivisuusporkkanoita eli JAAPO-pisteitä. Kukin kilta, jolta on ainakin yksi osallistuja jaosto- tai foorumikokouksessa saa yhden pisteen kyseisestä kokouksesta. Eniten pisteitä kerännyt kilta palkitaan vuosittain.

JAAPO-pisteitä saa Kupillinen kopoa -tapahtumista, liikuntajaostosta, kv-jaostosta, fuksineuvostosta ja kiltaneuvostosta.

Myös fuksit voivat kerryttää fuksipisteitään jaostokokouksiin osallistumalla. Muista ottaa fuksipassisi mukaan kokoukseen!