Halloped

 Halloped eli hallinnon opiskelijaedustaja

Hallinnon opiskelijaedustajat, tuttavallisemmin hallopedit, ovat opiskelijoiden edustajina yliopistomme hallinnon toimielimissä. He toimivat itsenäisinä toimielimen täysvaltaisina jäseninä edustaen laajasti joko koko yliopiston, tiedekunnan tai vaihtoehtoisesti tutkinto-ohjelman kaikkia opiskelijoita. Hallopediksi voi hakeutua avoimissa hauissa kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen.

Hallopedina pääset vaikuttamaan yliopistoyhteisöämme koskeviin asioihin. Jos haluat opiskelun ohessa ajaa ja valvoa kaikkien opiskelijoiden etuja, on mahdollisuutesi koittanut päästä osalliseksi opiskelijavaikuttamisen ihmeellistä maailmaa! Mikään kokoustelun ja opiskelijavaikuttamisen konkari sinun ei tarvitse olla, tärkeintä on olla vahvasti motivoitunut hoitamaan toimensa mallikkaasti.

Yliopiston hallinnossa on monia tahoja, joissa myös opiskelijoilla on oma edustuksensa. Hallinnon opiskelijaedustajia, hallopedeja, on muun muassa Tampereen teknillisen yliopiston konsistorissa, tiedekuntaneuvostoissa, opetusneuvostossa sekä tutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmissä. Tämän lisäksi opiskelijaedustus otetaan huomioon monissa eri työryhmissä ja projekteissa TTY:n hallinnossa. Yliopiston hallinnon opiskelijaedustajat valitaan toimiinsa yliopiston johtosäännön mukaisesti kolmen vuoden välein. Tiedekuntaneuvostojen, opetusneuvoston ja konsistorin kohdalla valinnat toimielimiin tekee ylioppilaskunnan edustajisto. Muiden toimielinten kohdalla esityksen nimityksestä päättäville toimielimille tekee ylioppilaskunnan hallitus.

Kuinka voin hakea hallinnon opiskelijaedustajan tehtäviin?

Hallopediksi voi hakea kuka tahansa yliopistomme opiskelijoista. Tiedekuntaneuvostoihin ja tutkinto-ohjelman suunnitteluryhmiin jäseneksi voivat hakea kyseisen toimielimen alaisuudessa opiskelevat opiskelijat.  Hakija voi olla vanhempi tieteenharjoittaja tai vaikka fuksi, eli miltä vuosikurssilta tahansa.

Ylioppilaskunta järjestää täydennyshakuja puolivuosittain syksyllä ja keväällä aina tarpeen vaatiessa.

Mitä halloped saa tehtävästään?

  • Mahdollisuuden suoraan vaikuttaa opetuksen sisältöön ja kehittymiseen sekä sen tuottamiseen
  • Edistää opiskelijoiden asemaa yliopistolla ja kehittää yliopistoa entistäkin opiskelijaystävällisemmäksi
  • Ylioppilaskunnan tuottaman koulutuksen, josta saa myös opintopisteitä
  • Sisältöpaketin opiskelijavaikuttamisesta yliopistoyhteisössä
  • Tukiverkoston opiskelijoita, jotka kokoontuvat tasaisin väliajoin keskustelemaan yliopistomaailman kuulumisista
  • Paljon arvokasta kokemusta toimimisesta hallinnon virallisissa toimielimissä
  • Ryhmätyö-, neuvottelu-, vaikuttamis- ja kokoustaitoja

Mitä odotamme hyvältä hallopedilta?

Hallinnon toimielinten kaudet ovat kolmivuotisia. Ylioppilaskunta odottaa hallopedeilta sitoutumista tehtävään vähintään vuodeksi ja mieluiten pidemmäksikin ajaksi. Lyhytaikainen poissaolo tai esim. nopea vaihdossa käyminen ei ole poissulkeva este hallopedina toimimiselle.

Hyvä halloped ymmärtää roolinsa toimia koko edustamansa opiskelijakunnan puolesta puhujana. Tärkeintä ei ole omien mielipiteiden esiintuominen vaan mahdollisimman laaja-alaisesti edustaa koko opiskelijakunnan näkökulmia toimielinten tapaamisissa. Mielipiteiden ja näkökulmien keräämiseksi onkin hyvä varata runsaasti aikaa muiden hallopedien, ylioppilaskunnan ja killan kanssa käytävään yhteydenpitoon. Hallopedien vastuulla on huomioida, että tutkinto-ohjelmien opiskelijat ovat tietoisia tehdyistä ja suunnitelluista muutoksista. Erinomainen halloped kannustaa ja aktivoi opiskelijoita aktiiviseen ja kriittiseen ajatteluun.

Ylioppilaskunta kerää hallopedeilta raportointia toiminnasta ja tapaa ajoittain toimijoita vapaamuotoisesti. Hallopedien on toivottavaa osallistua järjestettäviin koulutustilaisuuksiin sekä antaa palautetta toiminnasta. Halloped toimii koko opiskelijavaikuttamisen kasvokuvana yliopistolla.

Hallopedin tulisi pystyä toimimaan luottamustoimessaan niin, että hän varaa tarpeeksi aikaa kokousmateriaalin tutkimiseen ja kokouksissa käyntiin.

Hallopedvalinnoissa painotetaan sitä, että toimielimiin saadaan mahdollisimman monipuolinen kattaus eri ikäpolvien ja pää-/sivuaine opsikelijoiden edustajia. Erityinen innokkuus juuri koulutuksen ja opiskelijoiden edun parantamiseen nähdään erityisen positiivisena.

Lisätietoja halloped-toiminnasta:

  • ylioppilaskunnan toimistosta Päätalosta
  • sähköpostilla osoitteesta kopo(at)ttyy.fi