Vaikutuselimet

Ylioppilaskunnan ylintä valtaa käyttää edustajisto. Edustajisto valitsee valiokuntien ja hallituksen jäsenet. Valiokunnat ovat neuvoa-antavia asiantuntijaelimiä. Hallitus pyörittää ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa. Hallituksella on apunaan palkattu sihteeristö.

Jaostot ja neuvostot ovat luonteeltaan suunnittelevia ja toteuttavia elimiä, foorumit tiedottavia. Ylioppilaskunnan kautta valitaan myös hallinnon opiskelijaedustajat (hallopedit) yliopiston hallintoelimiin. Näiltä sivuilta löydät tarkempaa tietoa kunkin vaikutuselimen toiminnasta.