Vaikuttamisen osa-alueet

Sosiaalipolitiikka

Opiskelijan sosiaalipolitiikka koostuu useasta osa-alueesta:

 • Toimeentulo ja sosiaaliturva
 • Asuminen
 • Terveys ja hyvinvointi
 • Ravitsemus
 • Yhdenvertaisuus

TTYY:ssä sosiaalipolittiisia asioita hoitavat ylioppilaskunnan hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava ja sosiaalipoliittinen sihteeri. Ylioppilaskunnan soposektorin toiminta tähtää edistämään yliopistoyhteisöämme siten, että TTY:n opiskelijoilla on vankat tukipilarit (terveys, hyvinvointi, asuminen, toimeentulo) opintojensa taustalla, jolloin opiskelijat pystyvät keskittymään opiskelijan päivätyöhön, opiskeluun.

Heidän apunaan ja loppumattomana ideariihenä toimii edunvalvontajaosto, joka on avoin kaikille ylioppilaskunnan jäsenille. Jaosto järjestää tapahtumia, ottaa kantaa ajankohtaisiin opiskelijoita koskeviin sosiaalipoliittisiin asioihin sekä tuo sopojen tietoon uusia ideoita.

Sopot toimivat yhteistyössä myös ulkopuolisten tahojen kanssa. Säännöllistä yhteistyötä tehdään TTY:n Opiskelijapalveluiden, YTHS:n, Juveneksen, TOAS:n sekä Tampereen kaupungin kanssa. Lisäksi tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat paikallisesti Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko sekä valtakunnallisesti Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL.

Koulutuspolitiikka

TTYY:n koulutuspoliittinen edunvalvonta

 • Hallinnon opiskelijaedustajat eli tuttavallisemmin hallopedit
 • Tutoroinnin koordinointi yhdessä yliopiston kanssa
 • Edunvalvontajaosto yhdessä sopo-sektorin kanssa
 • Opiskelijoita koskevat säännöstöt ja ohjeet
 • Valtakunnallinen ja paikallinen vaikuttaminen yhdessä SYL:n, Tamyn ja Tamkon kanssa

Koulutuspoliittinen edunvalvonta, eli tuttavallisemmin kopo, käsittää opiskeluun, opetukseen, opiskelijan oikeusturvaan sekä yliopistoon ja sen hallintoon liittyviä asioita. Se on yksinkertaistettuna se osa ylioppilaskunnan toimintaa, joka jokapäiväisesti koskettaa aivan jokaista TTY:n opiskelijaa, olivatpa muut kiinnostuksen kohteet sitten mitä tahansa!

Koulutuspoliittisella edunvalvonnalla onkin terminä turhaan liian vakava kaiku. Se voi kuulostaa pelottavan viralliselta ja aikaavievältä pikkupoliitikkojen puurtamiselta, mutta todellisuudessa se on välittämistä koulutuksestamme, ja koulutuksen takiahan me kaikki yliopistossa olemme! Ylioppilaskunnassa koulutuspoliittista edunvalvontaa hoitavat ylioppilaskunnan hallituksen kopovastaavat sekä koposihteeri. Heidän tehtävänsä on pitää huolta opiskelijoiden äänen kuulumisesta kaikkialla yliopistolla ja varmistaa, että yliopiston henkilökunta muistaa päättäessään ajatella asioita myös opiskelijoiden kannalta. Onneksi meillä opiskelijoita halutaan kuulla aina rehtoraattia myöten!

Ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen sektorin tavoitat osoitteesta kopo@ttyy.fi tai marssimalla toimistollemme.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys näkyy ylioppilaskuntamme toiminnassa seuraavilla osa-auleilla:

 • Vaihtoonlähtö ja siihen liittyvät infotilaisuudet
 • Kansainvälinen jaosto
 • Tandem-kieliopinnot
 • Kansainvälinen tutorointi
 • Kv-viikko
 • Kv-kerhot

Kansainvälistyä voit muutenkin kuin matkustelemalla. Kansainvälisyys on ylioppilaskunnan toiminnassa poikkileikkaava sektori, ja pyritään huomioimaan kaikessa toiminnassa. TTY:llä aloittaa joka vuosi 400 kansainvälistä opiskelijaa, joten jokaisella TTY:n opiskelijalla on mahdollisuus avartaa maailmankuvaansa poistumatta kampustamme pidemmälle. Vuoden 2016 syksyllä tämä luku tulee nousemaan entisestään, kun TTY:llä alkaa myös englanninkielinen kandidaatintutkinto-ohjelma sekä tietotekniikalla että teknis-luonnontieteellisellä.

TTYY:n kansainvälisestä edunvalvonnasta huolehtii hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava. Lisäksi sektorilla toimivat kiltojen kv-vastaavat, kv-tutorit ja ajankohtaisiin asioihin kantaa ottava kansainvälinen(kv)-jaosto. Kv-tutorien tehtävänä on saattaa kv-opiskelijat opintojensa alkuun, sekä tutustuttaa heitä teekkarikulttuurin saloihin. Tässä tehtävässä ovat mukana myös kiltojen kv-vastaavat. Kv-jaostossa käsitellään kaikkien yliopistomme opiskelijoiden kansainvälistymiseen, vaihtoonlähtöön ja kansainvälisiin opiskelijoihin liittyviä asioita ja se on avoin kaikille. TTYY:n kansainvälinen jaosto esimerkiksi järjestää syksyllä aina viisi päivää kestävän kansainvälisen viikon, jonka aikana yliopistossamme järjestetään monia kansainvälistymistä tukevia tapahtumia ja kannustetaan muita opiskelijoita kansainvälisyyteen.

Kv-jaostosta voit lukea lisää täältä ja sen sähköpostilistalle voit liittyä tästä.

Yhdenvertaisuus

TTYY pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassa. Yhdenvertaisuus on käsite, jolla tarkoitetaan kaikkien mahdollisuutta osallistua toimintaan riippumatta iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

TTYY:n toiminnan yhdenvertaisuuden edistämisestä on laadittu edustajiston hyväksymä suunnitelma, jonka voit lukea kokonaisuudessaan PDF-muodossa tästä: TTYY Yhdenvertaisuussuunnitelma. Yhdenvertaisuussuunnitelmasta löydät mm. ohjeistuksen häirintätapausten varalle, tietoa esteettömyydestä, ohjeistuksen epäyhdenvertaisen opetustilanteen varalle sekä saunaohjeen.

Lisäksi killoille, kerhoille ja muille puljuille on laadittu oma Puljujen check-list, jonka avulla voidaan ottaa huomioon kaikki yhdenvertaisesti toiminnassa. Tämä on hyvä kaikkien kilta- ja kerhoaktiivien lukea läpi.

Yhdenvertaisuusasioissa ota yhteyttä TTYY:n häirintäyhteyshenkilöihin:
Laura Kaipia, hairintanainen(at)ttyy.fi
Riku Vääriskoski, hairintamies(at)ttyy.fi