Edustukset

TTYY:n edustajat TTYY:n omistamissa ja muissa yhteisöissä

Ylioppilaskunta on sidoksissa eri yhdistyksiin, säätiöihin ja yhteiöihin. Kohteesta riippuen ylioppilaskunnan edustajan valitsee edustajisto tai hallitus. Lisätietoja tahoista saat Sidosryhmät -sivulta.

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOAS

TOAS hallituksen edustaja 2015:

Tuomas Hirvonen varalla Mikko Sulonen

TOAS valtuuskunnan edustajat 2016-2017:

Tuuli Miinalainen varalla Marko Hakkarainen

Matti Nisukangas varalla Tomi Luotonen

Lauri Sahramaa varalla Jani Patrakka

Jani Sillanpää varalla Emmi Hallikainen

TOAS rakennustoimikunta 2017:

Paavo Tawast (varalla Lauri Sahramaa)

Verna Hahtola (varalla Juha Köykkä)

Juvenes-Yhtiöt Oy

Juvenes-Yhtiöt Oy hallituksen edustajat 2017:

Jukka Koivisto

Yhtiökokousedustaja vuonna 2016:

Maria Kultanen varalla Juuso Koivula

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Valtuuskunnan edustaja 2016-2017:

Marko Hakkarainen varalla Emmi Hallikainen

Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho TUrVoKe ry

TTYY:n edustaja yhdistyksen hallituksessa vuonna 2017:

Juha-Matti Väisänen

Opiskelijan Tampere ry

TTYY:n edustaja hallituksessa 2017:

Juha-Matti Väisänen

Tekniikan akateemisten liitto TEK

Teekkarivaliokunnan edustajat 2017:

Tiina Mikkonen (varalla Aliisa Saari)

Tampereen ylioppilastalosäätiö

Ylioppilastalosäätiön hallitus TTYY:n edustajat 2017:

Marko Hakkarainen (puheenjohtaja)

Amanda Vonk varalla Juuso Koivula
Stiina Kinnunen varalla Anna Kuusala

Ylioppilastalosäätiön valtuuskunta 2016:

Varpu Orasuo varalla Tuomas Hirvonen

Anna Kuusala varalla Juuso Koivula

Jani Patrakka varalla Maria Kultanen

Emmi Hallikainen varalla Jani Sillanpää

Niko Vuorinen varalla Amanda Vonk

Marko Hakkarainen varalla Masi Kajander

Tomi Luotonen varalla Mikko Sulonen

Stiina Kinnunen varalla Juha Köykkä

Tampereen teekkarisäätiö

Hallituksen edustajat:

Tuomas Hirvonen, Mikko Sulonen ja Juha Koski

Tampereen Teekkarikonsultit Oy

Hallitus vuonna 2015:

Juho Koskenranta (pj)
Niko Ahola
Kaisa Karhula
Antti Hiekkanen
Mikko Sulonen

Maija Mustonen (hallituksen varajäsen)

Yhtiökokousedustaja vuonna 2017:

Tiina Mikkonen

Nokian panimo Oy

Yhtiökokousedustaja vuonna 2017:

Juha-Matti Väisänen

Opiskelijoiden kunnallispoliittisen työryhmän edustajat (Ryhmä 35 000)

Tiina Mikkonen ja Juha Köykkä

Tampere 3 -työryhmät

Opetuspilottiryhmien opiskelijaedustajat TTY:ltä:

Konetekniikka: Tero Holopainen

Rakentaminen ja arkkitehtuuri: Miika Rantanen

Kieli- ja viestintäopinnot: Terhi Kontkanen ja Aura Rapatti

Kemia, biotekniikka ja laboratoriotekniikka: Tiia Virtanen, Kim Kurki, Laura Kulmala ja Essi Nousiainen

Ympäristö- ja biotekniikka: Tiia Virtanen, Kim Kurki, Laura Kulmala ja Essi Nousiainen

Kestävä kehitys: Johanna Veuro

Osaamiskeskittymän suunnitteluryhmä luonnontieteiden, tekniikan ja matematiikan (STEM) aloilla:

Anna Kuusala

Korkeakoulupedagogisen opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen organisointi:

Joonas Pekkonen

Tuki- ja hallintopalvelut: opiskelijapalvelut

Natalia Kovru, varalla Maria Kultanen

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: oppimisympäristöt ja pedagogiikka

Jussi-Pekka Teini, varalla Tero Holopainen

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: sisäänrakennettu kansainvälisyys

Aura Rapatti, varalla Terhi Kontkanen

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: kieli- ja viestintäopinnot

Emmi Hallikainen, varalla Eveliina Seppälä

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: Yhteiskunnallinen ja humanistinen ala, kulttuuri, viestintä ja media

Tiina Ojamo, varalla Aleksi Ranki

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: Terveys-, hoito- ja sosiaaliala, bioteknologia

Jaska Viherkari, varalla Jussi-Pekka Teini

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: Luonnonvara- ja ympäristöala, ympäristö- ja energiatekniikka, biotekniikka, materiaalitekniikka ja prosessitekniikka

Arno Pammo, varalla Axel Oikari

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: Rakentaminen ja arkkitehtuuri

Miika Rantanen, varalla Markus Valtonen

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: Kone-, sähkö- ja automaatiotekniikka

Juha Toivonen, varalla Tero Holopainen

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: Teknis-luonnontieteelliset alat, tietotekniikka ja tietojenkäsittely

Marko Hakkarainen, varalla Niko Vuorinen

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: Liiketoiminta, johtaminen ja yrittäjyys

Helge Jalonen, varalla Erik Haara

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: Kasvatusala, ml. ammatillinen opettajankoulutus

Panu Parviainen, varalla Outi Potila