Muu vaikuttaminen

Sosiaali- ja koulutuspolitiikan lisäksi opiskelijamme edustavat eri sidosryhmissämme luottamustehtävissä. Jäsenyydet toimi- ja lautakunnissa ovat määräaikaisia ja ylioppilaskunta järjestää sekä tiedottaa hakujen aukeamisesta. Kohteesta riippuen ylioppilaskunnan edustajan valitsee ja nimittää hallitus tai edustajisto.

Kunnallispolitiikka

Tampereella on tällä hetkellä noin 35 000 korkeakouluopiskelijaa, joka muodostaa noin kuudenneksen koko kaupungin asukkaista. Vuonna 2008 perustettiin ryhmä kunnallisvaaleja varten, jossa yhteistyössä toimi TTYY:n, Tamyn ja Tamkon edustajat kunnallispoliittisen vaikuttamisen merkeissä. Vuonna 2012 ryhmä sai turkulaisten innoittama uuden nimen: Ryhmä 35 000. Ryhmän toimintaa tukee Opiskelijan Tampere (OT).

Opiskelijat ovat merkittävä osa Tampereen imagoa ja sen vuoksi Ryhmä 35000 tavoitteena on saada opiskelijoiden ääni kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa sekä parantaa opiskelijoiden asemaa Tampereella. Lisää tietoa ryhmän tavoitteista ja toimintaperiaatteista löydät osoitteesta jokakuudes.fi.