Uuden ylioppilaskunnan edustajistovaalit 2018

edari_some_1200x1200

Vaalisivusto: www.tampereenylioppilaskunta.fi

VAALIKUULUTUS

Uuden Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaali järjestetään sähköisenä vaalina maanantaina 24., tiistaina 25. ja keskiviikkona 26. syyskuuta 2018.

Varsinainen vaalipäivä
Maanantai 24.9.2018 Klo 9:00-23:59

Varsinainen vaalipäivä
Tiistai 25.9.2018 Klo 00:00-23:59

Varsinainen vaalipäivä
Keskiviikko 26.9.2018 Klo 00:00-18:00

Yleistä
Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy yhdistyvät uuden Tampereen yliopiston ylioppilaskunnaksi 1.1.2019. Eduskunnan antaman lain (HE 73/2017) mukaisesti uuden yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaali järjestetään viimeistään syyskuussa 2018. Vaalissa valitaan 49 edustajiston jäsentä uuden Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon. Toimikausi on 26.9.2018–31.12.2020, ellei valituksi tuleva edustajisto toisin päätä. Vaalin tulos julkistetaan 26.9.2018 klo 18:00 alkavassa keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Vaalia ennen ei järjestetä ennakkoäänestystä johtuen vaalin poikkeuksellisesta ajankohdasta.

Vaalijärjestys
Vaalissa noudatetaan uuden Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan vahvistamaa vaalijärjestystä, joka on nähtävillä Tamyn ja TTYY:n toimistojen ilmoitustauluilla sekä osoitteessa www.tampereenylioppilaskunta.fi.

Äänioikeus
Uuden Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan vaalissa on äänioikeus ainoastaan Tampereen teknilliseen yliopistoon tai Tampereen yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautuneella, äänestystilanteessa henkilökohtaisesti läsnä olevalla ylioppilaskunnan jäsenellä. Jokaisella äänioikeutetulla henkilöllä on vaalissa yksi ääni, riippumatta siitä onko hän jäsen molemmissa ylioppilaskunnissa tai vain toisessa. Ollakseen äänioikeutettu henkilön on ilmoittauduttava läsnä olevaksi viimeistään 14.9.2018.

Äänioikeus todetaan ylioppilaskuntien jäsenrekistereistä. Äänioikeuden käyttämisestä jää merkintä sähköiseen äänestysjärjestelmään. Äänioikeuteen liittyvissä epäselvissä tilanteissa keskusvaalilautakunta tekee päätökset.

Ehdokasasettelu
Vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu, jollei uuden yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestyksessä toisin määrätä.

Ehdokasilmoitus voidaan toimittaa sähköisesti käyttämällä keskusvaalilautakunnan vahvistamaa sähköistä lomaketta, joka löytyy osoitteesta www.tampereenylioppilaskunta.fi. Ilmoitus voidaan toimittaa myös paperisena. Ehdokasilmoitus on aina täytettävä henkilökohtaisesti. Paperinen lomake on ehdokkaan allekirjoitettava ja sähköiseen lomakkeeseen ehdokas kirjautuu peruspalvelutunnuksellaan. Vaaliliiton ja –renkaan perustamisasiakirjat toimitetaan paperisina.

Keskusvaalilautakunnan vahvistamia vaaliasiakirjalomakkeita on saatavana vaalin kotisivuilta osoitteessa: www.tampereenylioppilaskunta.fi maanantaista 7. toukokuuta 2018 klo 12.00 alkaen sekä ylioppilaskuntien toimistoista (yhteystiedot alla).

Ehdokkaiden tai vaaliliittojen on jätettävä paperiset tai sähköiset allekirjoitetut vaaliasiakirjat keskusvaalilautakunnalle Tamyn tai TTYY:n toimistoon (yhteystiedot alla), viimeistään torstaina 6. syyskuuta 2018 klo 16.00 mennessä. Vaaliliiton ja -renkaan perustamisasiakirjan jättämisestä annetaan kuitti. Asiakirjat ovat julkisia vasta, kun keskusvaalilautakunta on kokouksessaan ne käsitellyt.

Samassa yhteydessä kunkin vaaliliiton on nimettävä jokaista alkavaa kymmentä ehdokastaan kohden kaksi edustajaa toimimaan vaalien teknisinä avustajina. Avustajat nimetään vaaliliiton perustamisasiakirjan jättämisen yhteydessä erillisellä Teknisten avustajien nimeämislomakkeella.

Vaalimainonta
Tarkemmat määräykset vaalimainonnasta on saatavilla vaalin verkkosivustolta ja vaalijärjestyksestä viimeistään neljä (4) viikkoa ennen ensimmäistä varsinaista vaalipäivää.

Lisätietoja
Lisätietoja vaaleista ja uuden ylioppilaskunnan vaalijärjestyksestä saa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä p. 040 713 0082, yhdistymiskoordinaattori@ttyy.fi.

Ylioppilaskuntien toimistot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere, toimiston aukioloaikoina.

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
Korkeakoulunkatu 10 (Päätalon 2. kerroksessa), 33720, Tampere, toimiston aukioloaikoina.

Vaalin verkkosivusto
www.tampereenylioppilaskunta.fi

Tampereella 4. toukokuuta 2018

UUDEN TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Jukka Koivisto                                                       Jari-Pekka Kanniainen

keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja          keskusvaalilautakunnan sihteeri