Edunvalvonta

Ylioppilaskunnan perustehtäviin kuuluu opiskelijan etujen valvominen niin erityisesti yliopiston sisällä kuin kansallisella tasolla. Edunvalvontaa hoidetaan

 1. koulutuspoliittisella,
 2. sosiaalipoliittisella ja
 3. kansainvälisellä sektorilla

sekä näiden sivusektorien kautta.

Edunvalvonnalliset tavoitteet ovat usein yhdistelmä kaikilta näiltä sektoreilta esiintulevista näkemyksistä. Yhdenvertaisuus on tärkeä kaikkea edunvalvontaa ohjaava periaate. Edunvalvonnassa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:

 • opintotuki
 • asuminen
 • terveydenhuolto
 • syrjäytyminen
 • opetuksen laatu ja sen kriteerit
 • elinikäinen oppiminen
 • opiskelijan asema yliopistoyhteisössä
 • kansainvälistyminen

Opiskelijoille näkyvää edunvalvontaa suoritetaan myös järjestö- ja teekkarisektorin kautta.

Kymmenkunta omaa asiantuntijaa & paljon yhteistyötä

Ylioppilaskunnan hallituksessa ja sihteeristössä toimii kymmenkunta edunvalvonnallisiin asioihin keskittynyttä toimijaa, jotka palvelevat ongelmatilanteissa ja kysymysten herätessä jäsenistöään päivittäisen edunvalvonnan merkeissä. Opiskelijoita vaikuttaa myös erilaisissa toimielimissä ja työryhmissä yliopistollamme. He valvovat opiskelijoiden etuja erityisesti opiskeluun, opintoihin ja opiskeluedellytyksiin vaikuttavien tekijöiden käsittelyn kohdalla. Edunvalvonnan tehtäviin kuuluvaa toimintaa pääsee seuraamaan esimerkiksi jaostojen kautta, jotka toiminnallaan tukevat edunvalvontaa ja mahdollistavat keskustelun laajemman joukon jäsenistöä kanssa.

Edunvalvonnan keskeinen kumppani on Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL. Heidän tarjoaman verkoston ja tuen kautta ylioppilaskuntien yhteisten kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden ajaminen on vaikutukseltaan tehokkaampaa.  Tekniikan alalla edunvalvontaa hoidetaan myös Tekniikan akateemisten liitto TEK:in kautta, joka tarjoaa laajan tuen ja asiantuntemuksen edunvalvonnallisten asioiden kohdalla erityisesti tekniikan alalla.