Ylioppilaskunta myönsi uusia Kelpo Teekkarin ja Kunniateekkarin arvonimiä

kelvot

Ylioppilaskunta julkisti Wappuriehan julistuksessa 30.4.2018 juhlallisesti kuusi uutta Kelpo Teekkaria ja yhden uuden Kunniateekkarin.

TTYY:n merkkiohjesääntö toteaa kunniateekkarin arvonimestä seuraavaa:

”Ylioppilaskunnan hallitus voi kunniavaliokuntaa kuultuaan päättää kastaa kunniateekkariksi ylioppilaskunnan pyrkimyksiä huomattavasti edistäneen henkilön.

Kastaminen tapahtuu Tammerkoskeen upottamalla. Mikäli mahdollista, kastaminen suoritetaan Wappuna teekkarikasteen yhteydessä, jolloin kunniateekkariksi kastettavalle varataan mahdollisuus käydä koskessa ensimmäisenä.
Kastamisen yhteydessä kunniateekkarille luovutetaan teekkarilakki.”

Vuonna 2018 ylioppilaskunnan hallitus päätti myöntää kunniateekkarin arvonimen TTY:n pitkäaikaiselle hallintojohtajalle Tiina Äijälälle.

Kelpo Teekkarin arvonimi määritellään merkkiohjesäännössä vastaavasti:

”Ylioppilaskunnan hallitus voi myöntää Kelpo Teekkarin arvonimen aktiivisesti toimineelle jäsenelleen, joka pyyteettömällä työskentelyllään on vienyt ylioppilaskunnan tai kilta- ja kerhotoiminnan päämääriä eteenpäin.

Huomionosoituksen saaja on oikeutettu kunniakkaasti kantamaan Kelpo Teekkarin avainta.

Kelpo Teekkarin arvonimen saajat julkistetaan vuosittain Lakinlaskijaisten tai muun soveliaan teekkaritapahtuman yhteydessä.”

Kelpo Teekkarien joukkoon liitettiin tällä kertaa kuusi uutta nimeä: Elviira Kärkkäinen, Verna Hahtola, Niklas Pitkäkoski, Eeva Ylimäki, Juha Köykkä ja Ville Tyrväinen.

Ylioppilaskunta onnittelee palkittuja!

(Kuva: Henrik Laakkonen / TT-kamerat)