Ylioppilaskunnan lausunto johtosääntöluonnoksesta

järjestöstartti (7 of 20)

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta toivoo, että kommentit johtosääntöluonnokseen liittyen käydään huolella läpi ja tarvittavia muutoksia ollaan valmiita tekemään, vaikka siirtymäkauden hallituksen valinnan viivästymisen takia aikataulu on todella tiukka. Aikataulusta huolimatta ylioppilaskunta on kerännyt kommentteja johtosääntöön kaikilta killoilta, eli tässä lausunnossa kuuluu vahvasti jäsentemme ääni.

Johtosääntöluonnoksessa ylioppilaskunta on tyytyväinen konsistorin kokoon ja provostiin konsistorin puheenjohtajana. 18-henkinen konsistori on riittävän laaja edustuksellisuuden takaamiseksi, mutta samalla riittävän tiivis toimimaan operatiivisesti. Tampereen teknillisen yliopiston toiminnan aikana hankitun kokemuksen perusteella TTYY on todennut toimivaksi johdon ja konsistorin esteettömän tiedonkulun, joskin tiedostaa konsistorin puheenjohtajuuteen liittyvät periaatteelliset seikat. Ylioppilaskunta pitää provostia konsistorin puheenjohtajana sopivimpana kompromissina. Johtosääntö ei ole kuitenkaan vielä valmis, ja ratkaisuna ylioppilaskunta esittää seuraavia muutoksia:

  • Konsistoriin ja tiedekuntaneuvostoihin tasakolmikanta
  • Konsistori ilman alakohtaisia kiintiöitä ja konsistorin jäsenillä varajäsenet
  • Nimityskomitean puheenjohtajuus yhteisölle
  • Tiedekuntarakenteen muuttaminen

Yksi suurimmista ongelmista johtosäännössä on konsistorin ehdotettu kokoonpano. Ehdotuksessa kahdeksan konsistorin jäsenistä on professoreita, mikä on kaksinkertainen määrä opiskelijaedustajiin nähden. Tiedekuntaneuvostoissa ja konsistorissa tulee olla tasakolmikanta.Konsistorissa esimerkiksi kuusi professoria, kuusi muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajaa sekä kuusi opiskelijaa. Konsistorin opiskelijajäsenten toimikauden tulee olla kaksivuotinen. Opiskelijaedustajien kaksivuotinen kausi tuo jatkuvuutta konsistorin toimintaan.

Konsistoriin ei tule asettaa alakohtaisia kiintiöitä, koska konsistorin jäsenten tehtävänä on toimia ottaen huomioon koko korkeakouluyhteisön etu ja edustajat valitaan vaaleilla. Ylioppilaskunta näkee, että alakohtaiset kiintiöt lisäävät vastakkainasettelua konsistorin sisällä ja heikentävät näin vaaleilla valittujen jäsenten edustuksellisuutta. Edustuksellisuuden ja valmistelutyön turvaamiseksi konsistorin jäsenillä on oltava varajäsenet.  Tämä on myös hyväksi koettu toimintatapa Tampereen teknillisessä yliopistossa sekä Aalto-yliopistossa.

Nimityskomitean puheenjohtajuus kuuluu yhteisölle. Nimityskomiteassa on kuusi jäsentä, joista kolme on perustajia ja kolme yhteisöstä. Puheenjohtajuus on kuitenkin perustajajäsenillä ja näin ollen
asiakysymyksissä ratkaisee perustajajäsenten mielipide, koska tasatilanteessa päätöksen tulee ratketa yhteisön mielipiteen mukaisesti.

Tiedekuntarakenne ei vaikuta yhteisön aktiivisesta kommentoinnista huolimatta muuttuneen toisen kommenttikierroksen jäljiltä.  Tiedekuntarakenteen tulee tukea uuden monialayliopiston kaikkia aloja, ja tiedekuntien koossa tulee pyrkiä tasapainoon. Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta vaatii, että tekniikan asema turvataan sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti.Uuden korkeakoulun rakenteessa tulee näkyä tasapaino sekä tiedekuntien että yhdistyvien yliopistojen välillä. Ympäristötekniikan ja arkkitehtuurin tiedekunnan nimeksi ylioppilaskunta ehdottaa kuvaavampaa nimeä Rakennetun ympäristön tiedekunta.

Ylioppilaskunta vaatii jatkossa enemmän läpinäkyvyyttä prosessiin. Yhteisön jäsenten on vaikea ymmärtää kommenttikierrosten vaikuttavuutta, kun esimerkiksi tiedekuntarakenteessa tai tiedekuntien nimissä juuri mikään ei ole muuttunut prosessin aikana suuresta kommenttimäärästä huolimatta eikä saapuneita kommentteja tai vastinetta niihin ole saatavilla.

Kunnioittavasti,

Tampereella 07.02.2018

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lassi Mäkinen
Puheenjohtaja

Paula Sajaniemi
Varapuheenjohtaja

Lisätietoja:
Mikko Kauhanen
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka

mikko.kauhanen@ttyy.fi, puh. 040 713 0075