Varapuheenjohtaja Paula Sajaniemen lukuvuoden avajaispuhe

Palle

Lukuvuoden avajaispuhe TTYY – Hallituksen varapuheenjohtaja Paula Sajaniemi 7.9.2018

Arvoisa rehtori, hyvät kutsuvieraat ja yliopistoyhteisö

Uuden Tampereen yliopiston toiminnan lähtölaukaukseen on alle neljä kuukautta. Vuoristorataa muistuttanut matka kohti vuotta 2019 on ollut epätietoisuuden ja kiireen varjostama. Meille opiskelijoille tuttua deadline-orientoitunutta aikataulutusta hankkeeseen soveltaneet päättäjät ovat toivoneet sormet ristissä, että paineen alla syntyy timanttia, ja samaan aikaan mediassa koko hankkeen hyödyt ovat jääneet pitkälti negatiivisen vyörytyksen alle. Useat kollegamme muissa ylioppilaskunnissa ovatkin pitkin vuotta ihmetelleet, tuleeko Tampereella koskaan valmista.

Vielä ulkopuolisia paineita kriittisempää on tunnelma tamperelaisten korkeakoulujen sisällä. Meillä on vielä matkaa siihen, että voimme puhua yhdestä, saumattomasta yliopistoyhteisöstä, jota erimielisyydet ja ennakkoluulot eivät revi leireihin pian parasta ennen -päivämääränsä näkevien organisaatioiden mukaan. Tässä vaiheessa kestävän yhteistyön rakentaminen vaatii kaikkien osapuolten panostusta.

Parhaiten muutoksessa menestyvät ne, jotka omaksuvat uudet asiat ensimmäisten joukossa. Mielestäni olennaista nyt, neljä kuukautta ennen h-hetkeä, on muistaa, että erilaisista toimintakulttuureista ja näkökulmista huolimatta olemme kaikki lopulta samalla puolella. Pikavoittojen tavoittelun sijaan toivon jokaisen Tampere 3:n eteen työtä tekevän muistavan yhteiset tavoitteet, joiden saavuttaminen vaatii toisinaan rohkeutta luopua tutuista toimintatavoista.

Hyvät Tampereen teknillisen yliopiston edustajat: toivon meidän kuuluvan niihin, jotka esimerkillään osoittavat, että yhteisön panostuksella saadaan aikaiseksi Suomen paras yliopisto. Me voimme osoittaa, etteivät yliopistolaisten hyvinvointi tai vaikutusmahdollisuudet ole riippuvaisia yliopiston hallintomallista. Me voimme osoittaa, miten tärkeää sen sijaan on panostaa opiskelijoiden ja henkilökunnan toimivaan yhteistyöhön, jossa toisten näkemyksiä ja asiantuntijuutta arvostetaan. Näytetään toteen, miten arvokkaita asioita saadaan aikaiseksi esimerkiksi huolehtimalla inspiroivasta kampusympäristöstä, joka mahdollistaa ihmisten väliset kohtaamiset ja yhteisöön kiinnittymisen.  Globaalit haasteet voi ratkaista vain hyvinvoiva ihminen.

Vuodevaihteessa nykyisten ylioppilaskuntien toimintaa jatkaa uusi, yhteinen ylioppilaskunta, jonka on tarkoitus olla enemmän kuin osiensa summa. Voin ylpeänä kertoa, että tiukasta aikataulusta ja resurssien rajallisuudesta huolimatta olemme onnistumassa tässä tavoitteessa. 19 päivän päästä valitaan uuden ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä ensimmäinen edustajisto, joka päättää kaikista ylioppilaskunnan toiminnan raameista nykyisten toimijoiden huolellisen valmistelutyön pohjalta. Tähän valmistelutyöhön on kuulunut opiskelijayhteisön aito kuuleminen ja jatkuva matalan kynnyksen vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen. Siten olemme tekemässä ylioppilaskuntaa, jonka opiskelijat kokevat omakseen.

Vastaavasti tulisi myös uusi yliopisto rakentaa. Vaikka siirtymäkaudella näitä periaatteita ei ollakaan aina onnistuneesti toteutettu, koen, että erityisesti viime aikoina loppukiri kohti tulevaa on ollut lupaava. Meillä – tamperelaisella korkeakouluyhteisöllä – on yhä mahdollisuus muodostaa juuri sellainen yliopisto, jonka me haluamme. Opiskelijoiden puolesta haluan haastaa kaikki meidät uuden yliopiston eteen työskentelevät toimimaan loppuun saakka avoimella ja osallistavalla mentaliteetilla. Pidetään kirkkaana mielessä, ketä varten uutta yliopistoa tehdään.

Dear international guests,

Globalisation brings different nationalities closer together every day, which is present also here today. I truly hope that Tampere University will aim for multinationalism on all levels and cherish the value of people with a global mind-set and experiences of different environments and cultures.

It delights me to see that in recent years, there has been improvement in integrating international students into our community. Internationality is a natural part of our studies, and more and more natural part of student culture. Student organizations in our campus welcome international students to be an equal part of their actions and find new ways to make sure that the organization is approachable for international students. I wish to see even more that kind of progress in our university community. At the moment, language barrier prevents international members of our community of taking part in the decision-making of the university. Tackling that challenge would be a giant leap towards genuine internationality in Tampere University.

Tampereen teekkarit ry perustettiin vuonna 1965, jolloin se otti hoitaakseen ylioppilaskunnan asiat paikallisesti, jotta toimintaa ei johdettaisi Helsingistä käsin. Tänä vuonna Suomen ainoan teekkariylioppilaskunnan matkatessa kohti loppuaan, on Tampereen teekkarit ry uudelleen perustettu, jotta yli 53 vuoden ajan kehittyneet teekkariperinteet säilyisivät vahvana Tampereella tulevaisuudessakin. Teekkariyhteisön tärkeimpien, kulttuurillisten kulmakivien turvaaminen ei kuitenkaan tarkoita niiden kätkemistä muilta. Päinvastoin: käsillämme on loistava tilaisuus kehittää tamperelaista opiskelijakulttuuria viemällä siihen vahvuutemme. Onhan teekkariuden avainsanoja yhdessä tekeminen ja ennakkoluuloton heittäytyminen uusien asioiden pariin.

Hyvää lukuvuoden alkua!