Kommentoi Tampere3:n koulutusvisiota, tutkintosääntöä sekä opetussuunnitelma- ja opetustarjontaprosessia 27.4. mennessä!

Kyselyn kuva ttyy

Tampere3-korkeakouluyhteisön koulutuksen visiota on rakennettu laajassa vuorovaikutuksessa korkeakouluyhteisön kanssa alkaen syksystä 2017. Tavoitteena on viimeistellä strategiaan kytkeytyvä visio kevään 2018 aikana. Vision tarkoitus on jäsentää yhteisöllemme tärkeitä koulutuksen kehittämisen tavoitteita ja arvoja.

Tutustu koulutusvisioon Tampere3-wikissä ja kommentoi sähköisellä lomakkeella 27.4. mennessä:
https://wiki.tamk.fi/display/T3/Koulutusvisio.

Uuteen Tampereen yliopistoon valmistellaan kevään ja syksyn 2018 aikana tutkintosääntö siten, että tutkintosääntö astuu voimaan 1.1.2019. Tutkintosäännössä linjataan uuden yliopiston keskeiset koulutuksen periaatteet (alemmat, ylemmät ja jatkotutkinnot) sekä opintohallinnon periaatteet.

Tutustu tutkintosääntöluonnokseen ja sen taustamateriaaleihin Tampere3-wikissä ja kommentoi sähköisellä lomakkeella 27.4. mennessä:
https://wiki.tamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=96308834.

Tampere3 koulutuksen tukipalvelut ja tietojärjestelmät –kokonaisuuden opetussuunnitelmatyön tuki -projekti on valmistellut luonnoksen uuden Tampereen yliopiston opetussuunnitelman ja opetustarjonnan valmistelu- ja hyväksymisprosessiksi. Luonnokseen pyydetään kommentteja erityisesti opetussuunnitelmatoimijoilta.

Tutustu luonnokseen OPS- ja opetustarjontaprosessiksi ja kommentoi sähköisellä lomakkeella 27.4. mennessä:
https://wiki.tamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=96960583.