TTYY myönsi 8 ansiomerkkiä ja nimesi Hyvän luennoitsijan 2017

jouni_lyly-yrjänäinen

Ylioppilaskunnan kunniavaliokunta on päättänyt kahdeksan ansiomerkin saajaa

 • Perttu Pesä, poliitikko
  • Tämä henkilö on tapahtumien tehopesä. Hän on eri rooleissaan kaupungin tapahtumien hankkijana ja tuottajanakin kunnostautunut erityisesti erilaisten, kansainvälisten opiskelijaurheilutapahtumien saamiseksi Tampereelle. Osaltaan hän on suurella panoksella edesauttanut Suomen opiskelijaystävällisimmän kaupungin rakentamisessa.”
 • Jens Lundell, Teekkarikuoron perustaja
  • ”Mitä meillä olisi ilman teekkarikuoroa? Teekkarikuoro on tekijöidensä summa ja monen osaajan pitkäjänteiden työn tulos. Nyt on kuitenkin korkea aika muistaa ja antaa tunnustus niille jotka olivat laittamassa liikkeelle tämä joukon, joka osaa myös laulaa – oikein. Tämä henkilö on laulamisen ansiosta tai siitä johtuen myös 3000. valmistunut TTKK:sta.”
 • Kirsi Aalto, opintopäällikkö
  • ”Tämä henkilö on oma alumnimme, joka ei suinkaan ole toiminnastamme kadonnut. Hänet voi esimerkiksi nähdä Wappuisin hiukkasen haalarit päällä uusia superfukseja onnittelemassa ja valmistuminen ei ainakaan hänestä teekkariutta kadottanut. Hän kuuntelee opiskelijoita ja on aina valmis keskustelemaan, mutta uskaltaa myös sanoa vastaan ja haasta meitä ajattelemaan uusilla tavoilla. Hänen toimintansa opiskelijoidemme hyväksi on korvaamatonta.”
 • Hannu-Matti Järvinen, professori
  • ”Tämä henkilö on käynyt läpi matkan 80-luvun opiskelijasta ja mikrohiiren kesyttäjästä 90- ja 2000-luvun opiskelijamyönteiseksi professoriksi. Hän on osaltaan ollut esimerkillinen opettaja, opintojen ja koulutuksen kehittäjä, joka aina huolehtinut myös opiskelijoiden ja ympäristön muuttuvat tarpeet.”
 • Markku Tamminen, liikuntapäällikkö
  • ”Tätä henkilöä voisi kutsua Mr.Turvokkeeksi. Hänen ansioitaan on pitkäaikainen ja pitkäjänteinen työ opiskelijaliikunnan hyväksi ja kehittämiseksi TTY:n kampuksella ja Tampereella. Hän on yhteistyössä TTY:n kanssa huolehtinut opiskelijoiden hyvinvoinnille tärkeiden urheilupalveluiden järjestämisestä tavalla josta voimme olla ylpeitä Suomessa ja laajemminkin.”
 • Johanna Lantto, Teekkarikuoron vaikuttaja
  • ”Tämä henkilö on pitkäaikainen Teekkarikuoron johtaja ja jäsen. Hän on vaikuttanut osaltaan siihen, minkä takia kuorolla on arvostettu ja vakiintunut asema Pirkanmaan lisäksi myös laajemmin suomalaisten sydämissä. Teekkarikuoro on saavuttanut telkkarikuoron statuksen ja suomalaiset tietävät pesupallon taistelevan tasavertaisesti pyykkilaudan kanssa.”
 • Sami Sahala, NääsPeksin vaikuttaja
  • ”Omstart! Aikanaan Tampereelle järjestettiin vierailuja Helsingistä Otaspeksin voimin, mutta hiljalleen koettiin tarve omalle speksille. Näin syntyikin NääsPeksi, joka on historiansa aikana valloittanut myös muun Suomen. Muun muassa tämän henkilön ansiosta tamperelaiset opiskelijat yhdistävää, suorastaan Tampere3-henkistä, speksiä on tehty jo paljon ennen Tampere3:a. On aika muistaa NääsPeksin ja tamperelaisen speksikulttuurin alkuvoimia.”
 • Riku Aho, Rasputimen perustajajäsen
  • ”Kamrad! – toveri! aloitti ylioppilaskunnan dynaaminen duo monta teekkarihenkistä ideaa. Yksi näistä oli saada selko käytössä olleesta Otaniemen Virsu-kirjan lauluista. Kuinka niitä lauletaan, ja osaako niitä kukaan? Samaan aikaan löytyi ylioppilaskunnan kätköistä unhoon jäänyt 70-luvun laulukirja Rasputin. Toverit – tarvitsemme jälleen oman laulukirjan jota laulaa mieluummin kuin hyvin! Tästä alkoi Rasputtimen pitkä ja sittemmin monta, monen tekijän, ansiokasta työpanosta saanut kehityspolku. On aika palkita dynaamisesta duosta, ja alulle panijasta, myös toinen.”

Ylioppilaskunnan merkki- ja lippuohjesääntö 19§
”Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle tunnustukseksi ansiokkaasta, hyviin tuloksiin johtaneesta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi.”

Yhteisöllinen teekkaritoiminta vaatii taustalleen aktiivisia ja vahvoja toimijoita ja yhteisöjä, joiden toiminnassa välittyy teekkarihengen sanomaa niin opiskeluiden aikana kuin valmistumisen jälkeen. Voimme olla erittäin ylpeitä tästä voimavarasta, joka on tukemassa ylioppilaskuntamme toimintaa tänäkin päivänä ja tästä haluamme kiittää näitä tahoja. Ansiomerkit luovutettiin paikalla olijoille TTYY:n vuosijuhlilla 20.10. Muille merkit toimitetaan jälkikäteen.

Ylioppilaskunta on nimennyt Jouni Lyly-Yrjänäisen Hyväksi luennoitsijaksi 2017

Edunvalvontajaoston Hyvä luennoitsija –raati sai killoilta ja ammattiainekerhoilta tänä vuonna 7 ehdotusta Hyväksi luennoitsijaksi. Valintakriteereistä tärkeimpänä painotimme tänä vuonna kansainvälistä toimintaa, joka on tänä vuonna nostettu isompaan rooliin myös muussa ylioppilaskunnan toiminnassa. Kansainvälisyyden lisäksi painotimme opetuksen erilaisia muotoja ja opiskelujen jälkeisen ajan huomiointia.

Kansainvälisyys Lyly-Yrjänäisen opetuksessa näkyy muun muassa ”Sales and Sourcing” – pääaineen vetäjän roolina. Lyly-Yrjänäinen järjestää aktiivisesti opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua eri yritysten projekteihin. Tämä on ollut erittäin tärkeää ulkomaalaisille opiskelijoille, sillä he pääsevät näin tutustumaan suomalaiseen työkulttuuriin ja –ympäristöön sekä saavat tulevaisuutta varten hyviä kontakteja.

Luennoitsijana Lyly-Yrjänäinen on motivoitunut ja hän keskittyy siihen, miten opiskelijat oppivat parhaiten kurssien aihepiirit. Opetus tapahtuu käytännön kautta ja hän valmentaa opiskelijoita selviämään käytännön tilanteista. Kurssien opetussisällöt sisältävät interaktiivisia elementtejä ja sähköisiä oppimisalustoja hyödynnetään viimeistä piirtoa myöden. Opettajana hänellä on avoin vuorovaikutustapa ja helposti lähestyttävyys mahdollistaa luentojen ulkopuolella tapahtuvan ohjauksen. Hänen opetuksensa on innostavaa, hän saa opiskelijat ajattelemaan ja kyseenalaistamaan sekä auttaa heitä kehittämään työelämässä kaivattavaa ongelmanratkaisutaitoa.

Opiskelijoiden kommentteja Lyly-Yrjänäisestä:
“Jouni puts time in, and is involved with students willing to learn in lectures and outside, being
always available to give feedback on their work. He gives students opportunities to see what
working in Finland is like. He has well organized teaching material and knows it intimately.”
– 3th year Master’s student

”Jounista huokuu pedagoginen osaaminen ja hän on yksi harvoista luennoitsijoista, joka uskaltaa
laittaa persoonansa likoon opetustyössä. Jounin luennot ovat harvinaisen asiakaslähtöisiä: hän
huomioi yleisönsä lähtökohdat ja ohjaa opiskelijoita kohti työelämää. Respect.”
–  tuore tuotantotalouden DI

Kuva: Sami Lamminen / TT-Kamerat