TTYY lausui yliopistolakimuutoksista

nalle_ja_yliopistolaki

TTYY antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle yliopistolain muutospaketista, jossa yhtenä osana oli Tampere3:a koskevat siirtymäsäännökset. Yliopistoamme koskettavan voimaanpanolain lisäksi muutoksia esitetään myös korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön sekä koulutuksen siirtämiseen tutkinnon lakkauttamisen yhteydessä.

Kanta 1: Yhteisen yliopiston hallituksen nimittäminen kuuluisi konsistorille

Tampere3:a varten on valittu nimityskomitea, joka valmistelee Tampereen korkeakoulusäätiön ensimmäisen hallituksen valintaa. Säätiölain mukaisesti hallitus on valittava kolmen kuukauden sisällä säätiön perustamisesta; koska Tampereen korkeakoulusäätiö perustettiin 20.4, on paperit oltava vetämässä Patentti- ja rekisterihallituksessa viimeistään 20.7. Nimityskomitea tekee siis ehdotuksensa ensimmäisen hallituksen kokoonpanosta, jonka vahvistavat nykyisten yliopistojen istuvat hallitukset.

Kuitenkin yliopistolain mukaan hallituksen nimittäminen on monijäsenisen toimielimen tehtävä, eli se kuuluisi TTY:llä konsistorille. Argumenttina hallitusten nimittämisoikeuden puolesta on käytetty Aallon perustamista ja TTY:n säätiöitymistä, sillä tällöin istuvat hallitukset valitsivat ensimmäisen hallituksen säätiölle. Kuitenkin silloin voimassa olleen yliopistolain mukaan yliopistojen hallituksissa oli enintään kolmasosa ulkopuolisia jäseniä. Valtaosa yliopiston hallituksen jäsenistä valittiinkin yliopistoyhteisön sisältä, eli professorien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden keskuudesta. Yliopistoyhteisö onkin päässyt vaikuttamaan ensimmäisissä säätiöyliopistoissa hallituksen valintaan.

Kanta 2: Yhteisen yliopiston konsistorin tulisi aloittaa toimintansa mahdollisimman pian

Lisäksi ylioppilaskunta totesi lausunnossaan, että uuden säätiöyliopiston monijäsenisen toimielimen (konsistorin) tulisi aloittaa toimintansa mahdollisimman pian, viimeistään huhtikuussa 2018. Konsistori toimii nykyisessä säätiöyliopistossamme akateemisena hallituksena, joka päättää koulutustamme koskevista asioista. Uudessa yliopistossa tulisi olla yhteisöä edustava elin, joka linjaisi esimerkiksi opetusyhteistyöstä uudessa yliopistossa.

Kanta 3: Uuden ylioppilaskunnan edustajiston vaalien ajankohta yhteisellä päätöksellä

Voimaanpanolaki ottaa myös kantaa tamperelaisten ylioppilaskuntien yhdistymiseen. Ylioppilaskuntien osalta esitykseen on kirjattu, että ensimmäiset yhteiset edustajistovaalit tulisi järjestää viimeistään maaliskuussa 2018. Sekä TTYY että Tamy järjestävät edustajistovaalinsa marraskuussa 2017, ja heti alkuvuodesta järjestettävät yhteiset vaalit tulisivat todella nopealla sykkeellä edellä mainittujen vaalien perään. Ylioppilaskunnat ehdottivatkin pykälää muutettavaksi niin, että ne voisivat itse määrittää edustajistovaalien ajankohdan yhteisen yhdistymissuunnitelman avulla; suunnitelmassa vaalit on merkitty syyskuulle 2018.

Kanta 4: Kun opetusyhteistyö laajenee, opiskelijan oikeusturva ja tiedonanto turvattava

Voimaanpanolain lisäksi eduskuntakäsittelyyn on menossa opetusyhteistyön laajentaminen sekä koulutuksen siirto.

Yliopistot ovat voineet hankkia kieli- ja viestintäopetuksensa muulta korkeakoululta, mutta tämän lakimuutoksen myötä yliopistojen olisi mahdollista hankkia myös muuta tutkintoon johtavaa opetusta toiselta suomalaiselta korkeakoululta. Erityisesti Tampereen kontekstissa tämä tarkoittaa yhteistyön laajentamista ammattikorkeakoulun ja yliopiston välillä uudessa korkeakoulukonsernissa. Ylioppilaskunta kuitenkin näkee, että opiskelijalle on annettava hyvä käsitys jo hakuvaiheessa siitä, mistä tutkinto koostuu ja mihin korkeakouluun ja paikkakunnalle tutkinnon opetus sijoittuu. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on lisäksi tärkeää, että muutoksenhaku on tarpeeksi selkeää; esimerkiksi hakisiko opiskelija muutosta yliopiston ammattikorkeakoululta hankkimaan kurssiin yliopiston vai ammattikorkeakoulun puolella.

Hallituksen esitys yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Hallituksen esitys yliopisto-ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta oli lausuntokierroksella huhti-toukokuun vaihteessa. TTYY teki oman lausuntonsa koordinoiden sitä TTY:n sekä Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Esityksessä käsitellään Tampere3:een liittyviä siirtymäsäännöksiä eli ns. voimaanpanolakia sekä valtakunnallisesti korkeakoulukenttään vaikuttavia opetusyhteistyö- ja koulutussiirtoasioita.

Kanta 5: SYL tehnyt vaikuttamistyötä koulutuksen siirron riittävän siirtymäajan varmistamiseksi

Mikäli korkeakoulu lopettaa tutkinto-ohjelman, voisi se lakiesityksen mukaan sopia koulutuksen siirrosta toiseen korkeakouluun. Tällöin opiskelijat siirtyisivät myös suorittamaan tutkintonsa loppuun kyseiseen korkeakouluun – kuitenkin koulutuksensa siirtävän korkeakoulun olisi tarjottava kolmen vuoden mahdollisuus opiskelijoilleen jatkaa tutkintonsa suorittamista kotikorkeakoulussaan henkilökohtaisen tutkinnon suorittamisajan puitteissa. Suomen ylioppilaskuntien liitto on tehnyt aktiivista vaikuttamistyötä, jotta riittävä siirtymäaika saataisiin turvattua – sen vuoksi lausuntovaiheessa siirtymäaika onkin määritelty prikulleen kolmeen vuoteen.

Ylioppilaskunnan tämänhetkisten tietojen mukaan eduskunta käsittelee lakimuutoksen syksyn alussa; tällöin myös Tampereen korkeakoulusäätiön ensimmäinen hallitus aloittaa toimintansa.