TTYY lausui Tampere3-laista ja opetusyhteistyöstä eduskunnan sivistysvaliokunnalle

TTYY, Tamy ja Tamko kävivät kuultavina yhdessä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liiton (SAMOK) kanssa eduskunnan sivistysvaliokunnassa liittyen opetusyhteistyöhön ja Tampere3-lainsäädäntöön.

Toimme yhdessä Tamyn edustajan kanssa esille huolemme yliopistodemokratian toteutumisesta prosessissa ja uuden hallituksen valintatavasta, jossa yliopistoyhteisö sivuutettiin.

Valiokunnassa keskusteltiin myös opetusyhteistyön tuomista mahdollisuuksista, mutta kiinnitettiin myös huomiota yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen eroihin ja niiden erilaisten profiilien säilymiseen.

”Oli todella hienoa päästä kertomaan näkökulmamme sivistysvaliokunnalle ja huomata, että paikallisistakin asioista keskustelulle on tilaa. Nyt tehtävä lainsäädäntö luo pohjaa tulevillekin yliopistofuusioille, joten haluamme, että siihen kiinnitetään erityistä huomiota”, hallituksen puheenjohtaja Tiina Mikkonen kommentoi.

TTYY:n lausunnon voit lukea täältä.