TTYY jakoi viimeiset kunnianosoitukset

Laila Karttunen-Airas

Yhteisöllinen teekkaritoiminta vaatii taustalleen aktiivisia ja vahvoja toimijoita ja yhteisöjä, joiden toiminnassa välittyy teekkarihengen sanomaa niin opiskeluiden aikana kuin valmistumisen jälkeen. Voimme olla erittäin ylpeitä tästä voimavarasta, joka on ollut tukemassa ylioppilaskuntamme toimintaa sen matkan loppuun asti ja tästä haluamme kiittää näitä tahoja.

Ylioppilaskunnan kunniavaliokunta on kokoustanut elokuun lopussa ja päättänyt kymmenen ansiomerkin saajaa. Lisäksi edustajisto on syyskuun kokouksessaan päättänyt myöntää ylioppilaskunnan kunniamerkin kunniavaliokunnan ja hallituksen esityksestä kahdelle henkilölle. Lisäksi ylioppilaskunta nimitti Hyvän luennoitsijan edunvalvontajaoston esityksestä.

Ylioppilaskunnan merkki- ja lippuohjesääntö 19§
”Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle tunnustukseksi ansiokkaasta, hyviin tuloksiin johtaneesta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi.”

 • Jussi-Pekka Teini
  • Jussi-Pekka on oma alumnimme, joka on edelleen aktiivisesti ajamassa teekkareiden asiaa valtakunnallisesti. Tampereella vaikuttaessaan hän profiloitui erityisesti koulutuspoliittiseksi työmyyräksi vuosia kestäneen ylioppilaskuntaputken aikana. Myöhemmissä tehtävissään hän on keskittynyt teekkaribrändin modernisointiin sekä oman toimintansa että työtehtäviensä kautta. Kansalliseen vaikuttamiseen keskittyvästä roolistaan huolimatta hän ei ole unohtanut juuriaan, vaan on edelleen yhteydessä TTYY:n toimiston väkeen ja jakamassa neuvoja tarpeen vaatiessa.
 • Jouni ”Viiksi” Koivisto
  • Millainen ainutlaatuinen kampuksemme olisikaan ilman tätä joka teekkarille tuttua kasvoa! Jouni on jo useiden vuosien ajan osoittanut ihailtavaa pelisilmää, teekkarihenkeä ja joskus melkoisen pitkää pinnaakin meitä teekkareita paimentaessaan. Hän asettaa jämäkästi rajoja, kun niitä kaivataan, ja omalta osaltaan pitää huolen, että yhteiset tilamme pysyvät kunnossa ja teekkarit hyvinvoivina. Onkin korkea aika antaa tunnustusta tämän kampuksemme selkärangan pitkäjänteiselle työlle.
 • Ritva Hietala
  • Kuka ruokkii opiskelijat niin Tampereella kuin muuallakin valtakunnassa? Kuka vastaa siitä, että opiskelijaruoka on laadukasta ja palvelu opiskelijahenkistä?  Tämä juurensa mm. Newtonin kivijalasta kasvattanut toimija on viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana toiminut ruumiillistumana opiskelijaruokailun positiiviselle ilmeelle ja laadulle niin TTY:n, kuin muidenkin yliopistojen kampuksilla.
 • Pia Ylimäki
  • Opiskelijoiden asuminen on jatkuvasti pinnalla niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Pia toimii työssään teekkarihenkisesti ja on aina valmis etsimään ratkaisuja yhdessä opiskelijoiden kanssa ja heitä varten. Hän innostuu hilpeistäkin ideoista ja on luonteeltaan aina avuliuas ja mukava. Pia tekee vuodesta toiseen pyyteettömästi työtään ja on mielellään yhteydessä ylioppilaskuntaan, vaikka sitä ei vaadittaisi.
 • Ville Korpiluoto
  • Tekniikan ja elinkeinoelämän linkki on nyky-yhteiskunnassa vahva. Ulospäin suuntautuneena ja positiivisena henkilönä Ville Korpiluoto on sovittanut opiskelijoita ja yrityksiä molempia osapuolia kehittävien projektien parissa. Hänessä on henkilöitynyt positiivisesti käytännön tekemisessä uuden yliopiston kaikkien kampusten opiskelijoiden ja yritysten yhteensaattaminen muun muassa Demola Tampereen johtajana. Vielä nykyäänkin hän vaikuttaa ylioppilaskunnan talousvaliokunnan kautta aktiivisesti toimintaan ja hänet on voinut tavata niin pikkujouluglögeillä kuin ylioppilaskunnan kesätapaamisessakin. Kiperässäkin tilanteessa tähän toimijaan voi aina luottaa ja hän osaa katsoa asioita monesta eri näkökulmasta.
 • Tuomas Rissanen
  • Vaikka tekniikka ja teknologia kehittyvät nykyisin niin nopeasti, että harvat pysyvät perässä, on Tuomas Rissanen jättänyt niin merkittävän edistyksen jälkeensä ylioppilaskunnassa, että se on nähtävissä vielä tänäkin päivänä. Ylioppilaskunnan talouden ja tekniikan kokonaisvaltainen uudistaminen oli kunnianhimoinen projekti, jonka hän vei pitkäjänteisellä toiminnallaan kunniakkaasti maaliin. Tämä työ on ylioppilaskunnan nykymuotoisen toiminnan perusta.
 • Sanna Nokelainen
  • Sanna kuoriutui järjestöaktiiviksi viimeistään jatko-opiskelun ja väitöskirjatyön yhteydessä. Opiskelijoiden vahva rooli yliopistojen menestyksessä oli vahvassa roolissa myös hänen väitöskirjansa punaisessa langassa. Tampereen teknillisen seuran pitkäaikainen sihteeri on huolehtinut monia vuosia ylioppilaskunnan ja teknillisen seuran yhteistyön jatkuvuudesta sekä edistänyt tampereen teekkarien asiaa myös Tampere3-prosessin eri vaiheissa.
 • Petri Suomala
  • Tämä Hervannan oma kasvatti tunnetaan helposti lähestyttävänä tekijänä, jonka kanssa on aina ollut mukava toimia. Monissa tehtävissään TTY:llä Petri on kehittänyt tekniikan koulutusta määrätietoisesti paremmaksi meille kaikille tekniikan ylioppilaille ja kandidaateille. Hän on aina osoittanut esimerkillistä opiskelijamyönteisyyttä ja panostavansa keskinäisiin suhteisiin ylioppilaskunnan kanssa. Etenkin Tampere3:n yhteydessä vaivaton yhteydenpito ylioppilaskunnan ja hänen välillään on ollut kerta kaikkiaan korvaamatonta.
 • Tuomas Hirvonen
  • Tuomas on tehnyt merkittävän uran killassaan, Tekniikan akateemisissa, ylioppilaskunnassa sekä TTY:n hallopedina lähes jokaisella hallinnon tasolla. Jokaisessa toimessaan hän on aina vienyt asioita eteenpäin ja kehittänyt toimintaa. Hänen aikaansaannoksensa näkyvät toiminnassa vielä pitkään. Tämä usein kauluspaita päällä nähty mies on raivannut tietä tuleville opiskelijavaikuttajasukupolville ja häntä voidaan pitkälti kiittää siitä, kuinka hyvin opiskelijoita kuunnellaan päätöksenteossa TTY:llä.
 • Laila Karttunen-Airas
  • Teekkarilakki on teekkareiden tärkein ja näkyvin tunnus. Tuo veikeä tupsulakki on kantajalleen korvaamaton esine, jonka arvoa ahkera käyttö vain korostaa. Lailaa on kiittäminen lukuisista tamperelaisten teekkareiden tupsulakeista vuosien varrella. Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan ja tämän tupsulakkien toimittajan pitkään jatkunut yhteistyö on ollut aina saumatonta ja teekkarimaisen iloluontoista. Tamperelainen teekkariyhteisö on suuressa kiitollisuudenvelassa hänelle. Valitettavasti Laila ei päässyt juhliin osallistumaan, mutta tämän viikon maanantaina delegaatiomme kävi toimittamassa ansiomerkin hänelle Helsinkiin henkilökohtaisesti.laila_yhteiskuva

Ylioppilaskunnan merkki- ja lippuohjesääntö 17§

”Kunniamerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt ylioppilaskunnan pyrkimyksiä.”

 • Mika Hannula
  • Mika Hannula on toiminut tiiviissä yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa koko uransa ajan. Oli kellonaika mikä tahansa, niin hän on aina valmis keskustelemaan opiskelijoiden näkökulmista asioihin. Osaltaan hän on myös auttanut rakentamaan TTY:n kampuksesta opiskelijoille parhaan mahdollisen paikan opiskella, sillä toimikautensa alusta asti kampuksen viihtyvyyteen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen on panostettu valtavasti. Tampere3-prosessissa Mika oli luotettava keskustelukumppani, jonka kanssa ylioppilaskunta pystyi jatkuvasti sparrailemaan ajatuksiaan. TTY-uransa loppupuolella hän puhui opiskelijoista yliopiston tärkeimpänä voimavarana ja suunnan näyttäjänä. Nykyisin hän vaikuttaa tamperelaisille hieman kyseenalaisessa paikassa, nimittäin Turussa, mutta hänen muistonsa elää myös Teekkarisaunalla lämpötilamittarin muodossa.
 • Mika Uusi-Pietilä
  • Harva on toiminut ylioppilaskunnan asialla neljällä eri vuosikymmenellä. Mika Uusi-Pietilä on ylioppilaskunnan hallituksessa ja sen jälkeen pääsihteerinä toimiessaan vahvasti edistänyt ja kehittänyt ylioppilaskunnan asemaa yliopistolla. Hän oli myös ensimmäisiä, joka aktiivisesti näki ylioppilaskunnan roolin vaikuttaja yhteiskunnassa. Tämä Tekniikan akateemisistakin tuttu henkilö näki mahdollisuuksia mm. kauppakamarin jäsenyydessä ja vahvassa ulkosuhdetoiminnassa. Tekniikan akateemisissa toimiessaan hän piti aina huolen, että Tampereen ja Tampereen teekkareiden osuus TEKin toiminnassa huomioitiin sen ansaitsemalla tasolla. Tästä esimerkkinä mm. Tampereen teekkarisäätiön stipenditoiminnan peruspääoma saatiin järjestettyä TEKin suurten muutosten keskellä. Kaikissa tehtävissään hän on huomioinut tamperelaisten teekkareiden edun ja oli tärkeä linkki ylioppilaskunnalle Tampereen teknillisen seuran sihteerinä ja puheenjohtajana sekä TTY-säätiön ensimmäisen hallituksen opiskelijayhteisön luottamusta nauttivana ehdokkaana ja jäsenenä. 

Ylioppilaskunta on nimennyt Henrik Tolvasen Hyväksi luennoitsijaksi 2018

Ylioppilaskunnan edunvalvontajaosto valitsee vuosittain Hyvän luennoitsijan opiskelijoilta saatujen ehdotusten perusteella. Hyvä luennoitsija ikuistetaan yli 20 vuotta jatkuneen perinteen mukaisesti karikatyyriin Päärakennuksen käytävän seinälle. Lisäksi TTY:n tukisäätiö myönsi palkitulle luennoitsijalle 2000 euron stipendin. Alla valintakomitean perustelut:

Tolvanen on väitellyt tohtoriksi kiitettävin arvosanoin keväällä 2016 ja on energiatekniikan opettajakunnassa yksi uusimmista lisäyksistä. Tolvanen pitää ensimmäisiä kursseja, joita ympäristö- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijat käyvät, ja jo näillä ensimmäisillä kohtaamisilla Tolvanen pystyy innostamaan opiskelijoita valitsemaan polkuja, joita he eivät ennen tulleet edes harkinneeksi. Useimmat opiskelijat kokevat, että lyhyestä luennoitsijaurastaan huolimatta, Tolvanen on TTY:llä energiatekniikan kasvot.

Tolvasen luennot ovat keskustelevia ja hän käyttää opetuksessaan moderneja työkaluja, jotka helpottavat niin harjoitustöiden tekemisessä kuin oikeassa työelämässäkin. Perinteisten kuvaajien piirtämisen sijaan opetetaan tekemään kuvaajista funktiosovitteita ja miten niitä hyödynnetään, HS-piirrosten rinnalla opiskelijat tutustuvat xSteamin käyttöön ja puolivahingossa oppivat käyttämään Excelin ja Matlabin ominaisuuksia, joista useat eivät ole koskaan edes kuulleet. Kursseillaan Tolvanen on myös järjestänyt ylimääräisiä PC-harjoituksia, joissa opiskelijat pääsevät itse kokeilemaan edellä mainittuja sovelluksia. Luentomateriaaleja päivitetään jatkuvasti ja hän kerää aktiivisesti opiskelijoilta kommentteja niiden parantamiseksi.

Oppimistapahtumien ulkopuolella opiskelijat kokevat Tolvasen erittäin opiskelijalähtöiseksi ja helposti lähestyttäväksi. Vaikka Tolvanen on vasta hetki sitten aloittanut luennoimisen, hän on ehtinyt saavuttamaan arvostusta niin opiskelijoiden kuin vanhimpien professorienkin keskuudessa. Tolvanen kannustaa opiskelijoita oma-aloitteisuuteen ja opittujen asioiden tuomiseen käytäntöön.

“Jos Tolvasen saisi kiteytettyä muutamalla sanalla, olisivat ne ehdottomasti: innostava, älykäs ja moderni. Hän on ehdottomasti yksi parhaita tekniikan luennoitsijoita koko Suomessa.”
– Ympäristöteekkarikilta YKI