Tiina Mikkonen edustamaan kolmea opiskelijajärjestöä Tampere3-rehtorinvalintaryhmään

tiinamiettii

Tampereella vuonna 2019 aloittavalle yliopistolle nimitetään kuluvan vuoden joulukuussa rehtori, joka aloittaa työssä toimitusjohtajan nimikkeellä ensi vuoden alussa. Valmisteluprosessi on lähtenyt vauhdilla liikkeelle.

Ylioppilas- ja opiskelijakunnat lähestyivät säätiön hallitusta pyytäen, että opiskelijat pääsivät mukaan valintakriteeristön muotoiluun sekä itse valintatyöryhmään. Opiskelijajärjestöt olivat valmiita nimittämään yhden henkilön edustamaan kaikkia kolmea tahoa yhdessä sovittujen linjojen mukaisesti. Viime viikolla opiskelijat saivatkin nimityspyynnön, ja yhdessä kolme opiskelijajärjestöä päätyivät esittämään rehtorinvalintaryhmään Tiina Mikkosta, joka toimii tällä hetkellä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana. Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus on vahvistanut Mikkosen jäseneksi rehtorin valinta- ja haastatteluryhmään.

Säätiön hallitus on vahvistanut myös professorien ja henkilökunnan edustajaksi Mari Hatavaran, joka toimii Tampereen yliopistossa kirjallisuuden professorina. Mikkosen ja Hatavaran lisäksi valinta- ja haastatteluryhmään kuuluu kolme säätiön hallituksen jäsentä: puheenjohtaja Marja Makarow, Lauri Lyly sekä Liisa Husu.

Suunta on oikea: esimerkiksi Aallon rehtorinvalintaprosessissa on ollut opiskelijoiden ja henkilöstön edustajat mukana. Opiskelijajärjestöt kokevat, että yhteisön läsnäolo valintaprosessissa vahvistaa tulevan rehtorin ja säätiön hallituksen suhdetta yhteisöön. Lisäksi se antaa rehtorin toiminnalle vahvan mandaatin, mikä on erittäin tärkeää muutosvaiheessa.

”On todella hienoa päästä näin merkittävään rekrytointiin mukaan. Opiskelijoiden edustajan läsnäolo lisää näkökulmaa keskusteluihin ja on myös oikeansuuntainen ele Tampereen korkeakoulusäätiön hallitukselta. Yhteisön pitää olla mukana rakentamassa uutta yliopistoa”, Mikkonen kommentoi.