Terveiset edarin syyskuun kokouksesta

edustajistonkokous

1. Hallinnon opiskelijaedustajien toimikausia jatkettiin 2018 loppuun
2. Keskusteltiin tulevista edustajistovaaleista
3. Käytiin läpi syksyn Tampere3-asiat (kts. viereinen palsta)
4. Uusi yhdistymiskoordinaattori Jari-Pekka Kanniainen esittäytyi