Teekkariyhdistys ottaa teekkarikulttuurin haltuunsa

lakituskuva_kiviluoma

Vuoden vaihteessa Tampereen teekkarikulttuurin organisointi muuttuu, kun teekkarikulttuuriin kuuluvat tapahtumat ja perinteet siirtyvät ylioppilaskunnalta teekkariyhdistyksen järjestettäväksi. Tärkeimpiä yhdistyksen tehtäviä tulevat olemaan mm.

 • Teekkariwappu ja –kaste
 • Teekkarisaunan vuokraus
 • Teekkarilakkien tilaus

Killat ja INTO perustavat yhdistyksen tänä keväänä

Teekkariyhdistys tulee olemaan uusi yhdistys, jonka perustajina toimivat killat sekä ESN Into. Valmistelut yhdistyksen perustamista varten ovat olleet käynnissä jo useamman vuoden. Yhdistyksen perustamiskokous pidetään huhtikuussa. Kokouksen jälkeen toimintaa pyörittää ”placeholder” -hallitus, joka ei ole vielä ensimmäinen varsinainen yhdistyksen hallitus. Ensimmäinen hallitus valitaan syksyllä yhdistyksen ensimmäisessä yleiskokouksessa, jossa päätetään myös yhdistyksen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta.

Viime kauden edustajisto hyväksyi suuntaviivat yhdistyksen perustamiselle. Näiden suuntaviivojen pohjalta teekkaritoimikunta on lähtenyt viemään suunnitelmia kohti käytäntöä. Toimikunta koostuu viidestä henkilöstä, jotka ovat ylioppilaskunnan teekkarivastaava Lauri Sahramaa, Aliisa Saari, Juha-Matti Väisänen, Tuomas Hirvonen sekä Tiina Mikkonen. Toimikunnan jäsenet ovat aiempina vuosina olleet tekemisissä yhdistyksen perustamisen kanssa.

TY aikajana (2)

Yhdistykselle tulee jäsenmaksu 5e/vuosi

Aiemmin teekkarikulttuurin perinteiden toteuttaminen on sisältynyt ylioppilaskunnan jäsenmaksuun, joten jatkossa teekkarikulttuurin toteuttaminen tulee opiskelijoilla näkymään teekkariyhdistyksen jäsenmaksuna.

Ensimmäistä kertaa teekkariyhdistyksen jäsenmaksu peritään lukuvuonna 2019-2020. Kysymyksiä on herättänyt paljon päällekkäiset kiltajäsenyydet eli ne tilanteet, joissa yksi opiskelija on useamman killan jäsen. Toimikunta pohtii tällä hetkellä, onko mahdollista saada yhdistyksen jäsenmaksu toteutettua niin, että yhden opiskelijan ei tarvitse maksaa sitä useamman killan kautta vaan hän maksaa sen vain yhden killan kautta.

Miten teekkariyhdistys sijoittuu kerhokentällä?

Teekkariyhdistys on tapahtumiin ja kulttuuriin keskittynyt yhdistys ja sen toiminta on verrattavissa muiden teekkarikerhojen toimintaan. Yhdistykselle valitaan vuosittain kalenterivuodeksi hallitus, johon kuka tahansa teekkari voi hakea. Yhdistyksestä ei tule siis kattojärjestöä tai muunlaista linkkiä ylioppilaskunnan ja kiltojen väliin vaan killat ovat jatkossakin tekemisissä suoraan ylioppilaskunnan kanssa.

Miten yhdistys toimii ja ketkä siellä toimivat?

Teekkariyhdistyksen tehtävä on vaalia ja ylläpitää tamperelaista teekkarikulttuuria ja sen tehtävät pyörivätkin Teekkarisaunan vuokraamisen, isoimpien teekkaritapahtumien järjestämisen ja teekkarilakkien ympärillä. Yhdistyksen hallitukseen voi hakea ensimmäistä kertaa syksyllä. Toiminnasta maksetaan kokouspalkkiota ja toimintaa voi verrata nykyiseen kilta- ja kerhotoimintaan.

Hallitukseen on kaavailtu seuraavia pestejä:

 • Puheenjohtaja johtaa yhdistyksen toimintaa ja vastaa toiminnan kehittämisestä. Hän vastaa tiiviistä yhteistyöstä ja yhteydenpidosta uuden ylioppilaskunnan sekä vastaavien muissa yliopistoissa toimivien elinten kanssa.
 • Talousvastaava vastaa yhdistyksen päivittäisen raha-asioiden hoitamisesta sekä talousarvion ja tilinpäätöksen laatimisesta.
 • Järjestövastaava pitää yhteyttä uuden ylioppilaskunnan järjestövastaavaan. Hän vastaa teekkarikiltojen puheenjohtajien yhteistyöstä ja pitää yhteyttä teekkarijärjestöihin.
 • Fuksimestari vastaa fuksien kasvattamisesta innokkaiksi teekkareiksi yhteistyössä teekkarikiltojen fuksivastaavien kanssa. Lisäksi hän pitää yhteyttä Tampereen yliopiston muiden ainejärjestöjen fuksivastaaviin.
 • Teekkarimestari vastaa teekkarijaoston toiminnasta ja sen tapahtumien järjestämisestä. Hänen vastuullaan ovat myös tempaukset, teekkarimuseo sekä laulukulttuurin ylläpitäminen.
 • Kulttuurivastaava vastaa teekkariwapun järjestelyistä yhdessä wappusihteerien kanssa. Lisäksi hän vastaa Tampereen teekkareiden vuosijuhlista ja lakinlaskijaisten järjestämisestä.
 • Tiedotusvastaava/sihteeri vastaa yhdistyksen nettisivujen ylläpitämisestä, yhdistyksen yleisestä viestinnästä sekä jäsenrekisteristä.
 • Yritysvastaava vastaa yhdistyksen yritysyhteistyön ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
 • Työelämävastaava vastaa tekniikan alan tietoisuuden edistämisestä sekä pitää tiiviisti yhteyttä Tekniikan Akateemisten kanssa.

Lisäksi yhdistyksellä tulee olemaan yksi työntekijä, saunamestari. Hänen tehtävänsä on teekkarisauna Mörrimöykyn ylläpitäminen.

Yhdistyksen perustajajäseninä toimivat nykyisen TTY:n killat sekä ESN INTO. Yhdistyksen toimintaa ohjaa kevät- ja syysyleiskokousten Teekkarivaltuusto, joka koostuu kiltojen nimittämistä edustajista.

Tiivis yhteistyö uuteen ylioppilaskuntaan ja uuden yhteisen kulttuurin rakentaminen

Uuden ylioppilaskunnan aloittaessa toimintansa, teekkariyhdistys pyrkii olemaan toiminnan käynnistämisessä tukena. TTYY:llä on olemassa paljon hyviä opiskelijoita tukevia käytäntöjä verkostoitumiseen sekä yhteisen kulttuurin luontiin, joita ei yhdistymisen lomassa kannata unohtaa. Yhdistys on hyvä toimija auttamaan hyvien käytäntöjen jakamisessa uuteen ylioppilaskuntaan, jotta uudesta yliopistoyhteisöstä voidaan luoda kaikkien kannalta mahdollisimman onnistunut.

Jos Teekkariyhdistyksestä herää kysymyksiä, lisätietoja antaa hallituksen teekkarivastaava Lauri Sahramaa (lauri.sahramaa@ttyy.fi).

(Artikkelikuva: Mika Kiviluoma)