Valmistuneelle

”Tampereen teknillinen yliopisto teki minusta diplomi-insinöörin. Ylioppilaskunta sen sijaan teki minusta ihmisen.”

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta on sekä yhdysside sen nykyisille jäsenille että myös tuhansille, jo työelämään siirtyneille valmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille.  On kuljettu pitkä matka vuodesta 1965 kun Tampereen Teekkarit, TKY:n alayhdistys, aloitti ensimmäisen kerran toimintansa Tampereella. Sittemmin omaksi ylioppilaskunnakseen muuttunut TTYY on luonut monia uusia perinteitä ja pitänyt yllä elämää kaupungissa jo yli 50 vuotta.

Tampereen teknillisen yliopiston Alumni ry (TTY Alumni ry) perustettiin vuonna 1998 kaikkien TTY:n, Tampereen teknillisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun Tampereen osaston alumnien iloksi. Alumnitoimintaan mukaan pääsemiseksi tulee olla opiskellut, valmistunut tai työskennellyt joissakin edellä mainituista kolmesta opinahjosta. Voit tutustua alumnitoimintaan täällä.

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan alumnit voivat kohdata toisiaan esimerkiksi alumnitoiminnan merkeissä.
Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan alumnit voivat kohdata toisiaan esimerkiksi alumnitoiminnan merkeissä.