Jäsenmaksu 2018-19

Ohjeet jäsenmaksun maksamiseen

Kaikki TTY:ssä läsnäolevat opiskelijat ovat ylioppilaskunnan jäseniä ja heidän tulee vuosittain suorittaa ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Jäsenmaksu koostuu kahdesta osasta, ylioppilaskunnalle jäävästä jäsenmaksun osasta sekä YTHS-terveydenhuoltomaksusta. Lukuvuosi-ilmoittautuminen on auki 5.9.2018 saakka: Tähän mennessä on tehtävä ilmoittautuminen lukuvuodelle 2018-2019 ja maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Jäsenmaksulla opiskelija saa käyttöönsä kaikki ylioppilaskunnan palvelut, opiskelija-alennukset (erilaiset perus- ja jatko-opiskelijoilla), YTHS-terveyspalvelut sekä mahdollisuuden osallistua tutkinto-opetukseen ja ylioppilaskunnan toimintaan. Viimeinen maksupäivä on siis 5.9.2018.

Lukuvuonna 2018-19 perusopiskelijan jäsenmaksu on 112,50 € ja jatko-opiskelijan 30 €.

Maksaminen lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä POPissa (suosittelemme)

Ylioppilaskunta suosittelee jäsenmaksun maksamista POPissa Omat perustiedot –välilehden kautta lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä. Kohdassa ”Lukukausi-ilmoittautuminen ja ylioppilaskunnan jäsenmaksu” löydät linkin Lukukausi-ilmoittautuminen, joka vie sinut valtakunnalliseen Oili-palveluun, jossa ilmoittaudut ja maksat maksusi. Maksamiseen tarvitset verkkopankkitunnukset.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä voit maksaa myös vapaaehtoisia maksuja: Näitä ovat oman kiltasi jäsenmaksu 5 € ja SYL-kehitysyhteistyö -maksu 5,20 €.

Mikäli sinulla on ongelmia jäsenmaksusi kanssa, ota yhteyttä sähköpostilla toimistosihteeri(at)ttyy.fi.

Maksaminen pankkisiirrolla (vain poikkeustapauksissa)

Mikäli maksat maksun pankkisiirrolla, ota huomioon että maksun siirtymisessä menee pari pankkipäivää. Pankkisiirrolla maksettaessa sinun tulee vielä käydä ilmoittautumassa lukuvuodelle POPissa Omat perustiedot –välilehden kautta.

Maksutiedot suoralle tilisiirrolle:

SAAJA:   Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY)
TILITIEDOT:   IBAN: FI58 5730 0820 2765 05, BIC:OKOYFIHH
VIITENUMERO (PAKOLLINEN):   Katso ilmoittautumislomakkeesta tai POPista Omat perustiedot -kohdasta.
ERÄPÄIVÄ (maksun täytyy olla perillä viimeistään tällöin):   
05.09.2018

Tarkasta viitenumerosi ja haluamasi maksun summa ennen maksamista. Vain oikealla viitteellä ja oikealla summalla jäsenmaksusi rekisteröityy ylioppilaskuntaan nopeasti. Väärin maksettuja jäsenmaksuja ei käsitellä ennen elokuuta. Muistathan:

  • Viitenumero tulee laittaa pankkisiirrossa viitenumerokenttään, ei viestikenttään.
  • Summia ei saa pyöristää.
  • Muistathan käyttää oikeaa tilinumeroa, ja maksaa kaikki maksut yhtenä tilivientinä.

Mikäli sinulla on ongelmia jäsenmaksusi kanssa, ota yhteyttä sähköpostilla toimistosihteeri(at)ttyy.fi.

Liikuntamaksu ja maksaminen lukuvuosi-ilmoittautumisajan ulkopuolella

Mikäli haluat maksaa TUrVoKe ry:n liikuntamaksun, katso maksuohjeet TUrVoKe ry:n sivuilta.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun voi maksaa ylioppilaskunnan ja POP:n kautta vain ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisaikojen ulkopuolella tai ongelmatilanteissa sinun tulee olla yhteydessä TTY:n opintotoimistoon Kampusareenan toisessa kerroksessa tai sähköpostise opinto(at)tut.fi. Jälki-ilmoittaumisesta yliopisto perii 35 € maksun. Kerro sähköpostissa nimesi ja opiskelijanumerosi.

Jäsenmaksun suuruus 2018-2019

Laske jäsenmaksusi suuruus

(Valitse vain toinen, muuten laskuri antaa väärän tuloksen.)

Lukuvuonna 2018-2019 ylioppilaskunnan perusopiskelijan jäsenmaksu on 112,50 €, josta YTHS-maksun osuus on 54 €. Tällä osuudella saat YTHS:n palvelut käyttöösi lukuvuoden ajaksi. Ylioppilaskunnalle jäsenmaksusta jää 58,50 €. Jäsenmaksuilla kerätyillä varoilla rahoitetaan ylioppilaskunnan edunvalvontatyötä, ylläpidetään jäsenpalveluita (mm. teekkarisauna, opiskelijakortti, teekkarilakki ja pakettiauto). Mikäli ilmoittaudut vain toiselle lukukaudelle, on jäsenmaksu tällöin puolet koko lukuvuoden jäsenmaksusta. Ylioppilaskuntien yhdistyessä 1.1.2019 TTYY:n jäsenyys periytyy automaattisesti uudelle ylioppilaskunnalle.

Jatko-opiskelijan (tekn. lis. tai tekn. tohtori) jäsenmaksu on lukuvuodelta 30 €. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu ei sisällä YTHS:n palveluita. Vain toiselle lukukaudelle ilmoittautuvalle jatko-opiskelijalle maksu on puolet koko lukuvuoden maksusta.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä voit maksaa myös vapaaehtoisia maksuja: Näitä ovat oman kiltasi (määräytyy koulutusohjelman mukaan) jäsenmaksu 5 € ja SYL-kehy -maksu 5,20 €. Näitä maksuja EI saa puolittaa: nämä maksut ovat samansuuruiset maksettaessa koko lukuvuoden tai lukukauden jäsenmaksu. HUOM! Porissa opiskelevat eivät maksa kiltamaksua, vaan voivat liittyä kiltaansa PoTkan nettisivuilla.

YTHS-maksu on pakollinen, eikä sitä voida erottaa ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. YTHS-maksusta vapautuu ainoastaan, jos voi osoittaa maksaneensa sen aikaisemmin johonkin muuhun oppilaitokseen. YTHS:n maksupalautusanomukset on tehtävä syksyn osalta 30.09.2018 ja kevään osalta 31.01.2019 mennessä.

Jäsenmaksun jakautuminen ylioppilaskunnan eri toimintoihin

Vapaaehtoinen Suomen ylioppilaskuntien liiton kehitysyhteistyömaksu (SYL-KEHY-maksu)

Maksaessaan TTYY:n jäsenmaksun, on opiskelijalla mahdollisuus maksaa myös SYL-KEHY-maksu eli tukea Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyötä (KEHY).

SYL:n kehitysyhteistyö – miksi?

Opiskelijoita yhteiskunnassa edustavana järjestönä SYL voi ottaa kantaa myös kestävää yhteiskuntaa koskeviin asioihin. Liittokokouksen hyväksymän linjapaperin mukaisesti SYL:n kehitysyhteistyö on vastuuta kaikkein köyhimmistä ja pyrkii tukemaan kehitysmaiden kansalaisten voimaantumista koulutushankkeiden kautta. Kehitysyhteistyö on tärkeä osa SYL:n kansainvälistä toimintaa ja sitä on tehty SYL:ssä jo 1950-luvulta lähtien.

SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan keskiössä on koulutus, joka on avainasemassa köyhyyden vähentämisessä sekä rauhan, ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisessä. Koulutuksen myötä ihmiset saavuttavat tietoja ja taitoja, jotka edesauttavat heitä työskentelemään itse omien elinolosuhteidensa parantamiseksi. SYL:n kehitysyhteistyökeräystä on toteutettu vuodesta 1968 ja siitä saadut varat on käytetty kehitysmaiden koulutusolojen parantamiseen. Hankkeiden toteutuksesta vastaavat aina paikalliset kumppanijärjestöt.

Miten mukaan?

Hankkeita toteutetaan ulkoasiainministeriön hanke- ja tiedotustuella sekä opiskelijoiden vapaaehtoisten kehitysyhteistyömaksujen avulla, jotka muodostavat 7,5 % koko rahoituksesta. Suosituksena maksun määrälle on n. 5-6 euroa/ opiskelija. Opiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä maksamat vapaaehtoiset kehymaksut ovat keskeisiä SYL:n kehyhankkeiden jatkamiseksi. Päätös tulla mukaan SYL:n kehykeräykseen antaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa.

Lisätietoa SYL:n kehitysyhteistyöstä ja KEHY-hankkeista löydät SYL:n verkkosivuilta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä jäsenmaksusta
Maksoin vaikka olen poissaoleva / maksoin liikaa / maksoin muuten väärin

Ota yhteys ylioppilaskuntaan Paulan tiskin tai sähköpostiosoitteen talous[a]ttyy.fi kautta. Mikäli otat yhteyttä sähköpostitse, tilitiedot ja opiskelijanumero ovat elintärkeät tiedot. Ylimääräinen tai aiheeton maksu palautetaan. Kuitenkin ota huomioon, että tilitämme YTHS:lle eteenpäin heille kuuluvat summat loka- ja helmikuun puolessa välissä. Näiden ajankohtien jälkeen emme palauta enää YTHS:n osuutta jäsenmaksusta.

Missä jäsenmaksuni viipyy?

a) E-maksuissa on 10 minuutin siirtoviive tietokantojen päivityksessä.
b) Ylioppilaskunta saa pankkien viiteluettelot koneellisena seuraavana aamuna. Kannattaa huomioida, että viikonloppunahan ei ole pankkipäiviä, joten tilille perjantaina maksetut rahat näkyvät ylioppilaskunnan viiteluettelossa aikaisintaan maanantaiaamuna. Kun ylioppilaskunta saa tiedon maksuista, se siirtyy opiskelijarekisteriin kuluvan vuorokauden aikana.

Opiskelijaedut ja ilmoittautuminen poissaolevaksi

Saadaksesi opiskelijaedut sinun tulee olla läsnäoleva opiskelija eli maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksu ja ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon. Myös vaihtoon lähtevän täytyy ilmottautua läsnäolevaksi saadakseen opiskelijakorttiin tarran, ja tietenkin täytyy maksaa jäsenmaksu. Huom! Täytyy olla aina läsnäoleva saadakseen edut. Ilmoittautuessasi poissaolevaksi et saa lukuvoden tarraa opiskelijakorttiisi, jolloin opiskelijaedut eivät ole voimassa.

En pääse hakemaan tarraa opiskelijakorttiin TTYY:n toimistolta

Lähetä opiskelijakortti TTYY:n toimistoon, ja laita mukaan osoitteellinen, postimerkillinen palautuskuori. Katso yhteystietomme täältä.

Jäsenmaksu ja valmistuminen syksyn alussa tai vuoden alussa

Elokuussa valmistuvat voivat valmistua edellisen kevään jäsenmaksun maksettuaan. Mahdollista turhaan maksettua syyslukukauden jäsenmaksua voi hakea takaisin syyskuun loppuun asti. Syyskuussa valmistuvat joutuvat ilmoittautumaan uudelle lukuvuodelle ja maksamaan ylioppilaskunnan jäsenmaksun syyslukukaudelta.

Tammikuussa valmistuneet voivat valmistua syksyn jäsenmaksulla. Turhaan maksettu kevään jäsenmaksu voidaan siis palauttaa, jos valmistut tammikuussa. Helmikuussa ja siitä eteenpäin valmistuneiden täytyy maksaa kevään jäsenmaksu. Kevään maksun voi maksaa joulukuussa ja ilmottautua kevääksi läsnäolevaksi joululomaan mennessä.

Miten saan maksutiedot opintojen keskeytyksen jälkeen?

Maksamiseen tarvittavat tiedot saa opintotoimistosta Kampusareenan toisesta kerroksesta.

YTHS-maksu kahteen yliopistoon

Jäsenmaksun huojennusta YTHS:lle tilitettävän osuuden kohdalta haetaan siltä ylioppilaskunnalta, johon se on viimeksi maksettu. Sinun tulee toimittaa tähän ylioppilaskuntaan kuitit maksuista, opiskelijanumero, tilitiedot. Mikäli maksoit ylioppilaskunnan jäsenmaksun viimeisenä TTYY:lle, asioi tässä asiassa suoraan Paulan tiskillä. Paulan tiskillä täytät anomuksen jäsenmaksun huojentamisesta YTHS:lle tilitettävän maksun osuudesta. Hakemukset käsitellään yhdessä nipussa hakuajan päätyttyä. Jäsenmaksun huojennusanomus tulee tehdä syksyllä syyskuun loppuun mennessä ja vuoden alussa tammikuun loppuun mennessä.