Kerhotilat

Yliopisto tarjoaa ylioppilaskunnan kautta tiloja piirissä toimiville yhdistyksille harrastustoimintaan. Kerhotilojen jakoa koordinoidaan ylioppilaskunnasta käsin. Tilojen käyttöä seurataan, jotta jokainen neliö pysyisi aktiivisessa käytössä. Tällä hetkellä vapaita tiloja ei juuri ole, mutta niitä saattaa aina vapautua yllättäen. Kerhotiloja haetaan toimittamalla ylioppilaskuntaan vapaamuotoinen kerhotila-anomus.

Tilaisuuksien järjestäminen

Tapahtumia varten tilat varataan lomakkeella suoraan TTY:n Tilapalveluista. Tila tulee varata vähintään viikkoa ennen tapahtuman järjestämistä. Lue tarkemmat ohjeet opiskelijatilaisuuksien järjestämiseen Tutkasta.