Avustukset

Ylioppilaskunnalla on kolme erityyppistä avustusmuotoa, joiden tarkoitus, suuruus ja myöntämisperusteet eroavat toisistaan. Avustukset ovat ylioppilaskunnan piirissä toimivia yhdistyksiä varten. Avustustyypit ovat:

 • järjestöavustus
 • projektiavustus
 • kannustusavustukset

Lisäksi ylioppilaskunta on hyväksynyt erikoisprojektituen uuden ylioppilaskunnan ensimmäiseen tapahtumaan osallistuville järjestöille. Ehdot erikoisprojektituen myöntämiselle ja hakuohjeet löytyvät täältä. Hakemuslomake on ladattavissa tästä.

Järjestöavustus

TTYY:n hallitus käyttää päätösvaltaa järjestöavustusten jakamisessa edustajiston taloudellisesti asettamien raamien (ts. avustusbudjetti) puitteissa. TTYY:n hallitus käyttää päätösvaltaa, jolla järjestöavustukset jaetaan avustuksia hakeneiden kerhojen kesken. Ylioppilaskunnan hallitus käyttää alla olevia linjauksia apunaan päätöksiä muodostaessaan järjestöavustusten jakoon liittyen.

TTYY:n hallitus tarkastelee vuosittain järjestöavustushakemuksia kokonaisuutena hakijan taloudelliseen ja toiminnalliseen tilanteeseen nähden. Hallitus käyttää vuosittain harkintaa päätöksiä tehdessään. Avustukset pyritään jakamaan hakijan kokoon ja toiminnan laajuuteen suhteutettuna TTYY:n hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla. Järjestöavustuksella TTYY haluaa kannustaa kerhojaan kehittämään toimintaansa. Järjestöavustushakemukset käsitellään loppukeväästä/kesällä.

Kaikkiin kysymyksiin järjestöavustuksiin liittyen vastaa järjestösektori: jarjestot(at)ttyy.fi.

Järjestöavustuksen myöntämisen edellytykset:

 • AyKilKe on täytetty vuosittain erikseen annettuun päivämäärään mennessä sen kaikilta osin.
 • Vaaditut dokumentit (toimintakertomus ja -suunnitelma, tilinpäätös sekä talousarvio) on palautettu.
 • AyKilKe:n täytön yhteydessä pitää palauttaa hyvin, mutta tiiviisti, perusteltu avustushakemus, josta ilmenee, mihin myönnettävät avustusrahat aiotaan käyttää.
 • Järjestöavustukselle on osoitettava taloudellinen tarve.
 • Järjestöavustus on tarkoitettu yleishyödylliseen toimintaan, ei vain kerhon hallitukselle ja toimihenkilöille.
 • Muut mahdolliset ylioppilaskunnan hallituksen tai edustajiston asettamat velvoitteet on täytetty.

Seuraavat seikat otetaan huomioon päätöstä tehdessä:

 • Kerhon toiminta edistää opiskelijoiden, ylioppilaskunnan tai yliopiston positiivista julkisuuskuvaa.
 • Kerhon toiminta on avointa koko TTYY:n jäsenistölle. Kerhon viestintä tavoittaa niin suomen- kuin englanninkielisesti laajasti TTYY:n jäsenistön.
 • Kerho ylläpitää aktiivisesti ajantasaista jäsenrekisteriä, josta näkee yhdistyksen jäsenmäärän TTYY:läisten osalta.

Projektiavustus

TTYY:n piirissä toimivat yhdistykset voivat anoa projektiavustusta johonkin kertarykäisyyn, joka ilmenee kesken vuoden, ja johon ei ole osattu varautua budjetissa. Projektiavustusta ei myönnetä kerhon yleiseen toimintaan, esimerkiksi excuihin, saunailtoihin jne. (yleisen toiminnan tukemista varten ovat järjestöavustukset.)

Saadakseen projektiavustusta pitää kerhon osoittaa aktiivisuutta hankkimalla rahoitusta myös muualta tai sijoittamalla siihen omia varojaan. Ylioppilaskunta voi myöntää avustusta korkeintaan puolet projektin kokonaiskuluista paitsi kun kyseessä on selkeästi hyväntekeväisyys. Ylijäämää tuottavia projekteja ei pääsääntöisesti avusteta.

Avustusta myönnettäessä huomioidaan ainakin seuraavat asiat, jotka tulee ilmetä hakemuksesta:

 • projektisuunnitelma ja projektin talousarvio
 • projektin kohderyhmän suuruus
 • projektin kohderyhmä, erityisesti teekkareiden osuus kohderyhmässä
 • tapahtuman toistuvuus, säännöllisyys ja kansainvälisyys
 • avustuksen hakijan taloudellinen tilanne (mielellään myös tuorein tilinpäätös)
 • avustuksen hakijan muilta avustuksen antajilta projektia varten saamat tai hakemat avustukset
 • hakijan aiemmat avustukset kalenterivuonna ja mahdollisesti aiempina vuosina
 • hakijan Yhdistysohjesäännön mukainen toiminta

Projektista tulee toimittaa loppuraportti ylioppilaskuntaan. Raportin tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:

 • projektin tilinpäätös budjettivertailuineen
 • ylijäänyt vaihto- ja käyttöomaisuus
 • kertomus projektista
 • mahdollisuuksien mukaan osallistujat
 • mahdollisen ylijäämän käyttötarkoitus

Mikäli raporttia ei toimiteta tai rahat käytetään muuhun toimintaan, avustus voidaan periä takaisin.

Projektiavustuslomake (rtf) liitteineen lähetetään sähköisesti osoitteeseen jarjestot(at)ttyy.fi.

Lisätietoja voi kysellä hallituksen talousvastaavalta talous(at)ttyy.fi sekä järjestösektorilta jarjestot(at)ttyy.fi.

Projektiohjesääntöön kannattaa myös tutustua.

Kannustusavustus

Kannustusavustus on uusi avustusmuoto, jonka tarkoituksena on kannustaa yhdistyksiä jatkamaan hyvää toimintaansa. Kannustusavustuksen saajaa voi ehdottaa kuka tahansa ympäri vuoden ja TTYY:n hallitus valitsee ansioituneita yhdistyksiä ehdotusten joukosta avustuksen saajiksi. Kannustusavustuksen saajaksi voi ehdottaa yhdistyksiä, joiden toiminta on edistänyt teekkarikulttuuria tai kasvattanut positiivista teekkarihenkeä. Ehdota kannatusavustuksen saajaa allaolevalla lomakkeella!

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia