Hae uuden ylioppilaskunnan pääsihteeriksi

tampereenparasylioppilaskunta

Tampereen ylioppilaskunta on 18 000 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö, joka edistää aktiivisesti yliopisto-opiskelijan asemaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti sekä toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä. Etsimme nyt työyhteisöömme

PÄÄSIHTEERIÄ

Pääsihteerin monipuolisiin tehtäviin kuuluvat mm. ylioppilaskunnan toimiston johtaminen, esittelijänä ja sihteerinä toimiminen hallituksen, edustajiston ja valiokuntien kokouksissa sekä edellisiin liittyvät suunnittelu- ja toimeenpanotehtävät. Pääsihteeri kehittää ylioppilaskunnan toimintaa, johtaa vaikuttamistyötä, hoitaa edustustehtäviä ja pitää yhteyttä sidosryhmiin sekä vastaa ylioppilaskunnan taloudesta ja hallinnosta. Uuden organisaation alkuvaiheessa organisaatiokulttuurin luominen, strateginen osaaminen, henkilöstöjohtaminen ja kumppanuuksien rakentaminen korostuvat.

Pääsihteeriltä edellytämme johtamis- ja organisointitaitoja, kokemusta vaikuttamistyöstä,  erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä ymmärrystä ylioppilaskuntatoiminnasta ja siihen liittyvästä sääntelystä. Etsimämme henkilö on opiskelijahenkinen, joustava, paineensietokykyinen, ratkaisukeskeinen ja oma-aloitteinen. Työssä menestyminen edellyttää taloushallinnon osaamista, hyviä viestintä- ja neuvottelutaitoja suomeksi ja englanniksi sekä kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia. Eduksi katsomme kokemuksen muutosjohtamisesta ja Tampere3-prosessin tuntemuksen.

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä energisessä ja innostavassa työympäristössä. Työ on monipuolista, haastavaa, itsenäistä ja vastuullista. Kokopäivätyö on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Työsuhde alkaa 1.1.2019 ja työsuhteen alussa on kuuden kuukauden koeaika. Palkallinen perehdytys tehtävään järjestetään ennen työsuhteen alkua 3.12.2018 alkaen.

Hakemukset toimitetaan pdf-muodossa otsikolla “Hakemus pääsihteeriksi” osoitteeseen paasihteerihaku@tamy.fi sunnuntaihin 28.10. mennessä. Liitäthän hakemukseen ansioluettelon ja palkkatoiveesi. Rekrytointityöryhmä kutsuu hakemusten perusteella osan hakijoista haastatteluihin, jotka järjestetään aikavälillä 31.10.-7.11. Haastatteluiden jälkeen osa hakijoista lähetetään soveltuvuusarviointeihin, jotka järjestetään aikavälillä 8.-16.11. Edustajisto haastattelee kärkihakijat 22.11. ja tekee päätöksen valittavasta henkilöstä 27.11.

Lisätietoja:

Tamyn puheenjohtaja Sanni Lehtinen, 050 361 2845, puheenjohtaja@tamy.fi

Pääsihteeri Sanni Pietilä, 050 361 2854, paasihteeri@tamy.fi

TTYY:n hallituksen puheenjohtaja Lassi Mäkinen, 040 713 0080, puheenjohtaja@ttyy.fi

Pääsihteeri Jukka Koivisto, 040 713 0070, paasihteeri@ttyy.fi