Tukea opiskeluun

Opiskelijatutorit

Ylioppilaskunta yhdessä yliopiston kanssa pyörittää tutorointitoimintaa. Varsinkin opintojen alkutaipaleella oma tutori on ensimmäinen henkilö, jonka puoleen kannattaa kääntyä. Jos tutorisi ei osaa itse vastata kysymyksiisi, hän selvittää kenen puoleen voit kääntyä.


Opintojen ohjaus

Kun tarvitset tukea opiskeluusi tai olet epävarma valinnoistasi, kannattaa käydä keskustelemassa. Yliopisto tarjoaa kattavat opintojenohjauspalvelut.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaajan tehtäviin kuuluu opiskelijoiden ohjaus yleisissä opintoihin ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Käänny opinto-ohjaajan puoleen silloin, kun haluat selkeyttää tilannettasi tai kun selkeitä kysymyksiä ei edes ole, mutta haluat jutella tilanteestasi jonkun kanssa. Jos et tiedä, mihin ottaisit asiasi kanssa yhteyttä, opinto-ohjaaja osaa opastaa sinut alkuun.

Yhteystiedot POPissa.

Opintopsykologi

Opiskeluissa voi tulla eteen vaiheita, jolloin opinnot eivät suju suunnitellusti: esimerkiksi stressi tai motivaation lasku voivat vaikeuttaa etemistä. Opintopsykologin vastaanotolle voit varata ajan, kun haluat vahvistaa opiskelumotivaatiota, kehittää opiskelutaitoja, keskustella opintojen etenemisestä, työskentelytavoista ja ajankäytöstä, pohtia omia valintoja tai työstää opiskeluun ja jaksamiseen liittyviä asioita.

Yhteystiedot POPissa.

Opintoneuvojat ja -suunnittelijat

Opintojen käytännön suunnittelussa auttaa koulutusohjelman oma opintoneuvoja. Opintoneuvojan puoleen voit kääntyä mm. opintojen ja HOPSin suunnitteluun liittyvissä asioissa. Hän tarvittaessa ohjaa eteenpäin kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Opintosuunnittelija hyväksyy HOPSin sekä auttaa erityistapauksissa, kuten muualla suoritettujen opintojen tai henkilökohtaisen opintokokonaisuuden hyväksymisessä. Jokaisella tiedekunnalla on oma opintosuunnittelija.

Yhteystiedot POPissa.


Tasa-arvo, esteettömyys ja yhdenvertaisuus

Yliopistolla ja ylioppilaskunnalla pyritään siihen, että kaikille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun. Esteettömyysasioista voit lukea lisää POPista sekä kääntyä TTY:n yhdenvertaisuusyhteyshenkilön puoleen.

Ylioppilaskunnassa yhdenvertaisuuden toteutumista ohjaa yhdenvertaisuussuunnitelma, joka on laadittu vuosille 2016-2018. Päivitetty suunnitelma pohjautuu vuonna 2015 tehdyn yhdenvertaisuuskyselyn tuloksiin.

Yhdenvertaisuusasioissa voit ottaa yhteyttä ylioppilaskunan häirintäyhteyshenkilöihin:
Laura Kaipia, hairintanainen(at)ttyy.fi
Riku Vääriskoski, hairintamies(at)ttyy.fi


Perheelliset opiskelijat

Tutustu perheellisen opiskelijan oppaaseen:

perheellisten opiskelijoiden opas