Mitä TTYY projektoi?

riehatinsku

Ylioppilaskunnan vuosittaista toimintaa määrittää yhdistysten toiminnan tapaan toimintasuunnitelma, mutta monelle rivijäsenelle ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma ja sen tavoitteet voivat helposti jäädä kaukaisiksi. Tässä tekstissä avataan vuoden ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman 2018 rakennetta ja sisältöä eli mitä ylioppilaskunnan toimintaan kuluvan vuoden aikana sisältyy.

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma eroaa rakenteeltaan monen yhdistyksen perinteisestä toimintasuunnitelmamallista. Monissa yhdistyksissä toimintasuunnitelmat käsittävät kaikki yhdistyksen toimintaan kuuluvat sektorit esimerkiksi tapahtumat, viestinnän tai teekkaritoiminnan, joiden yhteydessä määritetään jopa yksityiskohtaisestikin, mitä velvollisuuksia hallitukselle vuoden ajalle kuuluu. Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma on jo useamman vuoden ollut projektikeskeinen, joka tarkoittaa, että normaalitoiminnan kuvaaminen on karsittu pois ja sen sijaan esille on nostettu vuoden toimintaa määrittäviä kärkiprojekteja. Kärkiprojekteille määritetään toimintasuunnitelmassa vaativuus ja alustavat vastuuhenkilöt, jotta eri sektoreiden vastuiden hahmottaminen hallituksen muodostamisvaiheessa selkeytyy.

Kärkiprojektit vaativat normaalitoiminnasta poikkeavan erityispanoksen ja hallitus jakaa niiden toteuttamisvastuut keskenään. Perinteisesti kärkiprojektit ovat keskittyneet merkittävien uudistusten läpivientiin, jotka edustajisto on hallitukselle määrittänyt. Osa projekteista on uusia ja osa vuoden yli jatkuvia projekteja, kuten 2018 vuodelle jatkuva ”Teekkariperinteiden tulevaisuus”-projekti. Vuonna 2017 projektit keskittyivät ylioppilaskuntien yhdistymisen valmisteluun yhdistysten rekisteröitymisen ja teekkarikulttuurin turvaamisen muodossa. Lisäksi vuoteen sisältyi kunnallisvaalivaikuttamiseen keskittynyt projekti, kansainvälisen fuksitoiminnan ja -tutoroinnin kehittämiseen keskittynyt ”Kulttuurit kohtaa” –projekti sekä ylioppilaskunnan viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä kehittävä projekti ”Vaikuttamisen kulttuuri”.

tosuprojekti

Uuden hallituksen toiminta keskittyy vuonna 2018 täysin Tampere3-prosessiin liittyvään työhön ja sen myötä tulevaan ylioppilaskuntien yhdistymiseen. Tämä näkyy myös toimintasuunnitelmassa, jossa ylioppilaskunnan toiminnan sisäiseen kehittämiseen liittyvät projektit ovat jääneet pois ja tehtävät linkittyvät vahvasti vuoden 2019 toiminnan valmisteluun. Projekteista suurin on ”Yhdistyvät ylioppilaskunnat” -projekti, joka sisältää kaikki ylioppilaskuntien yhdistymiseen liittyvät tehtävät. Projekti on laajuutensa takia jaettu osakokonaisuuksiin ja siitä voidaan hahmottaa viisi suurempaa osakokonaisuutta, jotka erityisesti työllistyvät ylioppilaskuntien yhdistämisessä. Projekti on kuormittavuudeltaan suuri ja se työllistää vuoden aikana koko hallitusta.

Toinen vuoden projekteista on ”TTYY:n viimeinen vuosi”, jonka tarkoituksena on viimeisen vuoden erityinen huomiointi vuoden aikaisessa toiminnassa. Viimeiselle vuodelle on toiminnassa kohdistettu erikseen budjettia, jolla vuodesta tehdään normaalia juhlavampi. Projektiin kuuluu ylioppilaskunnan ”hautajaisten” järjestäminen, vuosijuhlien järjestäminen entistä isompana sekä TTYY:n historian esille nostaminen tapahtumien ja kampanjoiden kautta. Vastuu projektista on ylioppilaskunnan teekkarisektorilla.

Kolmantena viimeisen vuoden projektina on vuodelta 2017 jatkunut ”Teekkariperinteiden tulevaisuus” -projekti, jonka perimmäisenä tarkoituksena on teekkarikulttuurin turvaaminen. Vuonna 2017 projekti käsitti teekkariyhdistyksen valmistelun, jonka on tarkoitus jatkaa tamperelaisen teekkarikulttuurin vaalimista TTYY:n toiminnan loppuessa. Vuonna 2018 projekti käsittää yhdistyksen toiminnan käynnistämisen ja yhdistyksen toiminnan sujuvan alkamisen vuonna 2019. Projektista vastaa ylioppilaskunnan teekkarisektori yhdessä teekkaritoimikunnan kanssa, joka sisältää projektiin aiempina vuosina myötävaikuttaneita henkilöitä.

Ylioppilaskunnan hallitus laatii kaikille projekteille toteuttamissuunitelmat ja lisäksi edustajisto seuraa ja ohjaa projektien etenemistä vuoden aikana hallituksen raporttien kautta edustajiston kokouksissa. Lisäksi myös sinä voit seurata projektien toteutumista seuraamalla ylioppilaskunnan tiedotusta ja ottaen aktiivisesti kantaa muutoksien ympärillä pyörivään keskusteluun. Tarkemmat kuvaukset projekteista löytyvät ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmasta, joka on luettavissa ylioppilaskunnan nettisivuilla osoitteessa: https://ttyy.fi/ylioppilaskunta/toiminta/.

Juha-Matti Väisänen
TTYY Hallituksen jäsen 2017