Mitä kuuluu, Tampere3?

2017-10_Tampere3-kuva

Yliopisto aloittaa vuonna 2019, ja sitä ennen päätetään säännöstöistä ja valitaan rehtori.

Tampereelle muodostuu uusi yliopisto, joka aloittaa toimintansa tammikuussa 2019. TTY ja Tampereen yliopisto yhdistyvät, ja konsernin sisään liittyy myös Tampereen ammattikorkeakoulu. Yliopisto tulee toimimaan säätiönä, joka perustettiin vuoden 2017 huhtikuussa. Säätiölle tullaan antamaan yliopisto-oikeudet 1.1.2019.

Säätiössä päätöksiä tekee hallitus, joka valittiin juhannuksen kynnyksellä 2017. Puheenjohtajaksi valittiin FT Marja Makarow, joka toimii Biokeskus Suomen johtajana. Säätiön hallitus on ylin päättävä elin, ja tänä syksynä se tulee hyväksymään uudelle yliopistolle johtosäännön, strategian sekä rehtorin.

Johtosäännössä on määritelty yliopiston organisaatiorakenne: esimerkiksi se, millaisista asioista päättää tiedekunta ja millaisista puolestaan konsistori, eli yliopiston akateeminen hallitus. Johtosäännössä linjataan esimerkiksi se, kuinka monta opiskelijaedustajaa voi olla päättämässä yliopiston asioista missäkin toimielimessä.

Uudelle yliopistolle tullaan valitsemaan tämän vuoden puolella myös rehtori. Ennen vuotta 2019, jolloin säätiö muuttuu yliopistoksi, hän toimii toimitusjohtajan nimikkeellä. Rehtorinvalintaa valmistelee ryhmä, jossa on edustettuna säätiön hallitus, yliopiston henkilökunta sekä opiskelijat.

Neuvottelukunta edustaa TTY:n, TaY:n ja TAMK:n opiskelijoita ja henkilökuntaa. Sen rooli on neuvoa-antava; neuvottelukunnassa käydään keskustelua esimerkiksi johtosäännön valmistelusta ja otetaan kantaa rehtorin valintaprosessiin.

Tampere3-laki on eduskunnassa marraskuussa, ja silloin yliopiston nimi sinetöityy.

Eduskunnan on määrä hyväksyä marraskuussa Tampere3-voimaanpanolaki. Laissa määritellään hallituksenvalintamenettelystä, mutta se sisältää myös kirjauksia ylioppilaskuntien yhdistymisestä. Toukokuun lausuntokierroksella ylioppilaskunta painotti, että opiskelijoiden ja yliopistojen henkilökunnan pitäisi saada osallistua säätiön hallituksen nimittämiseen. Ylioppilaskuntien osalta toivottiin, että ylioppilaskunnat saisivat itse sopia omaa yhdistymistään koskevista asioista. Näin kirjattiinkin lakiesitykseen. Ylioppilaskunta oli lokakuun alussa myös kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnan, joka valmistelee eduskunnan täysistunnolle lausuntonsa Tampere3:sta. TTYY:n lausunnot löytyvät täältä: https://ttyy.fi/tampere3-laki-etenee-eduskunnassa/

Eduskuntakäsittelyssä sinetöityy myös yliopiston nimi. Säätiön hallitus on ehdottanut nimeksi Tampereen yliopisto, englanniksi Tampere University. Ylioppilaskunta teki asiasta kannanoton kritisoiden sitä, ettei yhteisöä osallistettu eikä informoitu tarpeeksi nimiprosessissa. Kannanotto on luettavissa täältä: https://ttyy.fi/kannanotto-vanha-nimi-vaikeuttaa-uuden-yhteison-syntymista/

Kun yliopiston nimi on selvillä, pyörähtää yliopiston brändin ja hakijamarkkinoinnin valmistelu täydellä teholla käyntiin. Lisäksi ensi vuonna hyväksytään uusi yhteinen tutkintosääntö, joka astuu voimaan yliopiston aloittaessa toimintansa.

2017-10-06_kaavio_rajattu3

Myös ylioppilaskunnat yhdistyvät vuonna 2019, ja yhdistymistä valmistelee yhdistymiskoordinaattori.

Syyskuussa tamperelaiset ylioppilaskunnat valitsivat yhdessä yhdistymiskoordinaattorin, Jari-Pekka Kanniaisen. Hän vastaa ylioppilaskuntien yhdistymisen koordinoinnista – käytännössä siitä, että ylioppilaskuntien eri sektorin aina sosiaalipolitiikasta kulttuuriin saadaan sulavasti yhdistettyä.

Tämä ja tuleva vuosi tulee olemaan ylioppilaskunnissa vaalientäyteistä: kuluvana syksynä järjestetään viimeiset TTYY:n edustajistovaalit, ja seuraavana vuonna ylioppilaskuntien yhteiset edustajistovaalit. Tämän vuoden vaaleissa valitaan viimeinen teekkariedari. Ensi vuonna taas valitaan edustajisto uudelle ylioppilaskunnalle, joka päättää esimerkiksi uudet säännöt sekä linjapaperit uudelle ylioppilaskunnalle.