Teemunkierros

Teemunkierros eli Wapun perinteikäs aktiwointiskaba (TM) pärähtää käyntiin heti Tampereen TeekkariWapun ensimmäisenä päiwänä. Kiperän kilwan tarkoituksena on aktiwoida teekkareita ja eritoten fukseja osallistumaan Wapputapahtumiin. Tänä Wappuna kunniallisen Emäteemun arwonimen saamiseksi suorituksen on oltawa täydellinen eli sinun on kerättävä vaaditut leimat. Teemunkierrokseen kuuluu aloituksen ja lopetuksen lisäksi 20 tapahtumaa, joista osa on vaihtoehtoisia tapahtumia keskenään.

Miten tulla Emäteemuksi:

1. Hanki Teemunkierros-läystäke Tampin paljastuksesta, ylioppilaskunnan toimistolta tai Wappusihteeriltä.
 
2. Osallistu tapahtumiin ja pyydä paikan päällä Wappusihteeriltä tai Teekkariwastaawalta leima läystäkkeeseesi. Waihtoehtoisista (a/b/c-merkityistä) tapahtumista sinun tarwitsee käydä wain yhdessä. Leimoja ei anneta jälkikäteen (poikkeuksena esim. selkeä todiste, että olet ollut paikalla. Kuuleman mukaan selfie Wapputiimin kanssa toimii)!
 
3. Kaikki vaadittavat leimat keränneet ansaitsewat Emäteemun arwonimen ja saawat kunnioitettawasta aktiiwisuudesta palkinnoksi upean haalarimerkin. Emäteemuksi et siis woi tulla, jos missaat yhdenkin tapahtuman nurmikolla lepäillen ja keräten woimia tulewaa warten.