Teekkarikulttuuri

kyykka3Teekkarikulttuuri on iso osa TTY:llä opiskelua ja ylioppilaskunnan toimintaa. Teekkarikulttuuriin kuuluu ennen kaikkea yhteisöllisyys sekä moninaiset perinteet, kuten wappu, sitsit, kyykkä ja laulukulttuuri.

Teekkariudella on pitkät perinteet: Tekniikan opetus yliopistotasolla alkoi Suomessa jo 1800-luvun lopulla. Tampereelle teekkarit saapuivat vuonna 1965 aluksi Otaniemen teknillisen korkeakoulun yksikkönä, kunnes vuonna 1972 perustettiin virallisesti Tampereen teknillinen korkeakoulu ja heti samana vuonna oma ylioppilaskuntamme.

Näillä sivuilla selitetään lyhyesti muutamia teekkariuteen läheisesti kuuluvia käsitteitä. On kuitenkin muistettava, että läheskään kaikkea teekkarikulttuuriin kuuluvaa ei pysty sanallisesti selittämään vaan se täytyy itse kokea.