Kuulumisia konsistorista: syksy käynnistyi yhteisin tavoittein

Konsistori piti syksyn ensimmäisen kokouksensa tiistaina 21.8. Jo kokousta ennen konsistori oli kuitenkin tavannut vapaammissa merkeissä uuden hallituksen nimitystä konsistorille valmistelevaa nimityskomiteaa sekä juuri työssään aloittanutta rehtori Mari Wallsia.

Tapaamisessa keskusteluun nousi siirtymäkauden hallituksen esitys henkilöstön sijoittumisesta tiedekuntiin ja nopeasti havaittiin, että konsistorin jäsenillä oli samansuuntaisia huolia ehdotukseen liittyen. Nämä huolet päätettiinkin muotoilla lausunnoksi ja käsitellä konsistorin ensimmäisessä kokouksessa mahdollisuutta tehdä aiheen tiimoilta konsistorin historian ensimmäinen yhteinen kannanotto.

Opiskelijoilla oli merkittävä rooli lausunnon jäsentelyssä ja sen työstämisen fasilitoinnissa ja onkin hienoa, että opiskelijat voivat olla kehittämässä konsistorin sisäistä yhteistyötä. Lausunnosta saatiin sen verran hyvä, että itse kokouksessa lähinnä kompattiin ja lausunto hyväksyttiin yksimielisesti. Koulutuksen hyvä ja tehokas resursointi ja yksinkertaisen toimiva organisaatiorakenne ovat teemoja, joita pidetään laajasti tärkeinä ja erittäin hyvä niin. Tältä pohjalta jatketaan vaikuttamista ja toivotaan, että saamme yliopistoon sellaiset toimintamallit, jotka ohjaavat hallinnon pyörittämisen sijaan aikaa ja resursseja sille kaikkein tärkeimmälle, eli monialaisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle ja tuottamiselle.

Myös muista akateemisista asioista käytiin hyvää keskustelua ja eri näkökulmia saatiin niin tutkimuksen strategiaan kuin koulutuksen visioonkin. Pääosin molempien valmistelutyöhön oltiin tyytyväisiä ja koettiin, että keskustelussa nousseet kehitysideat huomioiden ne olivat menossa hyvään suuntaan. Keskustelua käytiin mm. siitä, millaisin uusin keinoin tutkimusta ja koulutusta voisi tuoda lähemmäs toisiaan ja hyvänä ideana nousi opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden mahdollisuus toimia koulutusneuvoston lisäksi myös tiedeneuvostossa. Tästä käytettiin puheenvuoroja puolesta ja vastaan, mutta yleisesti avausta tunnuttiin pitävän freesinä ja ennakkoluulottomana. Toivottavasti koulutuksen valmisteluryhmä jatkojalostaa ideaa ja löytää hyvän tavan tuoda opiskelijoita ja tutkimusta lähemmäs toisiaan.

Syksy on varmasti työntäyteinen ja monia haastavia kysymyksiä joudutaan ratkomaan. On kuitenkin hienoa, että konsistori on päässyt aloittamaan toimintansa yhteishengessä samaa tavoitetta kohti edeten. Toivottavasti yhteistyö lähtee samalla tavalla käyntiin myös pian valittavan toimivan johdon ja myöhemmin syksyllä valittavan uuden hallituksen kanssa.

Kaikista tärkeintä olisi kuitenkin, että yliopistoyhteisön eri osat löytäisivät samalle polulle. Ennakkoluuloja ja huolia varmasti löytyy, mutta syksyn edetessä ja tiedekuntaneuvostojen sekä muiden toimielinten aloittaessa päästään ratkaisemaan ristiriitoja ja rakentamaan konkreettisesti uutta.

Juha Köykkä

Konsistorin kokousmateriaalit löytyvät avoimesti myös TAMK-wikistä: https://wiki.tamk.fi/display/T3/Konsistori