Konsistori päätti hallituksen riippumattomuuden määritelmästä

015

Uuden Tampereen yliopiston konsistori päätti perjantaina 15.6. hallituksen nimityskomiteasta ja hallituksen riippumattomuuden määritelmästä.

Konsistori on hallituksen valintakriteereitä määritellessään keskustellut, mitä strateginen ja riippumaton hallitus tarkoittaa, ja saanut asiasta runsaasti lausuntoja eri tahoilta. Perjantain kokouksessa konsistori päätti äänin 10-10, puheenjohtajan äänen ratkaistessa, seuraavasti:

”Hallituksen on monipuolisesti edustettava säätiöyliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta. Riippumattoman hallituksen kokoonpanon tulee olla sellainen, että se parhaalla mahdollisella tavalla pystyy edistämään koko yliopiston hyvää ja että hallituksen jäsenet kykenevät objektiiviseen päätöksentekoon. Hallituksen jäsenten tulee edistää yksin säätiöyliopiston etua, ei perustajien, yliopiston yksittäisten yksiköiden tai muiden intressitahojen etua. Hallituksen jäsenen taloudellinen tai muu intressi- ja etuyhteys tai toimeksiantosuhde yliopistoon tai perustajiin Suomen valtiota lukuun ottamatta vaarantavat riippumattomuuden.”

Konsistorin jäsen Juha Köykkä kommentoi: ”Vaikeista teemoista huolimatta kokouksen ilmapiiri oli hyvä ja useita asioita saatiin päätettyä yksimielisesti hyvien pohjakeskustelujen ansiosta. Erityisen hyvä on, että hallituksenvalintaprosessia valmisteleva nimistyskomitea saatiin valittua yksimielisesti. Hallituksen riippumattomattomuuden määritelmästä päädyttiin lopulta äänestämään, vaikka siitäkin käytiin neuvotteluja. Ei löytynyt kuitenkaan yhtä esitystä, joka olisi käynyt kaikille. Konsistori jää nyt kesätauolle, elokuussa jatketaan taas uuden yliopiston rakentamista.”

Konsistori nimitti hallituksen valintaa varten kuusijäsenisen nimityskomitean. Päätös oli yksimielinen ja nimityskomiteaan kuuluvat säätiön perustajien edustajina Jaakko Hirvola (Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja 1.7.2018 alkaen), Teppo Rantanen (johtaja, Tampereen kaupunki) ja Päivi Sillanaukee (kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö) sekä yliopistoyhteisön edustajina Ilkka Pörsti (professori, terveyden osaamiskärki), Essi Sarlin (tenure track -tutkija, tekniikan osaamiskärki) ja Anne Soinsaari (yhteiskuntatieteiden kandidaatti, yhteiskunnan osaamiskärki). Nimityskomitean puheenjohtajaksi konsistori nimitti yksimielisesti professori Ilkka Pörstin. ­­­

Konsistori päätti avata sähköisen lomakkeen, jonka kautta yliopistoyhteisön jäsenet voivat esittää ehdokkaita hallitusjäseniksi. Lomake on auki 4.8.2018 saakka.

TTYY on tyytyväinen konsistorin tekemiin päätöksiin. Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Lassi Mäkinen: “Olen tyytyväinen konsistorin tekemiin päätöksiin, sillä niissä ei kategorisesti suljeta yhteisön jäseniä hallituksesta ulos ja samalla taataan mahdollisuus saada yliopistolle huippuosaava hallitus. Uskon, että tällä päätöksellä pääsemme kohti hallituskokonaisuutta, joka palvelee uutta yliopistoa parhaiten.”