Kerro huolesi ja toiveesi valmistujaisjuhlista

skumpat

Hiljattain julkaistussa Tampere3-viikkotiedotteessa kerrottiin uuden yliopiston valmistumisprosessista ja uudenlaisista valmistujaisjuhlista seuraavasti:

”Valmistumiseen liittyvät asiat edistyvät. Siirtymäajasta valmistumisiin liittyen on sovittu.  Tutkintotodistuksia myönnetään kevään aikana kaikissa tiedekunnissa vähintään kerran kuukaudessa. Lukuvuoden 2018-19 loppuun asti noudatetaan nykyisiä koulutusalakohtaisia valmistumissyklejä. Todistusten myöntöpäivä yhtenäistetään samalle viikonpäivälle, keskiviikolle. Todistushakemus tulee toimittaa kolme viikkoa ennen haluttua todistusten myöntöpäivää. Todistushakemuksen voi jättää heti, kun kaikki vaaditut merkinnät ovat kirjattuina opintorekisterissä. Tutkintotodistuksen toimitustavasta tullaan sopimaan yhteinen käytäntö vielä syksyn aikana. Tavoitteena on kaikkien koulutusalojen yhteinen valmistumissykli, jota arvioidaan keväällä 2019.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden eli maisteriksi, diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi valmistuneiden yhteinen juhla järjestetään kerran lukukaudessa. Kevätlukukaudella valmistuneiden juhla järjestetään kesäkuussa ja syyslukukaudella valmistuneiden juhla järjestetään joulukuussa. Valmistuneiden juhla on yliopiston yhteinen. Juhlassa ei jaeta tutkintotodistuksia. Lääketieteen lisensiaatiksi valmistuneiden juhla voidaan järjestää omana valajuhlanaan. Pohdittavaksi jää vielä kandidaattitutkinnon suorittaneiden osallistumismahdollisuus valmistuneiden juhliin.”

Tämän tiedotteen pohjalta on herännyt paljon keskustelua ja huolia valmistujaisiin liittyen. TTYY:n hallitus on ollut omalta osaltaan kommentoimassa valmistelutyötä, mutta nyt haluaisimme vielä kerätä kootusti huolia ja toiveita valmistujaisjuhlaan liittyen. Käymme saadut palautteet läpi ja olemme yhteydessä asian valmistelijoihin niiden perusteella.

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia