Kannanotto: Laki takaa yhteisölle oikeuden osallistua uuden korkeakoulun valmisteluun

logo_moderni_465

Tampere3:a koskeva laki on hyväksytty eduskunnassa tiistaina 12. joulukuuta. Ylioppilaskunta lausui laista jo toukokuussa painottaen, että yliopiston hallituksen päättäminen tulee olla konsistorin asia. Laista keskusteltiin sekä perustuslakivaliokunnassa että sivistysvaliokunnassa. Käytännössä laissa puhutaan nyt siirtymäkauden hallituksesta sekä yliopiston ensimmäisestä hallituksesta. Siirtymäkauden hallitus voi päättää rehtorista sekä konsistorin jäsenten lukumäärästä. Konsistorin on aloitettava lain mukaan toimintansa viimeistään huhtikuussa 2018, ja konsistori valitsee uudelle yliopistolle ensimmäisen hallituksen. Lisäksi laista poistettiin määritelmät hallituksen toimikausista: konsistori määrittelee hallituksen jäsenet sekä heidän toimikausiensa pituudet.

Ylioppilaskunta katsoo, että siirtymäkauden hallitus voi tehdä vain ne päätökset, jotka lakiin on kirjattu. Näin ollen esimerkiksi johtosäännön ja strategian päättäminen tulee jättää konsistorin valitseman hallituksen päätettäviksi. Nykyisen aikataulun mukaan Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen on määrä päättää johtosäännöstä 23. tammikuuta, samoin kuin strategiasta. Esimerkiksi johtosääntöä ei tule hyväksyä kokonaisuudessaan tammikuussa, vaan vain niiltä osin, jotta konsistori voi aloittaa toimintansa huhtikuussa 2018.

Asioiden valmistelua on kuitenkin jatkettava, jotta tuleva yliopisto voi aloittaa täysimääräisen toimintansa tammikuussa 2019. Valmistelun on jatkuttava avoimena, ja siinä on konkreettisesti otettava yhteisö mukaan. Esimerkiksi Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen johtosääntö- ja strategiatyötä käsittelevään valiokuntaan on saatava edustus nykyisistä korkeakouluista. Kommenttikierrot esimerkiksi organisaatiorakenteen osalta ovat olleet hyviä esimerkkejä avoimuudesta, mutta esimerkiksi johtosäännöstä ei olla käyty laajamittaista keskustelua, vaikka se olisi määrä hyväksyä vain hieman reilun kuukauden kuluttua.

Valmisteltavista asioista on käytävä lähetekeskustelua sekä hyödynnettävä korkeakoulujemme sisältä löytyvää asiantuntemusta. Lisäksi kommentointiin on varattava riittävä aikataulu, jotta keskustelua pystytään käymään laajasti yhteisön sisällä. Vaikka avoimet kommentointimahdollisuudet ovat toivottuja, tulee hallituksen antaa suuri painoarvo myös nykyisten hallitusten, monijäsenisten hallintoelinten, tiedekuntien, ylioppilaskuntien sekä neuvottelukunnan mielipiteille ja lausunnoille. Yliopistoissa tällaisilla toimielimillä ja niiden edustuksellisuudella on vankka merkitys yhteisten asioiden valmisteluun ja niistä päättämiseen, eikä yhdistyvien yliopistojen edustajia tule sivuuttaa myöskään yhdistymisvaiheessa. Lisäksi on epäselvää, millä tavalla annettu palaute on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan muotoiltuihin dokumentteihin. Data tulisikin avata julkiseksi tai annetuista palautteista tulisi kirjoittaa koonti, joka olisi helposti saatavilla. Lisäksi Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen toivotaan vastaavan heille annettuihin lausuntoihin esimerkiksi liittyen tiedekuntarakenteeseen.

Kunnioittavasti,

Tampereella 14.12.2017

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Tiina Mikkonen
Puheenjohtaja

Joonas Pekkonen
Varapuheenjohtaja

Lisätietoja:
Verna Hahtola, hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka

verna.hahtola@ttyy.fi, puh. 040 713 0075