Hae uuden ylioppilaskunnan tuutoroinnin asiantuntijaksi

Tuutoroinnin asiantuntija - TTYY

Tampereen ylioppilaskunta on 18 000 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö, joka edistää aktiivisesti yliopisto-opiskelijan asemaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti sekä toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä. Etsimme nyt työyhteisöömme

TUUTOROINNIN ASIANTUNTIJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Asiantuntija tulee vastaamaan ylioppilaskunnan työntekijänä Tampereen yliopiston tuutoroinnista ja
muista alkuvaiheen ohjauksen toimenpiteistä kuten orientaatiosta yhteistyössä yliopiston kanssa.
Tuutorointi käsittää myös kansainvälisten opiskelijoiden tuutoroinnin. Tehtävä tulee olemaan uusi ja
siten valittava henkilö pääsee työskentelemään ainutlaatuisessa tilanteessa ja luomaan uudenlaista
tuutoroinnin ja alkuvaiheen ohjauksen toimintamallia. Kaikkiaan uudessa yliopistossa tulee toimimaan
noin 850 tuutoria ja uusia aloittavia opiskelijoita on vuosittain noin 3700.

Asiantuntijan tehtäviin kuuluu muun muassa yhteydenpito eri tuutorointiin osallistuvien toimijoiden
kesken, tuutoroinnin kehittäminen ja koulutusten järjestäminen yliopiston kanssa sekä tuutorihaun
organisointi. Asiantuntija tuottaa tuutoreille ja uusille opiskelijoille jaettavaa materiaalia. Asiantuntija
toimii yhteistyössä ylioppilaskunnan muiden asiantuntijoiden ja tuutoroinnista vastaavan hallituksen
jäsenen kanssa.

Etsimämme henkilö haluaa sekä kehittää että kehittyä. Hänellä on intoa päästä luomaan toimivat
käytännöt uusien opiskelijoiden orientaatioon ja toivottamaan heidät tervetulleeksi yhteiseen
yliopistoyhteisöömme.

Tehtävässä menestyminen edellyttää:
● kokemusta tuutoroinnista ja vertaisohjauksesta korkeakoulussa
● ymmärrystä ohjaustoiminnan merkityksestä tavoitteellisena toimintana
● suuren toimijajoukon koordinaatiotaitoja
● hyviä koulutus- ja sisällöntuottamisvalmiuksia sekä esiintymistaitoa
● sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa suullisesti ja kirjallisesti

Eduksi luetaan:
● aiempi kokemus opiskelijajärjestön ja korkeakoulun yhteistyöstä ja toiminnan kehittämisestä
● aiempi kokemus vapaaehtoistoiminnan ohjaamisesta
● kokemusta toimimisesta kansainvälisessä yhteisössä
● kiinnostus uusiin digitaalisiin ratkaisuihin

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä innostavassa ja joustavassa työympäristössä. Valittavan
henkilön toivotaan aloittavan työnsä 2.1.2019. Työ on kokoaikainen (37,5h/vko) ja siitä maksetaan
1935,88 euroa/kk peruspalkkaa. Lisäksi ansiotasoa nostavat kokemus- ja koulutuslisät. Työsuhteessa
noudatetaan Ylioppilaskuntien työehtosopimusta.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen osoitetaan valintatyöryhmälle viimeistään 28.10.2018
sähköisesti osoitteeseen hakemukset@tamy.fi. Hakemuksia ei palauteta. Osa hakijoista kutsutaan
haastatteluihin, jotka pidetään 5.-7.11.2018. Päätös valittavasta henkilöstä tehdään 9.11.2018.

Ota yhteyttä kuullaksesi tehtävästä lisää:
Sanni Pietilä, pääsihteeri
paasihteeri@tamy.fi
p. 0503612854