Fuksien teräviä havaintoja TTY:sta

kaste

Viime syksynä aloittaneet opiskelijat kirjoittivat päiväkirjamaisesti havaintojaan siitä, kuinka opiskeluelämä TTY:lla lähti käyntiin muutamien ensimmäisten viikkojen aikana. Hieman yli 70 opiskelijaa kertoivat Mystery Shopper -tutkimuksessa kokemuksistaan yliopistomaailmaan siirtymisestä, opetuksesta ja kurssijärjestelyistä, tiedotuksesta, palveluista sekä opiskelijakulttuurista. Havainnot toivat sekä yliopistolle että ylioppilaskunnalle tärkeää tietoa siitä, mikä toimii ja mitä taas pitäisi parantaa.

Tutorien tuki korvaamatonta opintojen alussa

Lähes poikkeuksetta jokaisessa päiväkirjassa korostui tutoroinnin merkitys ja se, kuinka hyvin tutorit tukivat opiskeluelämän alkuun orientaatioviikolla. Eroja tutor-toiminnassa syntyi kuitenkin orientaation jälkeen: osa tutoreista tuntui katoavan ensimmäisen varsinaisen opiskeluviikon alettua. Suurin osa aloittavista opiskelijoista jakoi saman huolen: löytääkö opiskelutovereiden joukosta kavereita.  Lukemattomat tapahtumat aiheuttivat myös paineita, ja monia pelotti jäävänsä ulkopuolelle mikäli jokin tapahtuma jäisi väliin. Suurin osa voitti ulkopuoliseksi jäämisen pelon kuitenkin nopeasti.

Hyvät puitteet opiskelijaelämään omalta kampukselta

Kampukselta löytyvien kerhojen ja harrastemahdollisuuksien lukumäärää ihmeteltiin, ja JA-HAA!-messut olivat tarjonneet fukseille hyvän katsauksen erilaisista aktiviteeteista. Laajoja kulkuoikeuksia suorastaan ylistettiin, ja kokonaisuudessaan kampus koettiin viihtyisäksi ja toimivaksi. Opiskelijat kehuivat erityisesti kirjastoa ja kielikeskusta ryhmätyötiloineen. Kuitenkin kehittämistä löytyi esimerkiksi suurimpien luentosalien osalta: niissä ilmanvaihto sekä äänentoisto koettiin puutteellisiksi. Lisäksi osa opiskelijoista joutui liikkumaan eri kampusten välillä, ja siirtymiin ei oltu varattu riittävästi aikaa. Esimerkiksi harjoitukset saattoivat päättyä Kaupissa kahdelta, ja samaan aikaan alkaa luento Hervannan kampuksella. Vaikka mallilukujärjestykset koettiin hyviksi, lounastauolle ei aina oltu varattu lainkaan aikaa.

Opinnot alkavat kovalla tahdilla

Opiskelun osalta massaluennot tuntuivat haastavilta ja erilaisilta lukio-opiskeluun verrattuna. Opiskelutahdin nopeus ja vastuu omasta opiskelusta myös yllätti, ja osa fukseista koki muutaman ensimmäisen viikon jälkeen opiskelun muodostuneen lähes ylivoimaiseksi. Luennoitsijat vaikuttivat pääosin innostuneilta aiheestaan, ja erityisesti assistentteja kehuttiin. Lisäksi opiskelua joustavoittavat videoluennot saivat paljon kiitosta, samoin kuin sähköiset tentit.  Ohjeet ensimmäisestä Exam-tentistä oli kuitenkin lähes olemattomat, ja osalta saattoi ensimmäinen tenttikerta epäonnistua vain siksi, ettei huomannut palauttaa tenttiä ennen ajan loppumista.

Viestinnässä kehitettävää

Opiskelijat toivoivat parempaa tiedotusta ennen yliopistoon saapumista. Jatkossa TTY aikoo lähettää perinteiset hyväksymiskirjeet, jotta yliopistouran alkaminen konkretisoituu tulevalle opiskelijalle aiempaa paremmin. Palveluiden osalta opiskelijakorttia kiiteltiin, mutta sen aktivointiin kulkuoikeuksien, tulostamisen ja säilytyslokeroiden osalta toivottiin parempaa ohjeistusta. Ylioppilaskunnan palveluista teekkarisauna ja pakettiauto olivat ensimmäisten viikkojen aikana tutuimpia. Samoin YTHS:n palvelut koettiin pääosin erinomaisiksi, vaikka aikaa ei aina helposti saanutkaan.

Teekkariyhteisö vie mukanaan

Yleisesti TTY:n ilmapiiri koettiin todella hyväksi ja innostavaksi, ja teekkarikulttuuri todella yhteisölliseksi. Tätä kuvaa esimerkiksi se, että vaikka opiskeluala ei ensimmäisten viikkojen perusteella vaikuttaisi täysin omalta, halutaan oma urapolku löytää TTY:n opiskeluvalikoimasta.

Kuva: Aleksi Eilo