Open positions

Sorry, this entry is only available in Finnish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ylioppilaskunta hakee omaan teekkarihenkiseen joukkoonsa vuosijuhlasihteereitä.

Vuosijuhlasihteereiden toimenkuvaan kuuluu:

  • ylioppilaskunnan viimeisten vuosijuhlien järjestäminen
  • juhlan esivalmistelut kuten: kutsut, mainostus, ilmoittautuminen sekä esiintyjien hankkiminen
  • cocktailtilaisuuden, pääjuhlan, jatkojen ja silliaamiaisen järjestäminen
  • nakkilaisten palkitseminen
  • projektin dokumentointi

Tehtävään valittavalta henkilöltä odotamme:

  • yliopisto-opintoja sekä kielitaitoa
  • kiinnostusta akateemisten juhlien kehittämiseen
  • joustavuutta, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä oma-aloitteisuutta ja järjestelmällisyyttä.

Lisäksi aikaisemmasta järjestökokemuksesta sekä teekkarihenkisyydestä on etua.

Projektipalkkion suuruus on 1800€ jaettuna sihteereiden kesken.

Työhakemukset tulee jättää sähköisenä viimeistään 23.2.2018 klo 23:59 mennessä osoitteeseen hakemukset(a)ttyy.fi otsikolla ”Hakemus vuosijuhlasihteeriksi”.

Lisätietoja tehtävän sisällöstä sekä hausta antaa teekkarivastaava Lauri Sahramaa, teekkari(a)ttyy.fi, 040 713 0081

Ylioppilaskunta hakee omaan teekkarihenkiseen joukkoonsa tunnollista ja tarkkaa henkilöä saunamestariksi.

Saunamestarin tehtävässä selviytymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että valittava henkilö omaa jämptin ja tunnollisen asenteen sekä on kykenevä tarttumaan toimeen itsenäisesti.

Hakijoilta odotamme:

– Halua nähdä teekkarisauna Mörrimöykky hyvässä kunnossa ja valmius tehdä töitä asian eteen.
– Luonteenpiirteiltäsi olet organisoija ja toteuttaja.

Saunamestarin tehtäviin kuuluvat:

– Saunailtojen laskutus
– Saunaan liittyvät juoksevat asiat
– Saunan kunnon ja irtaimiston tarkastus saunaillan jälkeen
– Saunan hyvinvoinnista huolehtiminen (saunamestarin ei tarvitse osata tehdä kaikkea itse, vaan tähän kuuluu myös ammattilaisten ja/tai talkooavun hankkiminen tarvittaessa)
– Saunan kunnossapitolistan tekeminen ja kalustoluettelon pitäminen
– Hotelli Tornista vastaaminen
– Mahdolliset hallituksen osoittamat muut tehtävät

Saunamestarille maksetaan palkkiota seuraavasti:

– Saunan käyttöilloista kiinteä korvaus saunailtaa kohden.
– Muusta korjaus- ja kunnostustoiminnasta saunamestarille maksetaan korvausta tuntiperusteisesti.

Työhakemukset tulee lähettää sähköpostitse viimeistään 23.2.2018 klo 23:59 mennessä osoitteeseen hakemukset(a)ttyy.fi otsikolla ”Hakemus saunamestariksi”.
Lisätietoja tehtävän sisällöstä sekä hausta antavat pääsihteeri Jukka Koivisto, paasihteeri@ttyy.fi, 040 713 0070 sekä saunaisäntä Kimmo Virtanen, teekkarisauna@ttyy.fi, 040 713 0087.

Hae opiskelijaedustajaksi uuden Tampereen yliopiston ensimmäiseen konsistoriin

Etsimme uuden Tampereen yliopiston konsistoriin eli yliopistoyhteisön yhteiseen monijäseniseen toimielimeen viittä (5) opiskelijajäsentä. Toimikausi alkaa 1.4.2018 ja kestää kaksi (2) vuotta.

Haku aukeaa maanantaina 19.2.2018 ja päättyy keskiviikkona 7.3.2018 klo 23:59.

Mistä on kyse?

Konsistori on uuden yliopiston koko yliopistoyhteisön yhteinen monijäseninen toimielin. Se aloittaa toimintansa 1.4.2018 ja sen tehtävänä on muun muassa:
● nimittää säätiöyliopiston hallituksen jäsenet säätiöyliopiston perustajia kuultuaan
● päättää hallituksen jäsenten toimikauden pituudesta;
● seurata ja kehittää yliopiston tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;
● perustaa ja lakkauttaa tutkinto-ohjelma;
● päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista;
● päättää opiskelijoiden valintaperusteista;
● päättää tutkintosäännöstä sekä opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä muista yleisistä säännöistä;
● sekä asettaa tarvittavat lautakunnat tai muut elimet sekä määrätä niiden puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet.

Konsistorin jäsenenä pääset vaikuttamaan uuden Tampereen yliopiston alkutaipaleella ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. Konsistori tulee kuluvana vuonna muun muassa asettamaan säätiöyliopiston hallituksen jäsenten nimittämistä varten nimityskomitean ja valitsemaan uuden yliopiston ensimmäisen varsinaisen hallituksen nimityskomitean esityksestä.
Uuden Tampereen yliopiston johtosäännön mukaisen konsistorin koko on 19 jäsentä, joista 8 edustaa professoreita, 6 muuta henkilöstöä sekä 5 opiskelijoita. Konsistorin jäsenille ei valita varajäseniä. Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan? Konsistorin opiskelijajäsen on opiskelijoiden ääni yliopiston päätöksenteossa. Opiskelijaedustajaksi voi hakea henkilö, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon tai Tampereen teknilliseen yliopistoon eikä ole päätoimiseksi (vähintään 50% työsuhteessa tai yliopiston suostumuksella tekee apurahatutkimusta Tampereen tai Tampereen teknillisessä yliopistossa) tulkittavissa työsuhteessa yliopistoon.

Hakijan eduksi luetaan myös ajankohtainen tuntemus yliopistosta ja Tampere3-hankkeesta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakijan tulee osoittaa motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään.
Ylioppilaskunnat kouluttavat valittuja opiskelijaedustajia sekä tarjoavat tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn. Valituilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntiin.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakemukset tulee tehdä lähettää sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@ttyy.fi viimeistään keskiviikkona 7.3.2018. Otsikoithan hakemuksesi nimellä “Konsistorihaku”. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin ja heitä voidaan edellyttää vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin.

Opiskelijajäsenten valinnasta päättää Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan valtuuttamana muutos- ja voimaanpanolain (HE 73/2017) mukainen uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta vaalijärjestyksensä pohjalta. Vaalijärjestys on luettavissa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jukka Koivisto, p. 040 713 0070.