Representatives

TTYY representatives in communities owned by TTYY and others

The student union is linked to various associations, foundations and other communities. Depending on the community in question, the representative is appointed by the council or the board. For more information, go to the Interest groups page.

TOAS

TOAS board representative 2015:

Tuomas Hirvonen, deputy member Mikko Sulonen

TOAS council representatives 2016:

Tuuli Miinalainen, deputy member Marko Hakkarainen

Matti Nisukangas, deputy member Tomi Luotonen

Lauri Sahramaa, deputy member Jani Patrakka

Jani Sillanpää, deputy member Emmi Hallikainen

TOAS building committee 2016:

Paavo Tawast and Matti Nisukangas

Juvenes-Yhtiöt Oy

Juvenes-Yhtiöt Oy board representatives 2016:

Tuomas Hirvonen

General meeting representative 2016:

Maria Kultanen, deputy member Juuso Koivula

Finnish Student Health Servise FSHS

Council representative 2016-2017:

Marko Hakkarainen, deputy member Emmi Hallikainen

TUrVoKe ry

Student union representative in the board 2016:

Jani Sillanpää

Opiskelijan Tampere ry

Student union representative in the board 2016:

Juuso Koivula

Tekniikan akateemiset TEK

Teekkari committee representatives 2016:

Maria Kultanen, deputy member Tiina Mikkonen

Tampereen ylioppilastalosäätiö

Student union representatives in the board 2017:

Marko Hakkarainen (chairman)

Amanda Vonk, deputy member Juuso Koivula
Stiina Kinnunen, deputy member Anna Kuusala

Ylioppilastalosäätiö council 2016:

Varpu Orasuo, deputy member Tuomas Hirvonen

Anna Kuusala, deputy member Juuso Koivula

Jani Patrakka, deputy member Maria Kultanen

Emmi Hallikainen, deputy member Jani Sillanpää

Niko Vuorinen, deputy member Amanda Vonk

Marko Hakkarainen, deputy member Masi Kajander

Tomi Luotonen, deputy member Mikko Sulonen

Stiina Kinnunen, deputy member Juha Köykkä

Tampereen teekkarisäätiö

Board representatives:

Tuomas Hirvonen, Mikko Sulonen and Juha Koski

Tampereen Teekkarikonsultit Oy

Board 2015:

Juho Koskenranta (chair)
Niko Ahola
Kaisa Karhula
Antti Hiekkanen
Mikko Sulonen

Maija Mustonen (deputy member of the board)

General meeting representative 2016:

Juuso Koivula

Nokian panimo Oy

General meeting representative 2016:

Anna Kuusala

Municipal politics representatives (Ryhmä 35 000)

Maria Kultanen and Jani Sillanpää

Tampere 3 committees

Opetuspilottiryhmien opiskelijaedustajat TTY:ltä:

Konetekniikka: Tero Holopainen

Rakentaminen ja arkkitehtuuri: Miika Rantanen

Kieli- ja viestintäopinnot: Terhi Kontkanen ja Aura Rapatti

Kemia, biotekniikka ja laboratoriotekniikka: Tiia Virtanen, Kim Kurki, Laura Kulmala ja Essi Nousiainen

Ympäristö- ja biotekniikka: Tiia Virtanen, Kim Kurki, Laura Kulmala ja Essi Nousiainen

Kestävä kehitys: Johanna Veuro

Osaamiskeskittymän suunnitteluryhmä luonnontieteiden, tekniikan ja matematiikan (STEM) aloilla:

Anna Kuusala

Korkeakoulupedagogisen opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen organisointi:

Joonas Pekkonen

Tuki- ja hallintopalvelut: opiskelijapalvelut

Natalia Kovru, deputy member Maria Kultanen

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: oppimisympäristöt ja pedagogiikka

Jussi-Pekka Teini, deputy member Tero Holopainen

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: sisäänrakennettu kansainvälisyys

Aura Rapatti, deputy member Terhi Kontkanen

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: kieli- ja viestintäopinnot

Emmi Hallikainen, deputy member Eveliina Seppälä

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: Yhteiskunnallinen ja humanistinen ala, kulttuuri, viestintä ja media

Tiina Ojamo, deputy member Aleksi Ranki

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: Terveys-, hoito- ja sosiaaliala, bioteknologia

Jaska Viherkari, deputy member  Jussi-Pekka Teini

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: Luonnonvara- ja ympäristöala, ympäristö- ja energiatekniikka, biotekniikka, materiaalitekniikka ja prosessitekniikka

Arno Pammo, deputy member Axel Oikari

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: Rakentaminen ja arkkitehtuuri

Miika Rantanen, deputy member Markus Valtonen

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: Kone-, sähkö- ja automaatiotekniikka

Juha Toivonen, deputy member Tero Holopainen

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: Teknis-luonnontieteelliset alat, tietotekniikka ja tietojenkäsittely

Marko Hakkarainen, deputy member Niko Vuorinen

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: Liiketoiminta, johtaminen ja yrittäjyys

Helge Jalonen, deputy member Erik Haara

Tutkintorakenne ja -ohjelmat: Kasvatusala, ml. ammatillinen opettajankoulutus

Panu Parviainen, deputy member Outi Potila