• Reaktori

  • POAS

  • TOAS

What do first-year students think about TUT?

kaste
(suomi) Syksyllä yliopistouraansa aloittaneet opiskelijat kirjasivat havaintojaan opiskelun alkamisesta, ensimmäisistä kursseista sekä opiskelijakulttuurista. Miltä yliopistomme näyttääkään tänne opiskelemaan saapuvan silmin?